Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία με σκοπό την εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας/Σημειωτικής, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της σημειολογίας. 

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων από την γαλλική (γλώσσα-πηγή) στην ελληνική (γλώσσα-στόχο). Στόχος του είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη λογοτεχνικότητα και στο ύφος, μέσα από την αντιπαραβολή ήδη μεταφρασμένων κειμένων, την ανάλυση και την κριτική τους. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μετάφραση σύντομων αμετάφραστων αποσπασμάτων από κλασικά και νεότερα λογοτεχνικά έργα. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό είδος (θέατρο, ποίηση, διήγημα/μυθιστόρημα, δοκιμιακός λόγος), με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα και τις κοινωνικο-ιδεολογικές συνιστώσες της ιστορικής συγκυρίας που απαρτίζουν το κάθε έργο. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με προόδους μεταφραστικής απόδοσης.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΚΕ-ΜΕΤ-10 και στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, αναλόγως με το γένος και το υπογένος (θέατρο, ποίηση, πεζογραφία/διήγημα – μυθιστόρημα κ.λπ.), οι τρόποι διαχείρισης της πολιτισμικής ομοιότητας και διαφοράς, η περικειμενική εργασία του μεταφραστή. Συζητιούνται επίσης ζητήματα σχετικά με το λογοτεχνικό θεσμό και τη θέση του μεταφραστή.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις μεθόδους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας,να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών,να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής ή της γλωσσικής κατάρτισης.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της μετάφρασης, με πεδίο εφαρμογής τη γενική μετάφραση και κείμενα ποικίλης θεματολογίας.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του δοκιμίου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως είδους γραφής και εστιάζει στη μελέτη και στη μετάφραση κειμένων που προέρχονται από ποικίλα είδη δοκιμιακού λόγου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δοκίμιο και η ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων τους μέσω της εξάσκησης στη μετάφραση δοκιμίων ποικίλων θεματικών τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης σκέψης. 

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου και προφορικές εξετάσεις.

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή με τη μεταφραστική διαδικασία του υπερτιτλισμού και της μεταγλώττισης. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και τις μεταφραστικές τεχνικές. Συγκεκριμένα αναλύονται και μεταφράζονται μικρά σε έκταση οπτικοακουστικά κείμενα και οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα διάφορα στάδια της μεταφραστικής πράξης μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική εργασία. 

Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη οπτικοακουστικής μετάφρασης (με ιδιαίτερη έμφαση στον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τον υπερτιτλισμό). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών στην ακουστική κατανόηση αποσπασμάτων γαλλικών ταινιών, ταινιών κινουμένων σχεδίων αλλά και ταινιών τεκμηρίωσης. Εντοπίζονται και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πεδίου σε σχέση με την πράξη της μετάφρασης γραπτού κειμένου. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού μέσω ειδικού λογισμικού. H παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής. 

Το μάθημα περιλαμβάνει πιο σύνθετες δραστηριότητες οπτικοακουστικής μετάφρασης, σε σχέση με το το ΚΕ-ΜΕΤ-20. Εξετάζονται ειδικές θεματικές, όπως το χιούμορ, οι εκφράσεις αργκό, η μετάφραση κοινωνιολέκτων. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται, εκτός από τα αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών, στον υποτιτλισμό διαφόρων οπτικοακουστικών κειμένων (π.χ. διαφημιστικά μηνύματα, κινηματογραφικά τρέιλερ, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ.). Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και περιλαμβάνει δύο εργασίες (ενδιάμεση και τελική).