Η μορφή σονάτας αποτελεί το πιο σημαντικό όχημα της ιδέας της απόλυτης μουσικής στη δυτική μουσική παράδοση, λειτουργώντας ως το αρχετυπικό μορφολογικό σχεδίασμα από το 18ο έως και τον 20ο αιώνα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση των κύριων εκφράσεων της μορφής μέσω της αναλυτικής εξέτασης των μορφολογικών και αρμονικών συστατικών της σε ιστορική προοπτική (με τη χρήση παραδειγμάτων), η αναφορά στη θεωρητική καταγραφή της μορφής (σε συνάρτηση με τις αισθητικές ιδέες που εκφράζει η καταγραφή αυτή σε κάθε εποχή) και η εισαγωγή στο σύγχρονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αναλυτικής προσέγγισης της μορφής.

Η Laptop Orchestra (LOrk•A - Laptop Orchestra AUTh) είναι μια ορχήστρα στην οποία φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως μουσικά μετα-όργανα, προγραμματίζονται από τα μέλη της και ερμηνεύουν συνθέσεις / αυτοσχεδιασμούς σε ζωντανες μουσικές παραστάσεις. Η ορχήστρα έχει έδρα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά αφορά όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ. Στις συναυλίες του συνόλου, δύναται να συμμετέχουν φοιτητές/ριες από διαφορετικές γεωργαφικές περιοχές μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (OSC - networked art).   Στο επίκεντρο της έρευνας που λαμβάνει χώρο στο μάθημα είναι   - Σύνθεση έργων ακουσματικής μουσικής (tape music) - Σύνθεση έργων μικτής φύσης (φυσικά όργανα με tape) - Σύνθεση έργων με ζωντανά ηλεκτρονικά (live-electronics) - Σύνθεση έργων διαδραστικής φύσης (interactive music) - Σύνθεση έργων / αυτοσχεδιασμών για ηλεκτρονικά μετα-όργανα (laptop orchestra) - Σύνθεση / δημιουργία ηχητικών, ηχοκινητικών εγκαταστάσεων - Σύνθεση έργων νέων μέσων (multimedia art) - Ανάπτυξη κώδικα για καλλιτεχνικούς σκοπούς.

Η Laptop Orchestra (LOrk•A - Laptop Orchestra AUTh) είναι μια ορχήστρα στην οποία φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως μουσικά μετα-όργανα, προγραμματίζονται από τα μέλη της και ερμηνεύουν συνθέσεις / αυτοσχεδιασμούς σε ζωντανες μουσικές παραστάσεις. Η ορχήστρα έχει έδρα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά αφορά όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ. Στις συναυλίες του συνόλου, δύναται να συμμετέχουν φοιτητές/ριες από διαφορετικές γεωργαφικές περιοχές μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (OSC - networked art).   Στο επίκεντρο της έρευνας που λαμβάνει χώρο στο μάθημα είναι   - Σύνθεση έργων ακουσματικής μουσικής (tape music) - Σύνθεση έργων μικτής φύσης (φυσικά όργανα με tape) - Σύνθεση έργων με ζωντανά ηλεκτρονικά (live-electronics) - Σύνθεση έργων διαδραστικής φύσης (interactive music) - Σύνθεση έργων / αυτοσχεδιασμών για ηλεκτρονικά μετα-όργανα (laptop orchestra) - Σύνθεση / δημιουργία ηχητικών, ηχοκινητικών εγκαταστάσεων - Σύνθεση έργων νέων μέσων (multimedia art) - Ανάπτυξη κώδικα για καλλιτεχνικούς σκοπούς.

Το μάθημα στοχεύει μέσω της ακρόασης, της μελέτης και ανάλυσης αντιπροσωπευτικών έργων από την εποχή του Μπαρόκ έως τον 20ο αιώνα στην εξοικείωση των φοιτητών με το κοντσέρτο ως είδος και ως μορφή και την εξέλιξή του. Η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα κοντσέρτα (από το ριτορνέλο και το κοντσέρτο γκρόσσο, έως το σολιστικό κοντσέρτο και το κοντσέρτο για ορχήστρα), η εξέταση σχετικών με αυτά μελετών και αναλύσεων, καθώς και η ιστοριογραφική επισκόπηση του είδους θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση και αποκρυστάλλωση γνώσεων μορφολογίας και ιστορίας της μουσικής.

