Κατανόηση του ερευνητικού πεδίου της δερματοσκόπησης, ανάλυση μεθοδολογίας μελετών στο αντικείμενο, εκπαίδευση στο σχεδιασμό νέων μελετών, κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, δυνατότητες και περιορισμοί.

Περιγραφή των βασικών μορφολογικών δομών και κριτηρίων που παρατηρούνται κατά τη δερματοσκόπηση. Περιγραφή των χρωμάτων, των μελαγχρωματικών και μη-μελαγχρωματικών δομών και των προτύπων.

Εισαγωγικά παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά των δερματοπαθειών και συσχέτιση των δερματοσκοπικών κριτηρίων με δομές που παρατηρούνται σε ιστοπαθολογικά παρασκευάσματα.

Εισαγωγή στα δερματοσκοπικά πρότυπα μελαγχρωματικών και μη-μελαγχρωματικών δερματικών βλαβών. Η αναγνώριση των δομών και η χρήση του πολωμένου και μη πολωμένου φωτός στην τεχνική της δερματοσκόπησης.

Περιγραφή των δερματοσκοπικών προτύπων που παρουσιάζουν οι μελανοκυτταρικοί σπίλοι. Διαγνωστική προσέγγιση των ιστολογικών υποτύπων με τη βοήθεια της δερματοσκόπησης.

Διαγνωστική προσέγγιση του μελανώματος. Κλινική εικόνα, δερματοσκοπικά ευρήματα και κλινικοί αλγόριθμοι για τη διάγνωσή του. Ανάλυση των δερματοσκοπικών κριτηρίων ανά υπότυπο μελανώματος και ανά στάδιο.

Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και κλινική εικόνα των επιθηλιακών, αγγειακών, ιστιοκυτταρικών και εξαρτηματικών όγκων.

Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των μελαγχρωματικών και μη μελαγχρωματικών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων. Περιγραφή των ιστολογικών υποτύπων και των δερματοσκοπικών τους χαρακτηριστικών.

Περιγραφή των  δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Η αναγνώριση του βαθμού διαφοροποίησης με τη χρήση της δερματοσκόπησης.

Δερματοσκοπικά ευρήματα που βοηθούν στην αναγνώριση μη-κοινών δερματικών καλοηθών και κακοηθών εξεργασιών.

Δερματοσκοπικά πρότυπα των δερματικών βλαβών σε ειδικές θέσεις π.χ. πρόσωπο, όνυχες, βλεννογόνοι, παλάμες και πέλματα.

Θεραπευτική προσέγγιση και διαχείριση των ασθενών με τη βοήθεια της δερματοσκόπησης. Η αξία της δερματοσκόπησης στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής μεθόδου για την αντιμετώπιση διάφορων δερματικών νόσων (νεοπλαστικών και μη).

Αναγνώριση ομάδων υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου δέρματος ανάλογα με το φωτότυπο δέρματος. Η αξία της παρακολούθησης, της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Η αναγκαιότητα της διαφορετικής θεραπευτικής προσέγγισης στους ασθενείς, σύμφωνα με την ηλικία, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό τις συννοσηρότητες αλλά και το προσδόκιμο ζωής.

Η χρησιμότητα της ολοσωματικής κλινικής και ψηφιακής απεικόνισης (χαρτογράφησης) καθώς και οι ενδείξεις, η εφαρμογή και η αξιολόγησης της.

Ορισμός και εφαρμογές της μεθόδου. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τρίχας και τα τριχοσκοπικά ευρήματα στις παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής.

Η εφαρμογή της δερματοσκόπησης για τη διάγνωση των φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων. Δερματοσκοπικά ευρήματα που βοηθούν τη διαφορική διάγνωση.

Περιγραφή των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται σε ορισμένες λοιμώδεις δερματοπάθειες και η συμβολή τους στη διάγνωση.