Γενικά αναισθητικά - Τοπικά αναισθητικά - Ηρεμιστικά - Κατασταλτικά - Υπνωτικά - Αντιεπιληπτικά - Αναλγητικά

α) Απορρόφηση, μεταβολισμός και απομάκρυνση των φαρμάκων (φαρμακοκινητική) β) Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων (φαρμακοδυναμική), παράγοντες που ρυθμίζουν τη σχέση "συγκέντρωση φαρμάκου-ανταπόκριση", γενετικοί παράγοντες-ιδιοσυγκρασία, ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα των φαρμάκων, δράση και ασφάλεια των φαρμάκων.