Σελίδα: 1 2 3 ()

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις προσπάθειες σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων της ενοριακής εκκλησιαστικής κατήχησης από το 1949 μέχρι σήμερα. Παράλληλα αξιολογούνται διάφορα κατηχητικά βοηθήματα ως προς το περιεχόμενο, τα δομικά χαρακτηριστικά, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, την αισθητική του εικαστικού μέρους και την τεχνική αρτιότητά τους. Εν κατακλείδι καταγράφονται οι σύγχρονες προσπάθειες σύνθεσης των νέων κατηχητικών βοηθημάτων από φορείς της Εκκλησίας και ιδιώτες. 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες.

  • Στην πρώτη εξετάζεται ο βίος και η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών συγγραφέων ενώ στη δεύτερη επιχειρείται η ιστορικο-φιλολογική και θεολογική ανάλυση και επεξεργασία των έργων τους. Ο κάθε συγγραφέας ή πατέρας της Εκκλησίας τοποθετείται στο ευρύτερο χωροχρονικό και πνευματικό πλαίσιο και διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά προσεταιριστικά ή αντιθετικά σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά, θεολογικά και εκκλησιαστικά δεδομένα.
  • Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται το πρόβλημα της ερμηνείας της χριστιανικής γραμματείας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι ερμηνείας που επέλεξαν πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς καθώς και τα θέματα που προκύπτουν από τη συνάντηση του πατερικού λόγου με σύγχρονα ζητήματα. Η προσέγγιση γίνεται επί τη βάσει των πατερικών κειμένων τα οποία αναγιγνώσκονται και αναλύονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στην χριστιανική γραμματεία, στις μεθόδους ιστορικοφιλολογικής της προσέγγισης και της ερμηνευτικής της ανάλυσης. 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση των σταδίων έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης. Παρουσιάζονται τα είδη των επιστημονικών εργασιών και παρέχονται στοιχεία βιβλιοθηκονομίας για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, όπως και εργαλεία έρευνας για όλους τους τομείς της Θεολογίας. Εξετάζονται τα στάδια εκπόνησης επιστημονικής μελέτης, ο τρόπος διενέργειας έρευνας και σύνταξης ενός ερωτηματολογίου, η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας υλικού, η δημιουργία αρχειακών βάσεων και ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης ενός επιστημονικού κειμένου. 

syllabus.pdfsyllabus.pdf
Θεωρία και μέθοδοι (επιστημονικής) μελέτης της θρησκείας. Γένεση, ιστορική εξέλιξη, μύθος, λατρεία, ζωή και κοινωνία των θρησκειών του αρχαίου κόσμου.

Εισαγωγικά στην επιστήμη της θρησκειολογίας. Εμφάνιση της θρησκείας και καθορισμός του περιεχομένου της. Ορολογία και βασικές αρχές και κατευθύνσεις της θρησκειολογία. Συγκριτική θρησκειολογία, φιλοσοφία της θρησκείας, φαινομενολογία της θρησκείας.

Ιστορική και θρησκειολογική παρουσίαση των λαών που κατοίκησαν και κατοικούν πέριξ του Εύξεινου Πόντου από τον 10ο αι. π.Χ. μέχρι σήμερα. Σκυθική λατρεία, θρακική λατρεία, αρχαία ελληνική θρησκεία, ρωμαϊκή θρησκεία, ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, ισλάμ, παγανιστικές αντιλήψεις αβάρων, σλάβων, ρώσων. Εμφάνιση τούρκικων φύλων. Ελληνορωμαϊκοί χρόνοι, βυζαντινοί χρόνοι, οθωμανική περίοδος. Σύγχρονη θρησκειολογική επισκόπηση.
Παρουσίαση των θρησκειών και δοξαστών των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων (4ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.) στην Μικρά Ασία, Συρία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία, Αίγυπτο και Περσία. Επιρροές και επιδράσεις. Θρησκευτικός συγκρητισμός. Εμφάνιση του Χριστιανισμού. Θρησκευτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.
Ιστορική και θρησκειολογική παρουσίαση της εξαπλώσεως του Ισλάμ σε χώρες της κεντρικής Ασίας από τον 7ο αιώνα. Πολιτιστικές και πολιτισμικές επιρροές. Εμφάνιση σεκτών και πολιτικών κινημάτων. Σημερινή κατάσταση.

Διδάσκεται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία από τους Πρωσοκρατικούς ως τους τελευταίους Πλατωνικούς. Παρουσιάζονται επίσης βασικοί αντιπρόσωποι της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Η διδασκαλία εμπεδώνεται με ανάλυση και ερμηνεία συναφών κειμένων. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση θεμελιωδών φιλοσοφικών όρων που υιοθετήθηκαν από τηυν ορθόδοξη θεολογική παράδοση και στην υπογράμισση φιλοσοφικών θέσεων και μεθόδολογικών συμπεριφορών που είναι ασυμβίβαστες με εκείνες των ! χριστιανών συγγραφέων. Εκπονούνται συλλογικές και προσωπικές ασκήσεις επί των αρχαίων πγών. Παρέχεται υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία.

Σελίδα: 1 2 3 ()