Το μάθημα είναι σχεδιασμένο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν μουσική για τον κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ. Στο θεωρητικό σκέλος θα καλύψουμε τρόπους αισθητικής προσέγγισης καθώς και τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο. Στο πρακτικό μέρος, όλοι οι φοιτητές θα λάβουν μία ταινία μικρού μήκους για την οποία θα πρέπει να γράψουν τη μουσική, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν και το απαραίτητο copyright για να την έχουν στο portfolio τους.

Το μάθημα χωρίζεται μεν σε τρεις άξονες (τεχνικές, σημειογραφία, αυτοσχεδιασμός), αλλά σε κάθε μάθημα θα υπάρχει αναφορά και στα τρία αντικείμενα με πρακτική των φοιτητριών και φοιτητών στα διαθέσιμα όργανα του τμήματος. Βασικές αλλά και διευρυμένες τεχνικές εκτέλεσης γίνονται κατανοητές τόσο από αποσπάσματα (ηχογραφήσεις, YouTube) όσο και από τη βιωματική εμπειρία με πειραματισμό στα όργανα. Η γνωριμία με την (εξελισσόμενη) σημειογραφία έρχεται ως αποτέλεσμα της μελέτης ρεπερτορίου για κρουστά κλασικής ορχήστρας. Τόσο οι τεχνικές εκτέλεσης όσο και η (ανάγκη για) σημειογραφία γίνονται κατανοητές μέσα από οργανωμένο ή/και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Tο μάθημα είναι πρακτικής φύσεως. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με την ελληνική και αλλοδαπή παραδοσιακή φωνητική μουσική. Το μάθημα δεν βαθμολογείται, αλλά ολοκληρώνεται επιτυχώς (pass) ή όχι (fail). Τα κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι: α) παρουσία τουλάχιστον στο 85% των συναντήσεων, β) ενεργή συμμετοχή στις ομαδικές εβδομαδιαίες δραστηριότητες, γ) συμμετοχή στις συναυλιακές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το μάθημα εισάγει τους-τις φοιτητες-τριες στις έννοιες της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής επιμέλειας (arts & culture curation), με έμφαση στις μουσικές επιμελητικές πρακτικές (music curation). Στο θεωρητικό σκέλος του μαθήματος παρουσιάζονται οι τομείς δραστηριοποίησης των καλλιτεχνικών επιμελητών-τριών και αναδεικνύονται τα ζητήματα αιχμής στα οποία καλούνται να συνεισφέρουν, όπως π.χ. η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών και κοινών, η ενίσχυση των διατομεακών και διακαλλιτεχνικών συνεργειών και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και ισότητας στην καλλιτεχνική παραγωγή. Εξετάζονται παραδείγματα σύγχρονων επιμελητικών πρακτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, και αναλύονται κριτικά ως προς την οργάνωση και την επίτευξη των στόχων τους. Στο πρακτικό και δημιουργικό σκέλος του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες καλούνται να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ή/και μερική υλοποίηση δικών τους εικονικών επιμελητικών προτάσεων, με αφετηρία δυνητικές ή/και υπάρχουσες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς.

Η μορφή σονάτας αποτελεί το πιο σημαντικό όχημα της ιδέας της απόλυτης μουσικής στη δυτική μουσική παράδοση, λειτουργώντας ως το αρχετυπικό μορφολογικό σχεδίασμα από το 18ο έως και τον 20ο αιώνα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση των κύριων εκφράσεων της μορφής μέσω της αναλυτικής εξέτασης των μορφολογικών και αρμονικών συστατικών της σε ιστορική προοπτική (με τη χρήση παραδειγμάτων), η αναφορά στη θεωρητική καταγραφή της μορφής (σε συνάρτηση με τις αισθητικές ιδέες που εκφράζει η καταγραφή αυτή σε κάθε εποχή) και η εισαγωγή στο σύγχρονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αναλυτικής προσέγγισης της μορφής.

