Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Άσκηση των φοιτητών/τριών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου /συνοπτικού λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων, κλπ.). Σχολιασμός, αναδιατύπωση, μεταδιατύπωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και την ποιότητα των γραπτών δοκιμασιών τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Μελέτη των καθοριστικών στοιχείων που συνιστούν τη δομή κάθε γλώσσας. Η δομή μελετάται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την μορφοσύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία. 

Εξετάζεται η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι μέθοδοι και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνεται η θεματική της. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης πεζογραφίας (με έμφαση στον 20ό και 21o αιώνα), μέσα από τη συγκριτολογική προσέγγιση μυθιστορημάτων ή διηγημάτων διαφορετικών εθνικών λογοτεχνιών. 

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα λογισμικά και τις online υπηρεσίες παραγωγής διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο.

Τα θέματα που εξετάζονται είναι η παραγωγή πολυμεσικού διδακτικού υλικού, οι βασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, και η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου για την ανάπτυξη, τη διάθεση και την υποστήριξη μαθημάτων γλώσσας στο διαδίκτυο.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα λογισμικά που εξασφαλίζουν την διαδικτυακή παρουσία του –μελλοντικού- καθηγητή ξένης γλώσσας, και ιδιαίτερα με τα λογισμικά δημιουργίας ιστολογίων για εκπαιδευτική χρήση.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τη δημιουργία και τη χρήση των wikis, τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία από απόσταση, καθώς και τις υπηρεσίες δημιουργίας δικτυακών τόπων. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας των παραπάνω εργαλείων καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται για γλωσσική εκπαίδευση /κατάρτιση. Εξετάζονται επίσης εργαλεία ανάπτυξης online ερευνών, ψηφοφοριών, φορμών και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

Το τρίτο μέρος του μαθήματος αφορά τα προσωπικά διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα (PLEs) και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/δημιουργού του μαθήματος και γίνεται δοκιμαστική ανάπτυξη ενός PLE για γλωσσική εκπαίδευση.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο στο εαρινό εξάμηνο 2015 - 2016

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα πολυμέσα και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση / κατάρτιση.

Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι οι βασικές θεωρητικές αρχές των πολυμέσων και οι τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικών αρχείων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρονικού πολυμεσικού διδακτικού υλικού μέσω της χρήσης των κατάλληλων λογισμικών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης, ορισμένα από τα πιο γνωστά λογισμικά διδασκαλίας ξένων γλωσσών καθώς και σημαντικές online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Το μάθημα  ασχολείται ακόμη με τη δημιουργία πολυμεσικών ιστολογίων (blogs) και με τις υπηρεσίες δημιουργίας σελίδας προσωπικής παρουσίας  στο διαδίκτυο (personal profile web pages ή landing pages). 

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις δομές και τα επίπεδα της ελληνικής γλώσσας, ως γλώσσας-στόχου της μετάφρασης. Για τον σκοπό αυτό, μετά από μια θεωρητική εισαγωγή στη γλωσσολογική ανάλυση, μελετώνται διάφοροι τύποι κειμένων και χρησιμοποιούνται τεχνικές για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την εμπέδωση της σωστής χρήσης της γλώσσας. Μετά το πέρας του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται: α. να αναγνωρίζει τις γλωσσικές ποικιλίες, τα είδη και τους τύπους κειμένων, τα επίπεδα ύφους και τα βασικά στοιχεία υφολογίας β. να έχει επίγνωση της δυναμικής φύσης της γλώσσας, μέσα από την κατανόηση εννοιών όπως η περίσταση επικοινωνίας, το περικείμενο κ.λπ.. γ. να έχει εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του με βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής, της εκκλησιαστικής γλώσσας και ποικίλων ξένων γλωσσών δ. να μπορεί να εφαρμόσει όσα έμαθε στην παραγωγή κειμένων. Το μάθημα εξετάζεται με προόδους και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Λέξεις Κλειδιά: ανάλυση λόγου, παραγωγή λόγου, ελληνική γλώσσα, μετάφραση, ύφος, τύποι κειμένου, επίπεδα λόγου, ανάλυση λόγου

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων στην ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα. Συνέχεια του Υ-ΜΕΤ-01, το μάθημα στηρίζεται στην παραγωγή λόγου στη βάση της δημιουργικής γραφής. Σε μια πρώτη φάση, περιλαμβάνει ανάγνωση εκτενών κειμένων και τη συζήτηση πάνω σ’ αυτά. Στη συνέχεια, το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη θα είναι αναδιατύπωση ποικίλης μορφής σε κείμενα πρακτικής επικοινωνίας· η δεύτερη θα αφορά αυτόνομη παραγωγή λόγου. Η α ενότητα έχει στόχο να προσδώσει δεξιότητες αναδιατύπωσης που όλο και περισσότερο ζητούνται από τους μεταφραστές, δεξιότητες δηλαδή γραφής και επιμέλειας. Στο πλαίσιό της, παρουσιάζονται και οι βασικοί κανόνες διόρθωσης και παρουσίασης κειμένου. Η β ενότητα έχει στόχο τη γλωσσική ευαισθητοποίηση στην πράξη. Το μάθημα εξετάζεται με εργασία και τελική εξέταση, προφορική και γραπτή. 

Βιβλιογραφία

Abrams,M. H., Λεξικό λογοτεχνικών όρων, μτφρ. Γ. Δεληβοριά, Σ. Χατζηιωαννίδου, Αθήνα, Πατάκης, 2005.

Adam, Jean-Michel Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα, Αθήνα, μτφρ. Γ. Παρίσης, Πατάκης, 1999.

Queneau, Raymond, Ασκήσεις ύφους, μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Ύψιλος, 1984.

Έκο, Ουμπέρτο, Κήνσορες και θεράποντες, μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα, Γνώση, 1994.

Ροντάρι, Τζιάνι, Η γραμματική της φαντασίας, μτφρ. Γ Κασαπίδης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003

Χάρης, Γιάννης, Η γλώσσα, τα λάθη και τα πάθη, τόμοι Α+Β, Αθήνα, Πόλις, 2003 / 2008.

 

Λεξικά της νέας ελληνικής

 

Bοσταντζόγλου, Θ. (1976). Aντιλεξικόν ή Oνομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης. 3η έκδοση Aθήνα: Δομή.

Δημητράκος, Δ. (2008). Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Πιρόγα.

Kριαράς, E., (1995). Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας. Aθήνα: Eκδοτική Aθηνών.

Mείζον ελληνικό λεξικό. 1997. Aθήνα: Aρμονία.

Mπαμπινιώτης, Γ., (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Aθήνα: Kέντρο Λεξικολογίας.

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. 1998. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών[Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm

Χαραλαμπάκης, Χ., (2014). Χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()