Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Πώς επιδρούν οι νεότερες κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη διαμόρφωση της επικοινωνίας, των κοινωνικών σχέσεων και επομένως της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο; Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αποκλεισμού; Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό των επιστημονικών γνώσεων των φοιτητών/τριών σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όπως επίσης την ανάπτυξη της γλωσσικής / πολιτισμικής επίγνωσής τους και της ικανότητάς τους αναστοχασμού και επικοινωνίας σε συνθήκες πολυπολιτισμικότητας. Στο σεμινάριο αναλύονται στο θεωρητικό πλαίσιο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου ελληνικά και γερμανικά επιστημονικά κείμενα που υιοθετούν κοινωνιογλωσσολογικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές και αναστοχαστικές οπτικές και διερευνούν ζητήματα της (πολυ-, δια-, υπερ-) πολιτισμικής εκπαίδευσης και του αποκλεισμού στο σχολείο. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αρχές και μεθόδους των τομέων της σημασιολογίας και πραγματολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «Γλωσσολογία IV», κρίνεται απαραίτητη. 

Η οικογενειακή μνήμη στη σύγχρονη γερμανόφωνη λογοτεχνία: Η ενασχόληση με το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς και το Ολοκαύτωμα καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της γερμανόφωνης λογοτεχνίας. Ιδίως από τα μέσα του ΄90 παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για αυτή την ιστορική θεματική, το οποίο εκφράζεται με λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα από τα παιδιά και τα εγγόνια των «πρωταγωνιστών» και όχι από την γενιά που βίωσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο σεμινάριο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τo θέμα της οικογενειακής μνήμης στη σύγχρονη λογοτεχνία. Θα εξετάσουμε τη διαφορά στην αναπαράσταση του ναζιστικού καθεστώτος -συμπεριλαμβανομένων των φρικαλέων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας- που υπάρχει μεταξύ της λογοτεχνίας που πραγματεύεται τη μνήμη της δεύτερης γενιάς, τη λεγόμενη «Väterliteratur», και της λογοτεχνίας που πραγματεύεται τη μνήμη της τρίτης γενιάς, τη λεγόμενη «Generationenliteratur». Θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν τα ακόλουθα έργα: «Im Krebsgang» του Günter Grass, «Der Vorleser» του Bernhard Schlink, «Bronsteins Kinder» του Jurek Becker και «Himmelskörper» της Tanja Dückers. 

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε θέματα κριτικού γραμματισμού. Διακρίνεται από τον λειτουργικό γραμματισμό. Συνδέεται με την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους/τις μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες ικανούς/ές να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και να παράγουν και να προσλαμβάνουν με κριτικό τρόπο μια ευρεία γκάμα κειμενικών ειδών. Εξετάζεται τόσο σε μακρο- όσο και σε μικρο-επίπεδο. Το μακρο-επίπεδο αφορά τις κυρίαρχες πρακτικές γραμματισμού μιας γλωσσικής κοινότητας. Το μικρο-επίπεδο αφορά την «κριτική γλωσσική επίγνωση», δηλαδή την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στα άρρητα ιδεολογικά νοήματα που κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα κείμενα (π.χ. τη ρατσιστική χρήση της γλώσσας στα ΜΜΕ). Θα εστιάσουμε στη μελέτη αναπαραστάσεων για τη Γερμανία/ Γερμανούς στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων από τον δημόσιο λόγο (εφημερίδες, διαφήμιση, τηλεόραση). Η κριτική επίγνωση των εθνοπολιτισμικών στερεοτύπων που συνοδεύουν τα γερμανικά και τη ‘γερμανικότητα’ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον/την εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στο ελληνικό σχολείο. 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει κοινωνιογλωσσικές πτυχές της εκπαίδευσης. Συζητείται ο κεντρομόλος ρόλος της εκπαίδευσης να προωθεί έναν συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικα, την «πρότυπη ποικιλία», που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τους γλωσσικούς κώδικες που φέρνουν πολλοί μαθητές και πολλές μαθήτριες από το σπίτι. Εξετάζονται οι γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο. Αναλύεται η έννοια της διγλωσσίας ως ενός σημαντικού παράγοντα γλωσσικής ετερογένειας στο σύγχρονο (ελληνικό) σχολείο, η οποία προσεγγίζεται ως μια περίπτωση αντιπαράθεσης μεταξύ περιορισμένου κώδικα ή προφορικότητας (πρώτη γλώσσα μαθητών/τριών) και επεξεργασμένου κώδικα ή γραπτότητας (σχολική γλωσσική νόρμα). Ακόμη, παρουσιάζονται οι κυριότεροι τύποι διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Τέλος, εξετάζονται οι ευρέως διαδεδομένες απόψεις, στάσεις και ιδεολογίες στην κοινωνία γενικότερα και στην εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) για τη διγλωσσία, συνδέοντάς τες με τα ευρύτερα κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα των γλωσσικών στάσεων και ιδεολογιών. 

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι" ανταποκρίνεται στο α΄ επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε στοιχειώδες επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας.

Τα μέλη της ομάδας 47 υιοθετούν μοντερνιστικές τεχνικές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόσφατο παρελθόν. Συγγραφείς και διανοούμενοι όπως οι Grass, Böll, Aichinger, Eich, Bachmann κτλ. επιχειρούν την ρηξικέλευθη ανανέωση της γερμανόφωνης λογοτεχνίας μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο. Δημιουργούν ένα πεδίο λογοτεχνικού πειραματισμού και κοινωνικού αναστοχασμού η επίδραση του οποίου εξακολουθεί για μεγάλο διάστημα αφότου διαλυθεί η ομάδα το 1967. Το μάθημα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν κάποιες από τις εμβληματικές αυτές μορφές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας και να εξοικειωθούν με την προβληματική και τα διλήμματα που τους απασχολούσαν. Παράλληλα θα εξεταστούν ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων της ομάδας του 47, θα ασχοληθούμε με την σύγκριση μεταφράσεων και την πρόσληψη της ομάδας του 47 στην Ελλάδα.

Στο μάθημα αναλύονται οι κυριότερες ιστορικές εξελίξεις της Ρωσίας με έμφαση στον 19ο αιώνα, καθώς και η αλληλεπίδραση τους με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές εξελίξεις, οι συγγραφείς και τα κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.

In diesem Seminar geht es um die Initiation im engeren Sinne (das Heranreifen zum Erwachsenen) sowie auch in einer breiter gespannten Bedeutung, womit der Topos des Übergangs eines Menschen von einer Phase seines Lebens zu einer anderen verstanden werden kann, als auch der Übergang eines politischen Systems in ein anderes. Gegenstand der Untersuchung sind deutsche Filme der Gegenwart und deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts. Den theoretischen Rahmen liefert dabei das Hauptwerk des französischen Ethnographen Arnold van Gennep über die "Übergangsriten", welches in den letzten Jahren einen Zugang in die Kulturwissenschaften gefunden hat, sowie Theorien von C.G. Jung über die Individuation. Untersucht werden unter anderem: Filme: "Good Bye, Lenin!" von Wolfgang Becker, "Im Juli" von Fatih Akin. Literatur: Thomas Manns "Tod in Venedig", Hermann Hesses "Demian" und "Der Steppenwolf", Heinrich Bölls "Wanderer kommst du nach Spa...", Max Frischs "Homo faber", Christa Wolfs "Kassandra" und "Leibhaftig", Jurek Beckers "Bronsteins Kinder", Bernhard Schlinks "Der Vorleser" u.a. .

Η ανίχνευση των επικοινωνιακών – γλωσσικών αναγκών αποτελεί προϋπόθεση στον ad hoc σχεδιασμό μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για ενηλίκους που επιθυμούν να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές ανάγκες που έχουν στους χώρους εργασίας τους. Στο σεμινάριο συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και οι εφαρμογές της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών που οδηγούν σε εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων συλλογής των πληροφοριών και ανάλυσης των γλωσσικών αναγκών που προκύπτουν σε περιβάλλοντα εργασίας και είναι απαραίτητες στον ad hoc σχεδιασμό μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για ενηλίκους. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στις μεταγνωστικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της σκέψης και της γλωσσικής επίγνωσης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Μετά από μια εισαγωγή στο υπάρχον μεταγνωστικό μοντέλο του Flavell (1979), στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι βασικές διαδικασίες της μεταγνώσης. Επίσης θα επιχειρηθεί η διάκριση μεταξύ της έννοιας των στρατηγικών μάθησης και των μεταγνωστικών στρατηγικών. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα πειραματιστούν οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες με μικρές έρευνες πεδίου. Με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο που κατασκεύασαν οι Pintrich, Smith, Garcia και ΜcKeachie (1991) και το οποίο προσαρμόζεται στο περιεχόμενο επιμέρους σχολικών μαθημάτων, θα επιχειρήσουν να καταγράψουν τις μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες όταν μελετούν και λύνουν ασκήσεις στην τάξη. Κάθε προσπάθεια παρέμβασης στο γνωστικό ή μεταγνωστικό επίπεδο, ώστε το άτομο να εφαρμόσει διάφορες στρατηγικές ελέγχου των γνωστικών διαδικασιών και του εαυτού του, προϋποθέτει καταγραφή και ενημερότητα των τρόπων με τους οποίους το άτομο μαθαίνει (πρβλ. Ευκλείδη-Κωσταρίδου 1997: 298). Το παραπάνω ερωτηματολόγιο καταγράφει μεταγνωστικές στρατηγικές που αφορούν την αυτορρύθμιση, το χρόνο και το περιβάλλον της μελέτης, τη ρύθμιση της προσπάθειας, τη μάθηση σε ομάδα με άλλους/ες μαθητές/τριες και τους τρόπους εξεύρεσης βοήθειας. Ως εργαλείο αναστοχασμού αποτελεσματικής μάθησης θα δώσει πληροφορίες για τις μεταγνωστικές στρατηγικές αλλά και τα κίνητρα και αισθήματα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια κατά τη μάθηση και τη χρήση της γλώσσας. Για την αναζήτηση και διερεύνηση των μεταγνωστικών στρατηγικών θα εφαρμοστεί η έρευνα πεδίου, αφού θα διενεργηθεί στο φυσικό περιβάλλον των μαθητών/τριών (σχολεία). Συγκεκριμένα η ανάλυση και αξιολόγηση των μεταγνωστικών στρατηγικών που κάνουν χρήση οι μαθητές/τριες στο μάθημα της ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθεί βάσει κλίμακας ανίχνευσης και καταγραφής, προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση αποτελεσματικών μεταγνωστικών στρατηγικών στο μάθημα των Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τέλος, οι φοιτητές/τριες σε μικρές ομάδες θα αναλύσουν τα ερωτηματολόγια σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου μέρους του μαθήματος, ώστε να παρουσιάσουν την ανάλυση στο σεμινάριο. Επίσης θα συνοψίσουν τα συμπεράσματα της εργασίας τους και θα κάνουν προτάσεις εφαρμογής της θεωρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους σε επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Tο περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στη θεωρητική επισκόπηση των γενικών αρχών της μετάφρασης, των ιδιαίτερων απαιτήσεων της μετάφρασης ειδικών κειμένων και των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ένας μεταφραστής ειδικών κειμένων. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τυπολογία κειμένων ειδικών θεματικών ενοτήτων (οικονομία, διοίκηση, ιατρική, νομική, τεχνολογία, περιβάλλον, κλπ.), η ανάλυση των ιδιαίτερων υφολογικών χαρακτηριστικών τους, η διαχείριση της ορολογίας και η παραγωγή, κριτική και τεκμηρίωση των μεταφρασμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επαγγελματικές συνθήκες εργασίας του μεταφραστή, στις τεχνικές έρευνας για την αναζήτηση ορολογικών πόρων, στη χρήση μεταφραστικών εργαλείων, όπως τα παράλληλα κείμενα, και στην προσέγγιση των μεταφραστικών προβλημάτων μέσω της εκάστοτε μεταφραστικής εντολής. 

Το 2017 είναι μεταξύ άλλων και επετειακό έτος για τον Theodor Storm (1817-1888), διότι γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια την 14η Σεπτεμβρίου στο Husum (Schleswig). Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς Γερμανούς εκπροσώπους του «αστικού» και «ποιητικού ρεαλισμού» (1848-1890). Ιδιαιτέρως οι νουβέλες του αποτελούν αιτία για τη φήμη του. Ο Storm αποκαλούσε τη νουβέλα «την πιο αυστηρή και κλειστή μορφή πεζού λόγου με ποιητικά στοιχεία, αδελφή του δράματος». Πέρα από το „Immensee“ (1849) και το „Pole Poppenspäler“(1874), το „Der Schimmelreiter“ (1888) είναι ευρέως γνωστό και έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, το ότι η ανάγνωση έργων του είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών στη Γερμανία. Το „Immensee“ (1849) πραγματεύεται την ιστορία μιας χαμένης αγάπης, το „Pole Poppenspäler“(1874) καταπιάνεται με τη διαμάχη μεταξύ καλλιτεχνικού κόσμου και αστικού βίου, ενώ στο „Der Schimmelreiter“ (1888) επικρατεί η δυσαρέσκεια για την ορθολογιστική και θεωρητικά προοδευτική κουλτούρα από την οποία διακατέχεται η αυτοαντίληψη του αστικού κόσμου της εποχής. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν είναι εύστοχη η επίκριση ορισμένων ερμηνευτών ότι ο εν λόγω συγγραφέας χάνεται, σε σύγκριση με τους Γάλλους, Άγγλους και Ρώσους σύγχρονούς του, μέσα στην έκσταση και την αρμονία, αντί να ασκεί κοινωνική κριτική ενόψει του τέλους της Επανάστασης του 1848, της περιόδου της παλινόρθωσης και της εποχής της ίδρυσης του πρώτου ενιαίου γερμανικού εθνικού κράτους (Gründerzeit). Πέραν αυτού τίθεται το ερώτημα τι δύναται να προσφέρει αισθητικά το λογοτεχνικό είδος της νουβέλας ενόψει αυτών των προκλήσεων. 

Figurationen des Phantastischen sollen anhand von Texten, Gemälden und Filmen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturkreisen analysiert werden. Von der Romantik bis in die Postmoderne sollen Beispiele für das Phantastische in Text und Bild untersucht werden. Hierbei soll gleichermaßen auf die Thematik und die Motive wie auch auf die besonderen Techniken eingegangen werden. Die Veranstaltung möchte darüber hinaus als eine Einführung in die unterschiedlichen Forschungsansätze zum Thema Phantastik fungieren. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()