Η Laptop Orchestra (LOrk•A - Laptop Orchestra AUTh) είναι μια ορχήστρα στην οποία φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως μουσικά μετα-όργανα, προγραμματίζονται από τα μέλη της και ερμηνεύουν συνθέσεις / αυτοσχεδιασμούς σε ζωντανες μουσικές παραστάσεις. Η ορχήστρα έχει έδρα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά αφορά όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ. Στις συναυλίες του συνόλου, δύναται να συμμετέχουν φοιτητές/ριες από διαφορετικές γεωργαφικές περιοχές μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (OSC - networked art).   Στο επίκεντρο της έρευνας που λαμβάνει χώρο στο μάθημα είναι   - Σύνθεση έργων ακουσματικής μουσικής (tape music) - Σύνθεση έργων μικτής φύσης (φυσικά όργανα με tape) - Σύνθεση έργων με ζωντανά ηλεκτρονικά (live-electronics) - Σύνθεση έργων διαδραστικής φύσης (interactive music) - Σύνθεση έργων / αυτοσχεδιασμών για ηλεκτρονικά μετα-όργανα (laptop orchestra) - Σύνθεση / δημιουργία ηχητικών, ηχοκινητικών εγκαταστάσεων - Σύνθεση έργων νέων μέσων (multimedia art) - Ανάπτυξη κώδικα για καλλιτεχνικούς σκοπούς.

Η Laptop Orchestra (LOrk•A - Laptop Orchestra AUTh) είναι μια ορχήστρα στην οποία φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως μουσικά μετα-όργανα, προγραμματίζονται από τα μέλη της και ερμηνεύουν συνθέσεις / αυτοσχεδιασμούς σε ζωντανες μουσικές παραστάσεις. Η ορχήστρα έχει έδρα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά αφορά όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ. Στις συναυλίες του συνόλου, δύναται να συμμετέχουν φοιτητές/ριες από διαφορετικές γεωργαφικές περιοχές μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (OSC - networked art).   Στο επίκεντρο της έρευνας που λαμβάνει χώρο στο μάθημα είναι   - Σύνθεση έργων ακουσματικής μουσικής (tape music) - Σύνθεση έργων μικτής φύσης (φυσικά όργανα με tape) - Σύνθεση έργων με ζωντανά ηλεκτρονικά (live-electronics) - Σύνθεση έργων διαδραστικής φύσης (interactive music) - Σύνθεση έργων / αυτοσχεδιασμών για ηλεκτρονικά μετα-όργανα (laptop orchestra) - Σύνθεση / δημιουργία ηχητικών, ηχοκινητικών εγκαταστάσεων - Σύνθεση έργων νέων μέσων (multimedia art) - Ανάπτυξη κώδικα για καλλιτεχνικούς σκοπούς.

Το μάθημα στοχεύει μέσω της ακρόασης, της μελέτης και ανάλυσης αντιπροσωπευτικών έργων από την εποχή του Μπαρόκ έως τον 20ο αιώνα στην εξοικείωση των φοιτητών με το κοντσέρτο ως είδος και ως μορφή και την εξέλιξή του. Η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα κοντσέρτα (από το ριτορνέλο και το κοντσέρτο γκρόσσο, έως το σολιστικό κοντσέρτο και το κοντσέρτο για ορχήστρα), η εξέταση σχετικών με αυτά μελετών και αναλύσεων, καθώς και η ιστοριογραφική επισκόπηση του είδους θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση και αποκρυστάλλωση γνώσεων μορφολογίας και ιστορίας της μουσικής.

