Το μάθημα ασχολείται με την δημοσιογραφία δεδομένων. Μετά από τον ορισμό της δημοσιογραφίας δεδομένων αναλύει διεξοδικά τα στάδια αυτή της δημοσιογραφικής ειδίκευσης.