Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Εισαγωγή στην έννοια της μουσικής μορφής και των στοιχείων της (μοτίβο, φράση, περίοδος, κλπ). Εισαγωγή στην αναγωγική μεθοδολογία και στην ιεραρχική οργάνωση της μορφής. Αναλυτική εφαρμογή και άσκηση στα αρμονικά ιδιώματα και στις μουσικές μορφές του 17ου και 18ου αιώνα (διμερείς και τριμερείς μορφές, αντιστικτικές μορφές, παραλλαγές, μορφή σονάτας, ρόντο, κα).

Εξετάζοντας την όπερα ως μια πολύπλοκη συνθετική δημιουργία, στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τις χαρακτηριστικές μορφές και τα μεμονωμένα είδη του είδους αυτού σύνθεσης. Το μάθημα είναι σεμιναριακού τύπου και προσφέρει μέσω των εργασιών και της διαδραστικής συμμετοχής τις βασικές γνώσεις για τα ιστορικά στάδια ανέλιξης της όπερας κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Προτείνονται προς εξέταση θέματα δραματουργίας και μουσικής ανάλυσης αντιπροσωπευτικών έργων, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της δομής των μουσικών έργων. Επιπλέον θα εξεταστούν οι διάφορες μουσικές μορφές, που καθιερώθηκαν στην όπερα από το 1600 έως το 1800. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι ερευνητικές εργασίες θα εξετάσουν, εκτός τούτων, την ιστορική εξέλιξη της όπερας σε σχέση με την ανάπτυξη των επιμέρους εθνικών παραδόσεων που παρατηρήθηκαν στην Ιταλία, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου καλλιεργήθηκαν συγκεκριμένα μουσικοδραματουργικά πρότυπα στα μεμονωμένα είδη όπερας. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν όπερες των συνθετών: Μοντεβέρντι, Καβάλλι, Πέρσελ, Χαίντελ, Ραμώ, Γκλουκ και Μότσαρτ.

Tο μάθημα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές/ φοιτήτριες και αποτελεί ένα είδος εισαγωγής στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Μουσικολογίας. Στο μάθημα προσφέρονται οι βασικές γνώσεις γύρω από την εξέλιξη της Μουσικολογίας ως επιστήμης και εξετάζονται αναλυτικά οι ειδικοί τομείς και τα επιστημονικά-καλλιτεχνικά πεδία της. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι θεματικές ενότητες:

  • 1. Οι κλάδοι της Μουσικολογίας: α) Ιστορική μουσικολογία β) Συστηματική μουσικολογία γ) Εθνομουσικολογία δ) Εφαρμοσμένη μουσικολογία
  • 2. Η σχέση της μουσικολογίας με τις άλλες επιστήμες και η εξέλιξή της.
  • 3. Τα πεδία εφαρμογής της μουσικολογίας στους διάφορους τομείς της σύγχρονης μουσικής ζωής (εκτέλεση και ερμηνεία μουσικών έργων, μουσική κριτική, μουσική παιδεία, μουσική τεχνολογία, δισκογραφία, εκδόσεις μουσικών έργων και επιστημονικών ερευνών, κ.λ.π.).
  • 4. Η βασική μουσικολογική βιβλιογραφία (πηγές, βοηθήματα, περιοδικά και διάφορες ειδικές ξενόγλωσσες εκδόσεις).
  • 5. Οι μέθοδοι της μουσικολογικής εργασίας (τρόποι σύνταξης μιας επιστημονικής μουσικολογικής εργασίας, ανάγνωση και ανάλυση ειδικών κειμένων, ειδική ορολογία, τρόποι τεκμηρίωσης και συστήματα ανάλυσης).
  • 6. Η επιστήμη της μουσικολογίας στον ελληνικό χώρο: προβληματισμοί και στόχοι. 

Το μάθημα της Αντίστξης είναι ένα εργαστηριακό μάθημα στο οποίο οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές σύνθεσης της εποχής της Αναγέννησης. Το μάθημα πλαισιώνεται από μια σειρά ασκήσεων σύνθεσης δίφωνων έργων μικρής διάρκειας (ασματικές φούγκες, κανόνες, αναστρεφόμενη αντίστιξη) καθώς και από αναλύσεις έργων της συγκεκριμένης ιστορικής περιοδου. Mέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία οι φοιτητές θα αποκτήσουν δεξιότητα στην διαχείριση τουλάχιστον δύο ηχητικών επιπέδων (audio streams) και θα κατανοήσουν καλύτερα την μουσική πάνω στην οποία βασίστηκε όλη η μετέπειτα, εντυπωσιακή, εξέλιξη της πολυφωνίας στη Δυτική Ευρώπη. 

