Η Κλινική Δεξιοτήτων Κινητής Προσθετικής είναι ένα κλινικό μάθημα που πραγματοποιείται στην κλινική της Προσθετικής και περιλαμβάνει την προσθετική αποκατάσταση ολικά νωδών ασθενών.

Η Κλινική Δεξιοτήτων Κινητής Προσθετικής είναι ένα κλινικό μάθημα που περιλαμβάνει την προσθετική αποκατάσταση ολικά νωδών ασθενών με ολικές οδοντοστοιχίες.

Στο μάθημα διδάσκονται παθήσεις πολφού και περιακρορριζίου, παθήσεις μη οδοντογενούς αιτιολογίας, διαφοροδιάγνωση των ακρορριζικών παθήσεων.

Κλινική άσκηση στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής (εμφράξεις, αποκαταστάσεις)

Κλινική άσκηση στην Οδοντική Χειρουργική

Η Κοινωνική Οδοντιατρική ορίζεται ως μια σύμπλοκος επιστήμη που εκτείνεται πέρα από τις βιολογικές και τεχνικές οδοντιατρικές γνώσεις. Αξιοποιεί κομμάτια και άλλων επιστημονικών πεδίων όπως: της Προληπτικής Οδοντ/κής, Ψυχολογίας, Επικοινωνίας, Παιδαγωγικής, Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας, Διαχείρισης - Οργάνωσης - Διοίκησης προληπτικών προγραμμάτων, αλλά και γνώσεις Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής. 

Στο μάθημα αναλύονται τεχνικές, υλικά και επιδράσεις της λεύκανσης ζωντανών και άπολφων δοντιών

  • Αξιολόγηση του ασθενή, συλλογή διαγνωστικού υλικού, σχεδιασμός και οργάνωση της θεραπείας.
  • Κλινικές και εργαστηριακές διαδικασίες κατασκευής κινητών μερικών οδοντοστοιχιών.
  • Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές επιλογές.
  • Σχέση κόστους-οφέλους στην προσθετική αποκατάσταση με κινητές μερικές οδοντοστοιχίες, διαχείριση επιπλοκών, πρωτόκολλο παρακολούθησης.

Γενικά χαρακτηριστικά των μικροβίων (βακτήρια, ιοί, μύκητες). Φυσικές και χημικές ιδιότητες τους. Φυσικοί και χημικοί παράγοντες που δρουν βλαπτικά επί των μικροβίων, αντιβιοτικά, αντιϊκά, αντιμυκητιακά φάρμακα.  Βασικές αρχές ανοσολογίας, σχέση μικροβίων-ξενιστή. Τρόποι απαλλαγής και προστασίας από τους μικροοργανισμούς. Στοιχεία εργαστηριακής διάγνωσης. Παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων μικροβίων.

(νέος τίτλος, ΓΣ 448 1/12/20: «Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας/ Νοσοκομειακή Οδοντιατρική»)

Αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται ή απευθύνονται σε νοσοκομεία, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή με συστηματικά νοσήματα και ασθενείς σε ιδρύματα. Στοχεύει σε ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και συνεργασία με άλλους ειδικούς ιατρούς, αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, ανάπτυξη δεξιοτήτων νοσηλείας και εκμάθηση πρωτοκόλλων αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που αφορούν την επιλογή και τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική κλινική πράξη, όπως και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν από ενδοστοματική λειτουργία των υλικών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παραδόσεις από το αμφιθέατρο, Φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακολούθηση των Φροντιστηριακών Μαθημάτων Γραπτές Εξετάσεις

Απόκτηση γνώσεων της μορφολογίας όλων των μόνιμων και νεογιλών δοντιών, της λειτουργίας τους, του ρόλου τους στην αισθητική του προσώπου, της ορολογίας και κωδικοποίησής τους και της διαδικασίας ανατολής τους. Απόκτηση θεωρητικής γνώσης και εφαρμογή σε εργαστηριακές ασκήσεις.

depositphotos_303292636-stock-photo-dental-anatomy-of-mandibular-human.jpgdepositphotos_303292636-stock-photo-dental-anatomy-of-mandibular-human.jpg

Απόκτηση γνώσεων των βασικών αρχών παρασκευής μέσου μεγέθους οδοντικών κοιλοτήτων και εμφράξεων. Πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε φυσικά δόντια σε κεφαλές προσομοίωσης. Απόκτηση γενικών γνώσεων για τα εμφρακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην Οδοντική Χειρουργική (αμάλγαμα, σύνθετες ρητίνες, υαλοϊονομερείς κονίες). Επιπλέον, απόκτηση γνώσεων και πρακτική άσκηση τοποθέτησης ουδέτερων στρωμάτων.

Απόκτηση γνώσεων και πρακτική άσκηση αποκατάστασης μεγάλων οδοντικών απωλειών (προστασία φύματος, ενδορριζικοί άξονες, έμμεσες αποκαταστάσεις). Απόκτηση γνώσεων αιτιοπαθογένειας, διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης μη τερηδονικών οδοντικών βλαβών. Επιπλέον, πρακτική άσκηση άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων στα πρόσθια δόντια.