Από το ξεκίνημα της ιστορίας της ανθρώπινης περιπέτειας, η εξέλιξη της επικοινωνίας καθόρισε τους ρυθμούς των πολιτισμικών ανακατατάξεων και την πορεία της γνώσης. Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό μάθημα παρουσιάζονται, σε ένα ευρύτερο ιστορικό/κοινωνικό πλαίσιο, το έντυπο, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και το διαδίκτυο ως τεχνολογίες που καθόρισαν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, τις οικονομικές, πολιτιστικές αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις στο σύγχρονο κόσμο.  Μέσα από ένα πλέγμα ιστορικών ανακατατάξεων προέκυψε η δημοσιογραφία ως λειτουργία, κοινωνικό φαινόμενο και επαγγελματική δραστηριότητα. Η δημοσιογραφία ως επικοινωνιακή λειτουργία αντιμετωπίζεται κριτικά εξετάζοντας κατά περίπτωση τις επιδράσεις της στις ανθρώπινες συμπεριφορές, ατομικές και συλλογικές.  Η εφεύρεση της τυπογραφίας αντιμετωπίζεται ως σημαντικός σταθμός στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού κόσμου καθώς συνέβαλε καταλυτικά στις επαναστάσεις και επανατοποθετήσεις που έλαβαν χώρα μετά τον 14ο αιώνα.  Η Ιταλική Αναγέννηση, η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η Βιομηχανική Επανάσταση, η Πυρηνική Επανάσταση καθώς και η Επανάσταση της Πληροφορίας εξετάζονται μέσα από την οπτική των επικοινωνιακών εξελίξεων και των κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την εφεύρεση του τότε άσημου Γερμανού μεταλλουργού.