Μουσικές Βιβλιοθήκες και τα είδη τους, Οργάνωση και διαχείριση Βιβλιοθηκών Επιτυχημένη αναζήτηση πηγών σε βιβλιοθήκες & ψηφιακούς καταλόγους Βασικές αρχές καταλογογράφησης και ταξινόμησης Χρήση βιβλιογραφικών πηγών και είδη υλικού στη Μουσική Βιβλιοθήκη Εισαγωγή στα πρότυπα αναφορών, συγκρότησης τελικής βιβλιογραφίας και ποφυγή λογοκλοπής Από το χειρόγραφο στην ψηφιακή εποχή 

Πρόκειται για επιλεγόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν τα αστικά λαϊκά μουσικά φαινόμενα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, από το 1821 μέχρι το μεσοπόλεμο. Υπό το πρίσμα αυτό, αφετηρία αποτελούν ερωτήματα-κλειδιά όπως η διάδοση και ο ρόλος του κλαρίνου, η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μουσικών και η επιρροή των ευρωπαϊκών ακουσμάτων, με αναφορά σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται επίσης ζητήματα όπως το καφέ αμάν, οι μουσικές του μπερντέ και το ρεμπέτικο τραγούδι. 

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν τα αστικά λαϊκά μουσικά φαινόμενα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, από το 1821 μέχρι το μεσοπόλεμο. Υπό το πρίσμα αυτό, αφετηρία αποτελούν ερωτήματα-κλειδιά όπως η διάδοση και ο ρόλος του κλαρίνου, η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μουσικών και η επιρροή των ευρωπαϊκών ακουσμάτων, με αναφορά σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται επίσης ζητήματα όπως το καφέ αμάν, οι μουσικές του μπερντέ και το ρεμπέτικο τραγούδι. 

The idea of blending brain interactions with music is not new. In 1965, A. Lucier composed the first musical piece “Music for Solo Performer” coupling EEG electrodes with percussion instruments. Despite these early promising steps, until recently EEG brainwave monitoring was mostly associated with clinical routine, where trained experts operated expensive devices. Similarly, the application of Brain-Computer Interfaces has mainly been confined to neuroprosthetics and to build communication and control channels for physically impaired people.

Nowadays, recent advances in medical sensors have made the recording of human brain activity feasible for non medical experts. Commercial portable neuroimaging devices have entered the market at affordable prices, and favor the exploration of novel applications in the naturalistic environment more than ever before (here is an example of our latest research that drew the attention of digital business news http://neuroinformatics.gr/node/42). At the same time, data communication protocols and open source technologies are in a mature state to empower the continuously growing field of brain-oriented applications and services.

In the scope of this course, the anticipated added value lies in the exploitation of newly born forms of brain-controlled real time interactions within elements of musical performance such as music phrasing and music expression. The main goal is to introduce the feasible use of modern Brain-Computer Interface technologies and facilitate the exploration of novel kinds of personalized and collective neurofeedback experience of musicians and/or audience. The course will provide the means to perform the control and altering of sound and music properties such as frequency response, tone, tempo and dynamics using modern motor control concepts and mental performance metrics (e.g. meditation and attention states). Most importantly, it will provide students with the ability to assess the functional and aesthetic value of modern BCI technologies in performing arts.

The course is addressed to undergraduate students of the school of Music Studies, Faculty of Fine Arts and will integrate training modules from a) Neuroscience and Brain-Computer Interfaces b) Data Network Technologies and TCP/IP and c) open source visual interactive programming tools for the electronic and new media arts.

Η Ψυχοακουστική και η Γνωστική Ψυχολογία της μουσικής είναι δύο σχετικά νέοι επιστημονικοί κλάδοι με αντικείμενο τη μελέτη της (ψυχολογικής) αντίδρασης του ανθρώπου στα ηχητικά φαινόμενα και ειδικότερα στη μουσική. Tο συγκεκριμένο εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει αρχικά μια εισαγωγική αναφορά στις σύγχρονες τάσεις και η οριοθέτηση των επιμέρους τομέων της έρευνας γίνεται μέσα από μια σύντομη επισκόπηση σημαντικών θεωρητικών και πειραματικών ευρημάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου στους τομείς αυτούς. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περιγραφή της πειραματικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στη διερεύνηση των φαινομένων αυτών, με ειδικότερες αναφορές σε θέματα πειραματικού σχεδιασμού, τεχνικών εκτέλεσης της πειραματικής διαδικασίας και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων.

