Tο μάθημα επικεντρώνεται στη σύγχρονη λογοτεχνία των γαλλόφωνων λαών που μέσω της γαλλικής γλώσσας συμβάλλουν στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Εξετάζεται ιδιαίτερα η εμφάνιση, οι σταθμοί, η θεματική, τα ρεύματα και η διαμόρφωση λογοτεχνικών ειδών και η συμβολή τους στις διάφορες «εθνικές» ή προσωπικές γραφές που δημιουργήθηκαν.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί

  • να κατανοούν και να χειριστούν τις βασικές έννοιες της γλωσσολογίας,
  • να συλλάβουν τους τομείς εφαρμογής της γλωσσολογίας,
  • να χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία γλωσσικής ανάλυσης.

Εξετάζεται η απαρχή και η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι κύριες θεματικές και τα ερωτήματα που θέτει ο κλάδος, οι προοπτικές που ανοίγει, οι μέθοδοι, η ορολογία και τα μέσα που μετέρχεται για να αναδείξει συγκλίσεις και παραλληλίες μεταξύ κειμένων που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές, εθνικές λογοτεχνίες, και είδη. Το μάθημα εξετάζεται προφορικά. 

Το μάθημα εξετάζει την εμφάνιση των Ευρωπαϊκών Λογοτεχνιών, την αλληλεπίδραση τους, τους βασικούς σταθμούς της εξέλιξής τους, τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τη σημαντική τους συμβολή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού» πνεύματος. Θα δοθεί προτεραιότητα στη μελέτη των δανείων, των αναλογιών, της μίμησης και της σύμπτωσης στο χώρο της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής παραγωγής.

Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, ορολογία Παιδαγωγικής, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, οικογένεια, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο.

Μελετώνται η γέννηση, η εξέλιξη κι ο θάνατος των μύθων όπως παρουσιάζονται διαχρονικά μέσα στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετεξέλιξη των αρχαίων μύθων στη σύγχρονη εποχή. H θεωρητική προσέγγιση θα βασιστεί σε κείμενα που πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο μύθο.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής δραματικής παραγωγής ανά τους αιώνες. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή του γαλλικού θεάτρου και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της θεατρικής παραγωγής. Παρουσίαση διαφόρων θεατρικών ειδών και ρευμάτων που σηματοδοτούν το γαλλικό θέατρο. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του δραματικού κειμένου και την ιδιαιτερότητα του θεατρικού λόγου. Το μάθημα, εκτός από το ότι εξετάζεται γραπτά, θα έχει και συνεχή αξιολόγηση.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή από το Μεσαίωνα έως σήμερα συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: Προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Περιλαμβάνει μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου.

Το μάθημα εξετάζει την ποιητική ως τέχνη της ποίησης. Μέσα από μια διαχρονική μελέτη με αφετηρία αρχικά την Ποιητική του Αριστοτέλη και βασιζόμενη στη συνέχεια στη θεωρητική σκέψη δημιουργών όπως του Boileau, του Jacobson, του Verlaine, του Valéry κ.ά. μελετώνται ζητήματα όπως η εξέλιξη των ποιητικών μορφών, οι τεχνικές της ποίησης, η λειτουργία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή παραγωγή του λόγου, καθώς και η προβληματική που αναπτύσσεται στη σύγχρονη ποιητική παραγωγή. 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται η εξέλιξη της σκέψης γύρω από τη μετάφραση καθώς και οι σημαντικότερες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά με τη μεταφραστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσολογικές, συστημικές και λειτουργικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική ερευνητική εργασία.

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο- πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. 

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας.

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια επισκόπηση της ιστορίας της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσα από μια ιστοριογραφική, κοινωνιολογική και λειτουργική προσέγγιση. Μελετά τα ιστορικά ορόσημα και παρουσιάζει διαχρονικά το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται η μετάφραση. Παρουσιάζονται επίσης οι μεγάλες μορφές των μεταφραστών που επηρέασαν τη μεταφραστική σκέψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία της μετάφρασης στον ελληνόφωνο και γαλλόφωνο χώρο. Μεταξύ άλλων εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: η μετάφραση στην αρχαία εποχή (Ελλάδα – Αίγυπτος), στην Ρωμαϊκή Εποχή, στον Γαλλόφωνο Χώρο, (Αναγέννηση, Ωραίες Άπιστες), στον Ελληνόφωνο χώρο (Βυζάντιο, 16ος – 17οςαιώνας, 18ος αιώνας, 19ος αιώνας) και η εξέλιξη της μεταφρασεολογικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο.