Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Το 2017 είναι μεταξύ άλλων και επετειακό έτος για τον Theodor Storm (1817-1888), διότι γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια την 14η Σεπτεμβρίου στο Husum (Schleswig). Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς Γερμανούς εκπροσώπους του «αστικού» και «ποιητικού ρεαλισμού» (1848-1890). Ιδιαιτέρως οι νουβέλες του αποτελούν αιτία για τη φήμη του. Ο Storm αποκαλούσε τη νουβέλα «την πιο αυστηρή και κλειστή μορφή πεζού λόγου με ποιητικά στοιχεία, αδελφή του δράματος». Πέρα από το „Immensee“ (1849) και το „Pole Poppenspäler“(1874), το „Der Schimmelreiter“ (1888) είναι ευρέως γνωστό και έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, το ότι η ανάγνωση έργων του είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών στη Γερμανία. Το „Immensee“ (1849) πραγματεύεται την ιστορία μιας χαμένης αγάπης, το „Pole Poppenspäler“(1874) καταπιάνεται με τη διαμάχη μεταξύ καλλιτεχνικού κόσμου και αστικού βίου, ενώ στο „Der Schimmelreiter“ (1888) επικρατεί η δυσαρέσκεια για την ορθολογιστική και θεωρητικά προοδευτική κουλτούρα από την οποία διακατέχεται η αυτοαντίληψη του αστικού κόσμου της εποχής. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν είναι εύστοχη η επίκριση ορισμένων ερμηνευτών ότι ο εν λόγω συγγραφέας χάνεται, σε σύγκριση με τους Γάλλους, Άγγλους και Ρώσους σύγχρονούς του, μέσα στην έκσταση και την αρμονία, αντί να ασκεί κοινωνική κριτική ενόψει του τέλους της Επανάστασης του 1848, της περιόδου της παλινόρθωσης και της εποχής της ίδρυσης του πρώτου ενιαίου γερμανικού εθνικού κράτους (Gründerzeit). Πέραν αυτού τίθεται το ερώτημα τι δύναται να προσφέρει αισθητικά το λογοτεχνικό είδος της νουβέλας ενόψει αυτών των προκλήσεων. 

Figurationen des Phantastischen sollen anhand von Texten, Gemälden und Filmen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturkreisen analysiert werden. Von der Romantik bis in die Postmoderne sollen Beispiele für das Phantastische in Text und Bild untersucht werden. Hierbei soll gleichermaßen auf die Thematik und die Motive wie auch auf die besonderen Techniken eingegangen werden. Die Veranstaltung möchte darüber hinaus als eine Einführung in die unterschiedlichen Forschungsansätze zum Thema Phantastik fungieren. 

Ανάλυση Λόγου και Γλωσσική διδασκαλία: ΙI Μέρος Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου αυτού (XE 2016) εξετάστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο του κονστρουξιουνισμού και της (κριτικής) ανάλυσης λόγου πολυτροπικά κείμενα της ελληνικής και γερμανικής τηλεόρασης με επίκεντρο τη μελέτη της κοινωνικής ταυτότητας και της μεταφορά. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται διαφορετικά είδη λόγου, π.χ. εφημερίδα, κινηματογράφος. To σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν το 1. Μέρος του σεμιναρίου αυτού κατά το XE 2016. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και ανάλυσης του γλωσσικού μαθήματος στη Διδακτική Μεθοδολογία. Μετά από μία εισαγωγή στις υπάρχουσες δυνατότητες έρευνας πεδίου, στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι φητητές/τριες με τις μεθόδους ανάλυσης της Θεωρίας της Λειτουργικής Πραγματολογίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από το 1972 από τους K. Ehlich/J. Rehbein. Στο μάθημα παρουσιάζονται μελέτες που ασχολούνται με την ανάλυση του μαθήματος και της επικοινωνίας στην τάξη. Οι φοιτητές αφού μάθουν να απομαγνητοφωνούν βιντεογραφημένες ομιλίες με τη μέθοδο HIAT των Ehlich/Rehbein, και βασιζόμενοι στα υπάρχοντα σχέδια δράσης (Handlungsmuster), θα απομαγνητοφωνήσουν σε μικρές ομάδες βιντεοσκοπημένα μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε αυθεντικές τάξεις και κατόπιν θα αναλύσουν το μάθημα σύμφωνα με τη θεωρία της Λειτουργικής Πραγματολογίας. 

Στο μάθημα αυτό στόχος μας είναι αφενός η θεωρητική εμβάθυνση στην αναστοχαστική διδασκαλία και αφετέρου η εξάσκηση σ’ αυτήν. Το μαθησιακό πλαίσιο για την επίτευξη αυτών των στόχων το προσφέρει η Πρακτική Άσκηση που οργανώνεται από το Τμήμα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το αναστοχαστικό ημερολόγιο και ο Ευρωπαϊκός Φάκελος για Εκπαιδευόμενους Καθηγητές Γλωσσών (ΕΦΕΚΑΓ). 

Σ’ αυτό το μάθημα κατεύθυνσης θα ασχοληθούμε με τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στο μάθημα των Γερμανικών στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εστιάσουμε καταρχήν στο νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πιλοτικά. Πέρα από την εξοικείωσή μας με αυτό θα το επεξεργαστούμε με στόχο την εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. Σε άμεση συνάρτηση με τον παραπάνω στόχο θα είναι αφενός η ενασχόλησή μας με την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών) και αφετέρου η προσέγγιση και εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (ηλικίες 10-12). 

Kulturwissenschaft: Narratologie des Geldes vom Sturm und Drang bis heute Das Themenfeld Kapitalismus und Geld durchzieht nicht erst die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. So ist das Geld bereits in der Bibel eine nicht zu unterschätzende Trope. Wir untersuchen in diesem Seminar literarische Texte vom Sturm und Drang bis heute, die alle eines gemeinsam haben: die Narratologie des Geldes. Erzählt wird u.a. von Konsum und Verschuldung, Glücksspiel, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Kapitalismus und Weltwirtschafts-krise, Antisemitismus, prekäre Arbeitsverhältnisse, Flexibilität und Mobilität im Arbeitsalltag. Die Beschreibung wirtschaftlicher Lebensverhältnisse dient in allen Texten letztlich der Sozialkritik. Aber wie weit geht diese Kritik? Und wie werden ökonomische Sachverhalte poetisch dargestellt? Zum besseren Verständnis der Thematik ziehen wir kulturwissenschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Texte zur weiteren Lektüre heran. 

ο σεμινάριο αυτό αποκτούν οι φοιτητές/-τριες τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και τη δημιουργία διαδραστικού (interaktiv) διδακτικού υλικού. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση ορισμένων σχετικών προγραμμάτων λογισμικού. Στόχος της παρουσίασης θα είναι μια πρώτη γνωριμία με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες τους. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή στην πράξη με το λογισμικό „Hot potatoes“, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα για τη δημιουργία έξι διαφορετικών τύπων ασκήσεων. Η βήμα προς βήμα εκμάθηση του προγράμματος θα εξοικειώσει σύντομα τους φοιτητές με το νέο περιβάλλον παραγωγής διδακτικού υλικού.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση των βασικών αρχών του μαθήματος Γλωσσολογία ΙΙΙ. Με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες – κυρίως με την ελληνική - θα μας απασχολήσουν θέματα όπως τα χαρακτηριστικά των ρημάτων, των ουσιαστικών, των επιθέτων κά. Ακόμη, θα εξετάσουμε συντακτικές λειτουργίες που σχετίζονται με βασικά φαινόμενα της δομής της πρότασης στη γερμανική γλώσσα, όπως π.χ. η θέση του ρήματος. Αξιολόγηση: τακτική παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, προφορική παρουσίαση με λεπτομερές φυλλάδιο και δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Dieses Seminar soll am Beispiel des Deutschen, auch in Kontrast mit anderen Sprachen - insbesondere mit dem Griechischen - die in der Pflichfachveranstaltung Linguistik III eingefόhrten Inhalte vertiefen. Gegenstδnde sind: Klassifikation der Wφrter nach Wortarten und die zugrundeliegenden Kriterien, distributionelle und morphologische Eigenschaften von Verben, Substantiven und Adjektiven, syntaktische Funktionen. Dabei werden die wichtigsten Phδnomene des deutschen Satzbaus (V2, Verbendstellung) behandelt. Leistungsnachweis: Neben der regelmδίigen und aktiven Teilnahme am Seminar, das erfolgreiche Prδsentieren eines Kurzreferats mit ausfόhrlichem Handout und das Bestehen zweier begleitenden Tests im Laufe des Seminars.

To μάθημα είναι κατεύθυνσης, όχι επιλογής.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()