Tο μάθημα είναι πρακτικής φύσεως. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με την ελληνική και αλλοδαπή παραδοσιακή φωνητική μουσική. Το μάθημα δεν βαθμολογείται, αλλά ολοκληρώνεται επιτυχώς (pass) ή όχι (fail). Τα κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι: α) παρουσία τουλάχιστον στο 85% των συναντήσεων, β) ενεργή συμμετοχή στις ομαδικές εβδομαδιαίες δραστηριότητες, γ) συμμετοχή στις συναυλιακές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Αυτό το μάθημα έχει ως αντικείμενο την εξερεύνηση της υφής βυζαντινής μουσικής, δηλαδή του τρόπου σύνθεσης των κομματιών στα διάφορα γένη και είδη της βυζαντινής μελουργίας. Έμφαση δίνεται στην διερεύνηση της σχέσης ποιητικού λόγου-μελουργικής επένδυσης, με τη βοήθεια μουσικοθεωρητικών και πρακτικών πηγών της βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής, και σε συσχετισμό με την έννοια του κάλλους στη Βυζαντινή Αισθητική.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Περιγραφή σταδίων εκπόνησης διπλωματικής Πρότυπο διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφικές αναφορές Λογοκλοπή-plagiarism

Καλλιέργεια φωνητικών και ακουστικών δεξιοτήτων με ασκήσεις ρυθμικές και μελωδικές

Καλλιέργεια των ακουστικών και φωνητικών δεξιοτήτων μέσα από ασκήσεις μελωδικές και ρυθμικές

Οι φοιτητές έχοντας γνωρίσει τις τεχνικές και συνθετικές καινοτομίες που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην όπερα, το μουσικό θέατρο, τη μουσική για χορό, το happening κ.ά. στα έργα συνθετών όπως οι Cage, Stockhausen, Απέργης, Goebbels, Furrer μεταξύ άλλων, θα μπορούν να γράψουν αντίστοιχη μουσική. Θα πρέπει να τονισθεί πως ο στόχος του μαθήματος δεν είναι η απόκτηση γνώσης των τεχνικών για την απλή μουσική επένδυση θεατρικών παραστάσεων αλλά η απόκτηση γνώσης και η χρήση καινοτόμων τεχνικών και συνθετικών/αισθητικών προσεγγίσεων για την σύνθεση μουσικής που όχι απλώς έχει ισότιμο με τις άλλες εμπλεκόμενες τέχνες ρόλο στη συνολική παραγωγή ενός παραστατικού έργου αλλά είναι ο κύριος και γενεσιουργός παράγοντας του συνολικού έργου.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο ‘μουσικό όργανο’ ικανό να παράγει μια πληθώρα ηχοχρωμάτων τα οποία προσεγγίζουν φυσικούς ήχους ή είναι εντελώς καινούρια. Το νέο ‘μουσικό όργανο’ αφ’ ενός δίνει νέες διαστάσεις στην μουσική δημιουργία (από ηλεκτρονική και διαδραστική μουσική μέχρι ποικίλα σύγχρονα εμπορικά μουσικά ρεύματα που αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό ήχο), αφ΄ ετέρου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη και κατανόηση των ηχητικών φαινομένων. Επιπλέον, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποβοηθητικό εργαλείο για την σύνθεση νέων μουσικών δομών μέσω της εφαρμογής τυποποιημένων / μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμική σύνθεση). Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε μια σειρά από στοιχειώδεις τεχνικές σύνθεσης ήχου (προσθετική σύνθεση, αφαιρετική σύνθεση, σύνθεση AM και FM, κοκκώδης σύνθεση, κ.α.) και αλγοριθμικής σύνθεσης (π.χ., στοχαστικές διαδικασίες, σύνολα, φράκταλ, χαοτικές συναρτήσεις, κ.α.). Οι ποικίλες τεχνικές αναλύονται θεωρητικά και στη συνέχεια γίνεται πρακτική άσκηση μέσω της χρήσης απλών εξειδικευμένων μουσικών προγράμματων. Τελικό παραδοτέο είναι μία σύντομη σύνθεση ηλεκτρονικής ή αλγοριθμικής μουσικής.