Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της προπονητικής, δίνοντας έμφαση στη αξιολόγηση και καθοδήγηση της απόδοσης και της επίδοσης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστημονικό προβληματισμό και έρευνα, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και την διεθνή βιβλιογραφία. Με βάση τα παραπάνω κυρίαρχο στόχο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα συμμετάσχει και σε μετρήσεις και στη συνέχεια θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της αξιολόγησης που περιέχουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στην πράξη, καθώς και στην προπονητική διαδικασία. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και την πρακτική του πειραματικού σχεδιασμού και της ανάλυσης στην Κινησιολογία. Δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών πειραματικών τεχνικών ανάλυσης της κίνησης και στο θεωρητικό υπόβαθρο που τις συνοδεύει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  1.  Κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός πειράματος στην κινησιολογία
  2.  Σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο κινηματικής ανάλυσης της κίνησης
  3.  Σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο κινητικής ανάλυσης
  4.  Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας βασικής εμβιομηχανικής 
Ανάλυση δυνάμεων_Ισορροπία και Βάδιση.pdfΑνάλυση δυνάμεων_Ισορροπία και Βάδιση.pdf

Να ενημερωθούν οι φοιτητές σχετικά με τα σημαντικά στοιχεία και τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, και συγγραφής ερευνητικών μελετών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί

  • Α) με την ορολογία της κινησιολογίας και τη σχέση των θεωρητικών ανατομικών γνώσεων με την πρακτική και
  • Β) να εχουν ενημερωθεί σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές και τις μεθόδους αξιολόγησης των κινητικών προβλημάτων που οφείλονται σε μυοσκελετικές διαταραχές και για τρόπους παρέμβασης στοχεύοντας στον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων άσκησης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας στους πάσχοντες, στους ασκούμενους και τους αθλητές με σκοπό τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και την άσκηση και την μεγιστοποίηση της αθλητικής τους απόδοσης.

Βεβαίως, βασικοτάτη προυπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, θεωρείται η προγενέστερη διδασκαλία και βεβαίως η ικανή γνώση του μαθήματος της Ανατομίας που διενεργείται σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών και που ο σκοπός του επικεντρώνεται στην διδασκαλία και γνώση του μυοσκελετικού συστήματος ιδιαιτέρως. 

Η μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις συμπεριφορές και την αθλητική απόδοση των αθλητών και των ασκουμένων. 

Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας του νευρικού και μυϊκού συστήματος κατά την ανθρώπινη κίνηση όσο και για την κατανόηση, ανάλυση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της ανθρώπινης κίνησης. Οι βασικές έννοιες που καλύπτονται είναι μεταξύ άλλων οι νευρώνες, η κινητική μονάδα, η κινητική οδός, η αισθητική οδός, τα αντανακλαστικά, ο κινητικός φλοιός, καθώς επίσης και οι άμεσες και μακροπρόθεσμες νευρομυϊκές προσαρμογές που προκαλούνται με την άσκηση.

Επίσης η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της ανθρώπινης κίνησης και στην ανάλυσή της (δυναμική και κινηματική) καθώς και στην αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του μυοσκελετικού συστήματος και του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την εκτέλεση της κίνησης. Η αποσαφήνιση αυτής της αλληλεπίδρασης ανοίγει καινοτόμους τρόπους τόσο για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους ή σε άτομα με βραχυπρόθεσμους ή χρόνιους περιορισμούς στην κίνηση.

Στόχος του μαθήματος είναι επομένως από τη μια μεριά η κατανόηση των λειτουργιών του νευρικού συστήματος και ο τρόπος με τον οποίον δημιουργείται και ελέγχεται η κίνηση και από την άλλη η κατανόηση και ανάλυση της ίδιας της κίνησης. Η κατανόηση αυτή, ευοδώνει την κριτική ικανότητα του σπουδαστή στον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν νευρομυϊκές προσαρμογές στον ανθρώπινο οργανισμό σε ένα μεγάλο εύρος καταστάσεων. Αυτό με τη σειρά του, δίνει μελλοντικά εφόδια και δυνατότητες στον μελλοντικό πτυχιούχο να εμπνευστεί και να δοκιμάσει νέα προγράμματα παρέμβασης στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο συνδέεται με την πράξη παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα σε εφαρμογές στον αθλητισμό και την ανθρώπινη κίνηση γενικότερα. Επίσης, μέσω εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησης της λειτουργίας του νευρομυϊκού συστήματος και της ανθρώπινης κίνησης, μέσω μεθόδων όπως της ηλεκτρομυογραφίας, ηλεκτροδιέγερσης, της κινηματικής και δυναμικής ανάλυσης της κίνησης. Τέλος, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν οι ίδιοι τέτοιες μετρήσεις ώστε να τους δοθούν ερευνητικά ερεθίσματα για το μέλλον.

Σκοπός είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές –τριες στις τεχνικές της κινησιολογίας μέσα από την προετοιμασία, διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πειραματικής διαδικασίας μέσα από ομαδική συνεργασία.