Η Μουσική Ακουστική προσεγγίζει τη μουσική θεωρία και
πράξη έχοντας ως βάση τη θεωρητική γνώση και μεθόδους έρευνας της κλασσικής
Ακουστικής και άλλων συγγενών με αυτή επιστημονικών κλάδων, που έχουν ως
αντικείμενό τους τη μελέτη της παραγωγης, της διάδοσης, της επεξεργασίας, της
πρόσληψης και της αντίληψης του ήχου.
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού επιδιώκεται η απόκτηση βασικών γνώσεων της
φυσικής του ήχου και των μουσικών οργάνων, η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής
και πρακτικής χρήσης των γνώσεων αυτών, η γνωριμία με τις σύγχρονες
επιστημονικές μεθόδους έρευνας στο πεδίο αυτό και η ανάδειξη της
διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη της μουσικής.

Η ραγδαία ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα
αυτής των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, σε συνδυασμό με την καθιέρωση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως κεντρικής μονάδας ελέγχου και επεξεργασίας στην
πολυκάναλη ηχογράφηση, έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
μουσική παραγωγή. Η πρόκληση της τεχνολογίας με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο
σύγχρονος μουσικός και ο παιδαγωγός της μουσικής, είναι πλέον μια
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται κανείς τις
δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας του μουσικού ήχου,
αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα των μουσικών του δεξιοτήτων.
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη βασικής θεωρητικής γνώσης και πρακτικής
δεξιότητας, η οποία αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιφερειακών
του συστημάτων (ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, μονάδες επεξεργασίας σήματος
κ.λ.π.) και αντίστοιχου λογισμικού ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης και πολυκάναλης
επεξεργασίας, στη διαδικασία της μουσικής παραγωγής. Για την παρακολούθηση του
μαθήματος απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

H διδασκαλία του μαθήματος «Eισαγωγή στη Mουσική Παιδαγωγική» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μελλοντικούς μουσικοεκπαιδευτικούς του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, A. Π. Θ.
1. να εξοικειωθούν με την θεωρία και την έρευνα της μουσικής παιδαγωγικής, να αναπτύξουν κριτική ικανοτητα για την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών και να διαμορφώσουν δική τους προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πράξη, πράγμα που γίνεται με διαλέξεις, με τη χρήση πολλαπλής διεθνούς βιβλιογραφίας και με ενδιάμεσες αξιολογήσεις κριτικών περιλήψεων και άλλων εργασιών που γράφουν οι φοιτητές πάνω στη διεθνή βιβλιογραφία κάθε 15 μέρες,
2. να ζήσουν για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία της μουσικής διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας σε μια τάξη σχολείου, μυούμενοι μέσω δικών τους πρωτότυπων μουσικών διδασκαλιών στην πράξη της μουσικής παιδαγωγικής, μ’ ένα τρόπο που δεν είναι αποκομμένος από τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, και
3. να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές της τεχνολογίας του Internet που αφορoύν τη μουσική διδασκαλία και την έρευνά της (computer-assisted music instruction), ώστε να είναι σε συνεχή ενημερωτική διασύνδεση με το διεθνή επιστημονική κοινότητα, τους εν ενεργεία μουσικοεκπαιδευτικούς καθώς και τις μουσικές δραστηριότητες των μαθητών σε διάφορα σχολεία του κόσμου.

Η χρήση σύγχρονων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται απαραίτητη για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, και εντάσσεται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολύπλευρη κάλυψη του διδασκόμενου αντικειμένου.
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η συστηματική προσέγγιση του προβλήματος της ανάπτυξης ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού πολυμεσικού υλικού για την εκπαίδευση στους τομείς της Μουσικής/Μουσικολογίας. Όχημα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές για την συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσαρμογή εποπτικού υλικού (κύριου ή επικουρικού) στις εκπαιδευτικές ανάγκες του αντικειμένου. Οι συμμετέχοντες (φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος θα ολοκληρώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο ώστε να μπορέσουν ολοκληρωμένα να υποστηρίξουν σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής δραστηριότητας στον τομέα της Μουσικής.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()