Το μάθημα αναφέρεται στα προβλήματα μετακίνησης και ισορροπίας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις, την αξιολόγηση τους και τον σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση τους. 

Μάθημα Επιλογής στη Β’ Κατεύθυνση «Άσκηση για Πρόληψη και Αποκατάσταση» του ΠΜΣ «Ανθρώπινη Απόδοση» του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1. Ο ρόλος των προγραμμάτων αποκατάστασης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις - Δομή επιστημονικής εργασίας (Βιβλιογραφική ή πειραματική) 2. Ένταξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις σε προγράμματα γύμνασης - Δοκιμασίες ελέγχου λειτουργικής ικανότητας 3. Άσκηση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 4. Άσκηση σε ασθενείς με κακοήθειες 5. Άσκηση σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση 6. Προγράμματα άσκησης για παχύσαρκους 7. Άσκηση σε ασθενείς με πνευμονοπάθειες 8. Άσκηση σε ασθενείς με οστεοπόρωση 9. Προγράμματα άσκησης για ασθενείς με βρογχικό άσθμα 10. Άσκηση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 11. Προγράμματα άσκησης για ασθενείς με άνοια 12. Υδρογυμναστική για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις 13. Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

Το μάθημα εξετάζει πώς η οξεία και χρόνια άσκηση επηρεάζει τον ανθρώπινο μεταβολισμό. 

Το μάθημα εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η διατροφή πασχόντων από χρόνιες ασθένειες, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της άσκησης και να αποκομίζουν από αυτήν το μέγιστο δυνατό όφελος. 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην προπονητική διαδικασία στον αγωνιστικό αθλητισμό για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 

Το μάθημα αναφέρεται στην επιστημονική περιοχή, που ασχολείται με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των λοιπών στοιχείων ενός συστήματος, στον χώρο της εργασίας, στις καθημερινές δραστηριότητες και την άσκηση.

Βασικές έννοιες προπονητικής – Βιολογικοί νόμοι – Νομοτέλειες Αρχές προπόνησης Μακροχρόνιος προγραμματισμός Ετήσιος προγραμματισμός για ατομικά και ομαδικά αθλήματα Προπόνηση δύναμης Προπόνηση αντοχής Προπόνηση ταχύτητας Προπόνηση κινητικότητας Αξιολόγηση της προπονητικής διαδικασίας Καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας 

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή απαραίτητων γνώσεων για γενικά και ειδικά θέματα της Αθλητιατρικής, όπως την σημασία της άσκησης σε όλο το φάσμα της ζωής είτε ως μέσο πρόληψης είτε ως μέσο αποκατάστασης διαφόρων παθήσεων, με ειδίκευση στα προγράμματα γύμνασης των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, της επίδρασης της άσκησης και της υποκινητικότητας σε άτομα διαφόρων ηλικιών. Στόχος επίσης είναι ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων κατά την άσκηση και των ασκησιογενών επιπλοκών με στόχο την ασφαλή γύμναση. 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες και της θεωρίες της μάθησης, ανάπτυξης και ελέγχου των κινητικών κυρίως αλλά και των αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: -Γνωρίζουν τις έννοιες της κινητικής απόδοσης, μάθησης και ελέγχου της κίνησης. -Να αναλύουν τις αρχές της επιδέξιας κίνησης -Να κατανοούν τις αρχές μάθησης δεξιοτήτων -Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών -Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη σχεδιάζοντας κατάλληλα προγράμματα εξάσκησης -Να αξιολογούν το αποτέλεσμα των μεθόδων εξάσκησης 

Περίγραμμα μαθήματος.pdfΠερίγραμμα μαθήματος.pdf

Βασικές γνώσεις στην περιγραφική και επαγωγική στατιστική, καθώς και στη μεθοδολογία στην έρευνα 

ΠΜΣ: Ανθρώπινη Απόδοση Κωδικός: ΚΜΕ5 Τίτλος μαθήματος: Μηχανική Ανάλυση της κίνησης Σύντομη περιγραφή Διερεύνηση της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, θεωρώντας το ως ένα αυτόνομο σύστημα μελών που συνδέονται με αρθρώσεις, επάνω στις οποίες εφαρμόζονται οι μυϊκές ροπές. Η ανάλυση της κίνησης γίνεται στο χρόνο και στον χώρο με βάση τους νόμους της φυσικής, προκειμένου να διερευνηθούν τα κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την απόδοση του συστήματος. 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος, αναλύονται οι αντιδράσεις και προσαρμογές του ανθρώπινου οργανισμού στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, εξετάζονται οι επιδράσεις του περιβάλλοντος στην αθλητική απόδοση. 

Να μάθει την διαδικασία της αποκατάστασης και επανένταξης του αθλητή μετά από τραυματισμό σε κάθε περιοχή του σώματος. Να χειρίζεται όργανα και μηχανήματα (ισοκινητικό δυναμόμετρο (Cybex), πελματογράφο, γωνιόμετρο κ.ά.) ώστε να ορίζει την μυϊκή ισχύ, την αντοχή, την δύναμη, το εύρος κίνησης, τον νευρομυϊκό έλεγχο και την σχέση τους στο πρόγραμμα επανένταξης. Επίσης να εντοπίζει τα στοιχεία στα οποία χρειάζεται παρέμβαση και να προτείνει κριτήρια και να εφαρμόζει δοκιμασίες (test), καθορίζοντας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της επανένταξης.

Στο μάθημα θα διδάξουν επίσης οι:

Κέλλης Ελευθέριος, Αθλητική Κινησιολογία

Κωφοτόλης Νικόλαος, Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων

Παπαδοπούλου Σοφία, Προπονητική Πετοσφαίρισης

Χατζημανουήλ Δημήτριος, Προπονητική Χειροσφαίρισης