Αυτοεκπαίδευση και αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων των ειδικευομένων της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου