Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων της εθνικής και χριστιανικής γραμματείας μέχρι την ανακάλυψη της τυπογραφίας: υλικά γραφής, ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γραφής, μορφή βιβλίου, τρόποι χρονολόγησης των χειρογράφων, αυτόγραφα, παλίμψηστα χειρόγραφα, αντιγραφικά εργαστήρια, αντιγραφικά λάθη, κατάλογοι χειρογράφων, ψηφιοποίηση. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται άσκηση ανάγνωσης χειρογράφων με αντιπροσωπευτικά δείγματα γραφής (συντομογραφίες, σημειώματα, κλπ). 

Χρονολογική και συστηματική παρουσίαση των πηγών του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Μελέτη της γένεσης και της εξελικτικής πορείας των πηγών και των θεσμών σε συνάρτηση με το θεσμικό και δικαιικό πλαίσιο της Πολιτείας. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.

Στο μάθημα αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να καταδειχθεί πόσο αναγκαία είναι η Ποιμαντική Θεολογία για την επιστημονική θωράκιση του θεολόγου και τη διακονία του στο σύγχρονο κόσμο. Επίσης τονίζονται οι απαραίτητες συντεταγμένες και οι άξονες αυτής της διακονίας και γίνονται συχνές αναφορές σε κείμενα της πατερικής γραμματείας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ο εκκλησιολογικός, θεραπευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας της θεολογίας της Εκκλησίας. Η Ποιμαντική δεν θεωρείται αυτόνομο μάθημα που αφορά τη δεοντολογία του ιερατικού επαγγέλματος αλλά ως συνθετική παρουσίαση του λυτρωτικού έργου της Εκκλησίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται από την πλευρά της χριστιανικής Ποιμαντικής Θεολογίας η διαμόρφωση των αντιλήψεων της σύγχρονης επιστημονικής ηθικής. Έτσι εξετάζονται ζητήματα όπως των ορίων της επιστημονικής έρευνας, της ιατρικής δεοντολογίας, της νευροηθικής, της οικολογικής ηθικής κ.ά. Παράλληλα, διερευνάται η ορθόδοξη θεολογική τοποθέτηση σε ζητήματα εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η ποιμαντική και ηθική του διαδικτύου, η δυνατότητα δημιουργίας «μετα-ανθρώπων» (post-humans) κ.ά.

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές πληροφορούνται για τα διάφορα είδη διδακτικού σχεδιασμού με την ανάλυση και εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών για τη διδασκαλία του ΜτΘ στην  Εκπαίδευση. Οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν: i) τη θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση των φοιτητών/φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή και ii) την παρακολούθηση και πρακτική διδασκαλιών. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες α) στην εξάσκηση κατά ομάδες μέσα στη Σχολή β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, γ) στην παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών και δ) απασχόληση με μια εργασία εκπαιδευτικού περιεχομένου

To Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες όλα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Για το σκοπό αυτό ενσωματώνει στοιχεία από θεωρίες μάθησης και θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας και παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και διεξαγωγή της διδασκαλίας του ΜτΘ . Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές πληροφορούνται για τα διάφορα είδη διδακτικού σχεδιασμού με την ανάλυση και εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών για τη διδασκαλία του ΜτΘ στη Μέση Εκπαίδευση. Οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν:

i) τη θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση των φοιτητών/φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή και

ii) την παρακολούθηση και πρακτική διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες!

  • α) στην εξάσκηση κατά ομάδες μέσα στη Σχολή
  • β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών,
  • γ) στην παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια και
  • δ) απασχόληση με μια εργασία εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Θεολογίας είναι μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε δέκα(10)ECTS, έχει διάρκεια δύο(2)μήνες και είναι πλήρους απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασίας του Τμήματος με τον εκπαιδευτικό κόσμο, με κληρικούς και λαϊκούς που προσφέρουν στο λατρευτικό και διακονικό έργο της Εκκλησίας, καθώς και με κοινωφελείς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση της Πρακτικής τους μεταξύ των τριών προσφερομένων επιλογών: α. Πρακτική Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση β. Πρακτική Άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και Μητροπόλεις και γ. Πρακτική Άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, στους Ο.Τ.Α. και σε Μ.Κ.Ο.

Το μάθημα εξετάζει την ιστορική διαδρομή και τα γεγονότα κατά την περίοδο του προϊστορικού Ισραήλ μέσα από το βιβλικό κείμενο, τις εξωβιβλικές πηγές και την αρχαιολογική έρευνα.

Στο Μάθημα παρουσιάζεται αναλυτικά η ζωή και η δράση των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και της δράσης τους, τα οποία αποτυπώνονται στη συνέχεια και στο έργο των μαθητών τους και σφραγίζουν την ταυτότητα και την κληρονομιά του σλαβικού κόσμου και ιδιαίτερα του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου. Στη συνέχεια αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυριλλομεθοδιανής κληρονομιάς του σλαβικού κόσμου και παρουσιάζεται η επίδρασή της στη διαμόρφωση της σλαβικής ταυτότητας και ιδιαίτερα της ορθόδοξης σλαβικής ταυτότητας μέχρι και σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της ηγεμονικής αγιότητας στον κόσμο των ορθοδόξων Σλάβων κατά τη διάρκεια των μέσων χρόνων, οπότε και διαμορφώθηκε η αγιολογική τους παράδοση. Η παρουσίαση της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο ξεκινά από την αρχετυπική μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου όπως την προσέλαβε ο σλαβικός κόσμος μετά τον εκχριστιανισμό του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα πρότυπα αγίων ηγεμόνων του μεσαιωνικού βουλγαρικού, ρωσικού και σερβικού κόσμου και εξετάζονται τα ειδικά τυπολογικά τους χαρακτηριστικά, η σχέση τους με το αρχέτυπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου καθώς και η παράδοση της ηγεμονικής αγιότητας που καθιέρωσαν στους λαούς τους.

Το μάθημα πραγματεύεται τα βιοηθικά διλήμματα από τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των Επιστημών Υγείας. Παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας με βάση τη βιβλικο-πατερική παράδοση. Επισημαίνει τα ποιμαντικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Ειδικότερα εξετάζει τους ηθικούς προβληματισμούς που εκδηλώνονται στην αρχή της ζωής του ανθρώπου, κατά τη διάρκειά της και στο τέλος της.

Παρουσιάζονται η φύση και η βάση της Ιεραποστολής, η έκτασή της, η ιστορική της εξέλιξη, η θέση της μέσα στην πράξη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται στο πεδίο της θεολογικής έρευνας. Εξετάζονται επίσης οι θεολογικές στάσεις απέναντι στην ιεραποστολική σκέψη, καθώς και οι σχέσεις της με τα υπόλοιπα θεολογικά πεδία. Τέλος, μελετάται το ειδικό βάρος της ιεραποστολικής στο θεολογικό λόγο και την εκκλησιαστική πρακτική

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι σχέσεις της επιστημονικής σκέψης με τη θεολογία και οι θρησκευτικές διαστάσεις που φέρουν ορισμένες πλευρές των επιστημονικών προτάσεων (Ευφυής Σχεδιασμός, Βιοηθική κ.ά.). Αναδεικνύεται επίσης το σχετικά πρόσφατο ενδιαφέρον για το λόγο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης αναφορικά με την επιστημονική θέαση του κόσμου, καθώς και οι νέες βάσεις που αποκτά ο διάλογος θεολογίας και επιστήμης, από φιλοσοφική, ηθική και ιστορική πλευρά. Ακόμη, μελετώνται οι σχέσεις των δύο «οδών γνώσης», η ετερότητα και οι συγκλίσεις τους και εξετάζεται ο «θρησκευτικός» ρόλος της σύγχρονης επιστήμης και οι αλληλεπιδράσεις της με τη θεολογία. Διερευνώνται ακόμη οι προοπτικές που διανοίγονται στο πεδίο της ηθικής των τεχνολογικών εφαρμογών. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις προσεγγίζουν την επιστημονική ανάπτυξη και η δυναμική των προτάσεων της Ορθόδοξης Θεολογίας στο διάλογο αυτόν.

