Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Περιγραφή σταδίων εκπόνησης διπλωματικής Πρότυπο διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφικές αναφορές Λογοκλοπή-plagiarism

Καλλιέργεια φωνητικών και ακουστικών δεξιοτήτων με ασκήσεις ρυθμικές και μελωδικές

Καλλιέργεια των ακουστικών και φωνητικών δεξιοτήτων μέσα από ασκήσεις μελωδικές και ρυθμικές

Οι φοιτητές έχοντας γνωρίσει τις τεχνικές και συνθετικές καινοτομίες που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην όπερα, το μουσικό θέατρο, τη μουσική για χορό, το happening κ.ά. στα έργα συνθετών όπως οι Cage, Stockhausen, Απέργης, Goebbels, Furrer μεταξύ άλλων, θα μπορούν να γράψουν αντίστοιχη μουσική. Θα πρέπει να τονισθεί πως ο στόχος του μαθήματος δεν είναι η απόκτηση γνώσης των τεχνικών για την απλή μουσική επένδυση θεατρικών παραστάσεων αλλά η απόκτηση γνώσης και η χρήση καινοτόμων τεχνικών και συνθετικών/αισθητικών προσεγγίσεων για την σύνθεση μουσικής που όχι απλώς έχει ισότιμο με τις άλλες εμπλεκόμενες τέχνες ρόλο στη συνολική παραγωγή ενός παραστατικού έργου αλλά είναι ο κύριος και γενεσιουργός παράγοντας του συνολικού έργου.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο ‘μουσικό όργανο’ ικανό να παράγει μια πληθώρα ηχοχρωμάτων τα οποία προσεγγίζουν φυσικούς ήχους ή είναι εντελώς καινούρια. Το νέο ‘μουσικό όργανο’ αφ’ ενός δίνει νέες διαστάσεις στην μουσική δημιουργία (από ηλεκτρονική και διαδραστική μουσική μέχρι ποικίλα σύγχρονα εμπορικά μουσικά ρεύματα που αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό ήχο), αφ΄ ετέρου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη και κατανόηση των ηχητικών φαινομένων. Επιπλέον, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποβοηθητικό εργαλείο για την σύνθεση νέων μουσικών δομών μέσω της εφαρμογής τυποποιημένων / μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμική σύνθεση). Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε μια σειρά από στοιχειώδεις τεχνικές σύνθεσης ήχου (προσθετική σύνθεση, αφαιρετική σύνθεση, σύνθεση AM και FM, κοκκώδης σύνθεση, κ.α.) και αλγοριθμικής σύνθεσης (π.χ., στοχαστικές διαδικασίες, σύνολα, φράκταλ, χαοτικές συναρτήσεις, κ.α.). Οι ποικίλες τεχνικές αναλύονται θεωρητικά και στη συνέχεια γίνεται πρακτική άσκηση μέσω της χρήσης απλών εξειδικευμένων μουσικών προγράμματων. Τελικό παραδοτέο είναι μία σύντομη σύνθεση ηλεκτρονικής ή αλγοριθμικής μουσικής.

The purpose of the course is to enable the students to communicate their thoughts and ideas in English academic situations by using the knowledge of the English Language they already have in order to study authentic scientific texts relevant to their specialty and followed by comprehension questions and problem-solving situations that develop and cultivate mental skills useful for the rest of their subject matter courses.

Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και Επιστημονικής Ορολογίας για τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. 

Το μάθημα εστιάζεται σε ζητήματα ιστορικής καταγραφής, τεκμηρίωσης & αφήγησης της μουσικής του παρόντος και πρόσφατου παρελθόντος. Αφ’ενός, εισάγονται βασικά πεδία & έννοιες της κριτικής ιστοριογραφίας, όπως οι κυρίαρχες & εναλλακτικές αφηγήσεις, η ιστορία ως μυθοπλασία & η (ανα)κατασκευή του παρελθόντος, το πολιτισμικό αρχείο, η μικρο-ιστορία, και η ιστορία-από-τα-κάτω. Αφ’ετέρου, εξετάζονται διεπιστημονικές μέθοδοι σύγχρονης ιστορικής έρευνας & τεκμηρίωσης όπως η προφορική ιστορία, η τέχνη αρχείου, η μυθοπλαστική βιογραφία και η αισθητηριακή εθνογραφία. 

Γενική επισκόπηση και βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τα αρχαία ελληνικά μουσικά φαινόμενα το μουσικό σύστημα, τα όργανα, το υπόβαθρο και τις πληροφορίες για την μουσική "μυθολογία" του Αρχαίου Ελληνικού χώρου. Ακόμη για την λειτουργία της μουσικής σε σχέση με την γλώσσα το Αρχαίο δράμα και την εξέλιξη ή διαφοροποίηση της χρήσης και της λειτουργικότητάς της. Γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης της εξέλιξης ή διαφοροποίησης της μουσικής μέσα από την κοινωνική αλλαγή. Τις αλλαγές που προκύπτουν μέσα από το Αρχαίο Θέατρο και τον επαγγελματισμό και τέλος αξιοποιούνται ποικίλες πληροφορίες είτε μέσα από την βιβλιογραφία είτε με την κριτική προσέγγιση των ίδιων των πηγών. 

  • 1.Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την κινησιολογία της διεύθυνσης ορχήστρας και την τεχνική της πρόβας
  • 2.Κατανόηση της σημασίας της σημειογραφίας στη διαμόρφωση της μουσικής ερμηνείας
  • 3.Πρακτική εξοικείωση με την ανάγνωση των κλειδιών του ντο, καθώς και των βασικότερων οργάνων μεταφοράς(Clarinetto in Bb, Corno in F)

Κινησιολογία της διεύθυνσης ορχήστρας, τεχνική της πρόβας, ανάγνωση παρτιτούρας ορχήστρας στο πιάνο

Εξετάζοντας την όπερα ως μια πολύπλοκη συνθετική δημιουργία, στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τις χαρακτηριστικές μορφές και τα μεμονωμένα είδη του είδους αυτού σύνθεσης. Το μάθημα είναι σεμιναριακού τύπου και προσφέρει μέσω των εργασιών και της διαδραστικής συμμετοχής τις βασικές γνώσεις για τα ιστορικά στάδια ανέλιξης της όπερας κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Προτείνονται προς εξέταση θέματα δραματουργίας και μουσικής ανάλυσης αντιπροσωπευτικών έργων, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της δομής των μουσικών έργων. Επιπλέον θα εξεταστούν οι διάφορες μουσικές μορφές, που καθιερώθηκαν στην όπερα από το 1600 έως το 1800. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι ερευνητικές εργασίες θα εξετάσουν, εκτός τούτων, την ιστορική εξέλιξη της όπερας σε σχέση με την ανάπτυξη των επιμέρους εθνικών παραδόσεων που παρατηρήθηκαν στην Ιταλία, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου καλλιεργήθηκαν συγκεκριμένα μουσικοδραματουργικά πρότυπα στα μεμονωμένα είδη όπερας. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν όπερες των συνθετών: Μοντεβέρντι, Καβάλλι, Πέρσελ, Χαίντελ, Ραμώ, Γκλουκ και Μότσαρτ.

MUSIC IN THE 17th CENTURY.pdfMUSIC IN THE 17th CENTURY.pdf