Tο μάθημα είναι πρακτικής φύσεως. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με την ελληνική και αλλοδαπή παραδοσιακή φωνητική μουσική. Το μάθημα δεν βαθμολογείται, αλλά ολοκληρώνεται επιτυχώς (pass) ή όχι (fail). Τα κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι: α) παρουσία τουλάχιστον στο 85% των συναντήσεων, β) ενεργή συμμετοχή στις ομαδικές εβδομαδιαίες δραστηριότητες, γ) συμμετοχή στις συναυλιακές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Αυτό το μάθημα έχει ως αντικείμενο την εξερεύνηση της υφής βυζαντινής μουσικής, δηλαδή του τρόπου σύνθεσης των κομματιών στα διάφορα γένη και είδη της βυζαντινής μελουργίας. Έμφαση δίνεται στην διερεύνηση της σχέσης ποιητικού λόγου-μελουργικής επένδυσης, με τη βοήθεια μουσικοθεωρητικών και πρακτικών πηγών της βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής, και σε συσχετισμό με την έννοια του κάλλους στη Βυζαντινή Αισθητική.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Περιγραφή σταδίων εκπόνησης διπλωματικής Πρότυπο διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφικές αναφορές Λογοκλοπή-plagiarism

Καλλιέργεια φωνητικών και ακουστικών δεξιοτήτων με ασκήσεις ρυθμικές και μελωδικές

Καλλιέργεια των ακουστικών και φωνητικών δεξιοτήτων μέσα από ασκήσεις μελωδικές και ρυθμικές

Οι φοιτητές έχοντας γνωρίσει τις τεχνικές και συνθετικές καινοτομίες που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην όπερα, το μουσικό θέατρο, τη μουσική για χορό, το happening κ.ά. στα έργα συνθετών όπως οι Cage, Stockhausen, Απέργης, Goebbels, Furrer μεταξύ άλλων, θα μπορούν να γράψουν αντίστοιχη μουσική. Θα πρέπει να τονισθεί πως ο στόχος του μαθήματος δεν είναι η απόκτηση γνώσης των τεχνικών για την απλή μουσική επένδυση θεατρικών παραστάσεων αλλά η απόκτηση γνώσης και η χρήση καινοτόμων τεχνικών και συνθετικών/αισθητικών προσεγγίσεων για την σύνθεση μουσικής που όχι απλώς έχει ισότιμο με τις άλλες εμπλεκόμενες τέχνες ρόλο στη συνολική παραγωγή ενός παραστατικού έργου αλλά είναι ο κύριος και γενεσιουργός παράγοντας του συνολικού έργου.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο ‘μουσικό όργανο’ ικανό να παράγει μια πληθώρα ηχοχρωμάτων τα οποία προσεγγίζουν φυσικούς ήχους ή είναι εντελώς καινούρια. Το νέο ‘μουσικό όργανο’ αφ’ ενός δίνει νέες διαστάσεις στην μουσική δημιουργία (από ηλεκτρονική και διαδραστική μουσική μέχρι ποικίλα σύγχρονα εμπορικά μουσικά ρεύματα που αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό ήχο), αφ΄ ετέρου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη και κατανόηση των ηχητικών φαινομένων. Επιπλέον, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποβοηθητικό εργαλείο για την σύνθεση νέων μουσικών δομών μέσω της εφαρμογής τυποποιημένων / μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμική σύνθεση). Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε μια σειρά από στοιχειώδεις τεχνικές σύνθεσης ήχου (προσθετική σύνθεση, αφαιρετική σύνθεση, σύνθεση AM και FM, κοκκώδης σύνθεση, κ.α.) και αλγοριθμικής σύνθεσης (π.χ., στοχαστικές διαδικασίες, σύνολα, φράκταλ, χαοτικές συναρτήσεις, κ.α.). Οι ποικίλες τεχνικές αναλύονται θεωρητικά και στη συνέχεια γίνεται πρακτική άσκηση μέσω της χρήσης απλών εξειδικευμένων μουσικών προγράμματων. Τελικό παραδοτέο είναι μία σύντομη σύνθεση ηλεκτρονικής ή αλγοριθμικής μουσικής.

The purpose of the course is to enable the students to communicate their thoughts and ideas in English academic situations by using the knowledge of the English Language they already have in order to study authentic scientific texts relevant to their specialty and followed by comprehension questions and problem-solving situations that develop and cultivate mental skills useful for the rest of their subject matter courses.

Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και Επιστημονικής Ορολογίας για τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. 

Το μάθημα εστιάζεται σε ζητήματα ιστορικής καταγραφής, τεκμηρίωσης & αφήγησης της μουσικής του παρόντος και πρόσφατου παρελθόντος. Αφ’ενός, εισάγονται βασικά πεδία & έννοιες της κριτικής ιστοριογραφίας, όπως οι κυρίαρχες & εναλλακτικές αφηγήσεις, η ιστορία ως μυθοπλασία & η (ανα)κατασκευή του παρελθόντος, το πολιτισμικό αρχείο, η μικρο-ιστορία, και η ιστορία-από-τα-κάτω. Αφ’ετέρου, εξετάζονται διεπιστημονικές μέθοδοι σύγχρονης ιστορικής έρευνας & τεκμηρίωσης όπως η προφορική ιστορία, η τέχνη αρχείου, η μυθοπλαστική βιογραφία και η αισθητηριακή εθνογραφία.