Το σεμινάριο προσεγγίζει πρωτοβάθμια το πεδίο της συγκριτικής παιδικής λογοτεχνίας-μεταφρασεολογίας θέτοντας κατ’ αρχάς ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο θ’ αναπτυχθεί στα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα. Εδώ θα επιχειρηθεί μια στοιχειώδης παρουσίαση των ζητημάτων πολιτισμικής μεταφοράς από τον ευρωπαϊκό στον ελληνικό χώρο με έμφαση στην εξειδίκευση της μεταφρασεολογικής οπτικής στην παιδική και νεανική λογοτεχνία. Θα καταβληθεί η προσπάθεια να εκτεθούν παραδείγματα εφαρμογής από διάφορες γλώσσες και εποχές. Πάνω σ’ αυτή τη βάση θα αναπτυχθούν οι αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων από τις φοιτήτριες εν είδει παρουσιάσεων και εργασιών.

Die Werke des Nobelpreisträgers Heinrich Böll (1917-1985), die inzwischen zur Kanon Literatur zählen, werden der politisch engagierten Literatur zugeordnet, da er sich kritisch mit der Nachkriegszeit ab 1945, der jungen Bundesrepublik Deutschland der Adenauer-Ära aber auch den 1968er Jahren und frühen 1980er auseinandersetzt. Er gilt nicht zu Unrecht als das „Gewissen der Nation“, äußert er sich doch – ganz dem Bild des Intellektuellen verpflichtet – nicht nur in seinen literarischen Texten, sondern auch in politischen Reden und Essays gesellschaftskritisch zu Themen wie NS-Vergangenheit, katholische Kirche, Wirtschaftspolitik der Nachkriegsgesellschaft, Sensationsjournalismus des Springer-Verlags, Terroristenverfolgung, Rüstungspolitik. In diesem Hauptseminar soll ein Einblick in das Leben und Werk dieses Autors und seine Zeit gewonnen werden, und danach gefragt werden, wie er ästhetisch diese brisanten Themen literarisch verarbeitet.

Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας για την κατάκτηση των βασικών δομών και
δεξιοτήτων με σκοπό την επικοινωνιακή χρήση σε γραπτό και προφορικό λόγο

Διδασκαλία γερμανικής γλώσσας για την κατάκτηση σύνθετων δομών, εξάσκηση σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, γνωριμία με τη γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμασία, θεατρικής ομάδα, ασκήσεις γνωριμίας, αυτοσχεδιασμοί, πρώτες αναγνώσεις κειμένων.

Μια γνωριμία με τον Μπρεχτ. Πόσο σύγχρονος είναι ο Μπέρτολτ Μπρεχτ; Θα παρουσιαστούν διάφορα έργα του συγγραφέα.

Σ’ αυτό το μάθημα ειδίκευσης θα ασχοληθούμε με τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στο μάθημα των Γερμανικών στην ελληνική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα εστιάσουμε στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην εκπαίδευση και, πέρα από την εξοικείωσή μας με αυτό, θα το επεξεργαστούμε με στόχο την εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά στη Β’/θμια εκπαίδευση. Σε άμεση συνάρτηση με τον παραπάνω στόχο θα είναι αφενός η ενασχόλησή μας με την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών) και αφετέρου η προσέγγιση και εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε έφηβους/ες μαθητές/ήτριες (ηλικίες 12-18).

Το μάθημα νοείται ως μια περιδιάβαση στην γερμανόφωνη ποίηση από τον μεσαίωνα έως σήμερα. Στόχος είναι η εξοικείωση με διαφορετικά είδη ποίησης και σημαντικό αριθμό ποιητών. Παράλληλα θα συζητήσουμε την έννοια του λογοτεχνικού κανόνα και θα εξετάσουμε διαφορετικά μοντέλα ποιητικών ανθολογιών

Don Quijote de la Mancha von Miguel de Cervantes (1605/15) gehört zu berühmtesten literarischen Mythen weltweit und hat eine Vielzahl von Metamorphosen erfahren. Im Seminar befassen wir uns zunächst mit dem Original und seinem Entstehungskontext und widmen uns dann einer Reihe seiner Fort- und Umschreibungen auf der theoretischen Basis von Jean Genettes Palimpseste. Die Literatur als auf zweiter Stufe. Eine Lektüreliste wird ab Januar im E-Learning verfügbar sein; Vorschläge für Referate können ab dann bei mir per Mail oder in den Sprechstunden eingereicht werden.

Das Seminar gibt einen Einblick in die vielfältigen Beziehungen des afrikanischen Kontinents mit dem deutschsprachigen Raum und Europa. Je nach Interesse der TeilnehmerInnen können verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel auf den Bereich DaF, Mehrsprachigkeit, Kolonialgeschichte, Literatur oder Geopolitik der Gegenwart. Vorschläge können ab September per Mail oder in den Sprechstunden eingereicht werden; im E-Learning wird eine vorläufige Themenliste veröffentlicht werden. Die Themen des Seminars werden dann in der ersten Sitzung gemeinsam diskutiert und festgelegt.

Das Seminar fokussiert auf aktuelle Diskussionen des öffentlichen Lebens, in deren Mittelpunkt vermeintliche oder reale Phänomene kultureller Aneignung stehen. Zunächst werden zentrale Begriffe wie Rassismus, Feminismus oder Kolonialismus geklärt, darüber hinaus wird es um die Restitution von Raubkunst ebenso gehen wie um Wokeness, Cancel Culture oder die Frage nach der Freiheit der Kunst. Das Seminarprogramm berücksichtigt die Interessen der TeilnehmerInnen und wird daher in der ersten Sitzung gemeinsam gestaltet. Vorschläge können per Mail oder in den Sprechstunden ab September bei mir eingereicht werden; im E-Learning wird eine vorläufige Themenliste veröffentlicht werden.

Στο μάθημα αυτό θα επικεντρώσουμε σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης στη γερμανική γλώσσα. Έχοντας ως στόχο καλά δομημένες παρουσιάσεις θα γίνει καταρχάς εισαγωγή και εξάσκηση στη δομή μιας παρουσίασης. Στη συνέχεια θα αναδειχθούν τα στάδια προετοιμασίας μια παρουσίασης και στο επόμενο στάδιο θα γίνει εξάσκηση με συνεχείς σύντομες παρουσιάσεις, ενώ θα δοθεί έμφαση και σε τεχνικές μιας επιτυχημένης παρουσίασης. Επιπλέον οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα αναλαμβάνουν με σύντομες δραστηριότητες και το ρόλο του/της ενεργού ακροατή/ακροάτριας.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διεξοδική ενασχόληση με την οπτικοακουστική μετάφραση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ο υποτιτλισμός γερμανόφωνων ταινιών και η προβολή τους στο ακαδημαϊκό κοινό.