Η θρησκευτική αγωγή στο σχολείο σήμερα και σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισής της. Η θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Δημόσια Εκπαίδευση. Ο ρόλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην διαμόρφωση στάσεων στους μαθητές. Αμφισβητήσεις της παρεχόμενης θρησκευτικής αγωγής. Προϋποθέσεις διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών. Διδακτικές και άλλες συνέπειες από την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων στο μάθημα των Θρησκευτικών. Ο ρόλος του θεολόγου ως παιδαγωγού στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο όπως διαμορφώνεται υπό το φως της σημερινής πραγματικότητας στη σχολική τάξη. Η Διαπολιτισμική αγωγή στο σχολείο και η θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Το μάθημα των Θρησκευτικών και η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο. 

Παρουσίαση της χριστιανικής διδασκαλίας για τη σημασία του θεσμού του γάμου στη χριστιανική παράδοση, ανάδειξη της αξίας της καλλιέργειας των χριστιανικών αρετών στο πλαίσιο της οικογένειας, αποσαφήνιση των ποιμαντικών κατευθύνσεων στην οικογενειακή ζωή και έκθεση των γενικών αρχών της χριστιανικής αγωγής των παιδιών.

Διερεύνηση των σχέσεων Εκκλησίας και Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο μέσα από την αξιολόγηση των νέων κοινωνικών, πολιτικών και εκκλησιαστικών δεδομένων των αρχών του 4ου αιώνα. Συστηματική μελέτη των διαδοχικών σταδίων που διέπουν τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας κατά την περίοδο πριν από την πρώτη Οικουμενική σύνοδο. Προσέγγιση της νέας αυτοκρατορικής θρησκευτικής πολιτικής και της αφετηριακής διαδικασίας μεταμόρφωσης της ειδωλολατρικής ρωμαϊκής Πολιτείας σε χριστιανική.

Σκοπός της διδασκαλίας είναι η προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα από τρεις διαστάσεις που έχουν παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Αυτές είναι: α. η παιδεία, β. ο πολιτισμός, και γ. η έμπνευση και η δημιουργικότητα. Η πραγμάτευση του θέματος διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο Α’ Μέρος διερευνώνται σε θεωρητικό επίπεδο οι τρεις παραπάνω διαστάσεις. Συγκεκριμένα: -Ως προς τη διάσταση της παιδείας εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους η παρουσία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση είναι υπόθεση που αφορά στη γενική παιδεία των μαθητών. -Ως προς τη διάσταση του πολιτισμού, αναλύεται η σχέση του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα καθίσταται αντικείμενο διερεύνησης η σημασία που έχει το οικείο πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών ως πηγή νοήματος για τη ζωή τους, αλλά και ως εφαλτήριο ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης. -Ως προς τη διάσταση της έμπνευσης και της δημιουργικότητας, τίθεται ερώτημα, με ποιον τρόπο το Μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να προσφέρει στους μαθητές και μαθήτριες, όχι μόνο τη δυνατότητα κατάκτησης ορισμένων γνώσεων, αλλά συνάμα και έναν ορίζοντα πνευματικού προσανατολισμού. Με άλλα λόγια, εξετάζεται, εάν το μάθημα αυτό έχει τη δυνατότητα να εμπνέει τους νέους ανθρώπους. Στο Β’ Μέρος Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συγγράφουν εργασίες και τις παρουσιάζουν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Αντικείμενο των εργασιών τους είναι να εντοπίσουν θεολογικά στοιχεία σε έργα τέχνης (π.χ. μουσικής, ζωγραφικής, λογοτεχνίας κ.λπ.), τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι· στη συνέχεια καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου τα έργα αυτά να αξιοποιηθούν στο Μάθημα των Θρησκευτικών.