Είναι το μάθημα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής στο οποίο εξετάζονται οι φοιτητές που μπαίνουν στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης (ΚΣΑΑ) στην Οδοντιατρική Σχολή

Οι Ολικές Οδοντοστοιχίες είναι υποχρεωτικό μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και στοχεύει στη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση του φοιτητή στη διαδικασία κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών, ώστε να τον προετοιμάσει για την προσθετική αποκατάσταση του ολικά νωδού ασθενή στην κλινική. Περιλαμβάνει την ανάλυση των κλινικών και εργαστηριακών σταδίων κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών καθώς και των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

Η απόκτηση γνώσεων από τον φοιτητή όσον αφορά 1.την αύξηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος στις τρείς διαφορετικές περιόδου της ζωής του ανθρώπου: κατά την ενδομήτριο ζωή, την περίοδο μετά τη γέννηση και κατά την ενηλικίωση 2.τη βιολογία της μετακίνησης και της αντίδρασης στην μετακίνηση των δοντιών 3.την αιτιολογία και την ταξινόμηση των συγκλεισιακών προβλημάτων 4.τη διαχείριση της αναπτυσσόμενης οδοντοφυΐας 5.τα διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ορθοδοντική αξιολόγηση των συγκλεισιακών προβλημάτων 6.την χρήση της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας στην ορθοδοντική αξιολόγηση 7.τη μεθοδολογία σχεδιασμού της ορθοδοντικής θεραπείας 8.την αιτιολογία και περιγραφή διαφορετικών χαρακτηριστικών συγκλεισιακών προβλημάτων Ι Τάξης κατά Angle 9.Σχεδίαση, χρήση και τρόπος δράσης κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των προβλημάτων της σύγκλεισης 10.Ενδείξεις και συστήματα ακίνητων συσκευών που χρησιμοποιούνται για την ορθοδοντική θεραπεία

Η απόκτηση γνώσεων από τον φοιτητή όσον αφορά 1.την αύξηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος στις τρείς διαφορετικές περιόδου της ζωής του ανθρώπου: κατά την ενδομήτριο ζωή, την περίοδο μετά τη γέννηση και κατά την ενηλικίωση 2.τη βιολογία της μετακίνησης και της αντίδρασης στην μετακίνηση των δοντιών 3.την αιτιολογία και την ταξινόμηση των συγκλεισιακών προβλημάτων 4.τη διαχείριση της αναπτυσσόμενης οδοντοφυΐας 5.τα διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ορθοδοντική αξιολόγηση των συγκλεισιακών προβλημάτων 6.την χρήση της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας στην ορθοδοντική αξιολόγηση 7.τη μεθοδολογία σχεδιασμού της ορθοδοντικής θεραπείας 8.την αιτιολογία και περιγραφή διαφορετικών χαρακτηριστικών συγκλεισιακών προβλημάτων Ι Τάξης κατά Angle 9.Σχεδίαση, χρήση και τρόπος δράσης κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των προβλημάτων της σύγκλεισης 10.Ενδείξεις και συστήματα ακίνητων συσκευών που χρησιμοποιούνται για την ορθοδοντική θεραπεία Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει την θεωρητική/φροντιστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συγκλεισιακά προβλήματα και να εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψής τους ως γενικοί οδοντίατροι, καθώς επίσης και να συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τους ορθοδοντικούς ή τους οδοντιάτρους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στο μάθημα Ορθοδοντική ΙΙ που διδάσκεται στο Η' εξάμηνο περιλαμβάνει την θεωρητική/φροντιστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συγκλεισιακά προβλήματα και να εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψής τους ως γενικοί οδοντίατροι, καθώς επίσης και να συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τους ορθοδοντικούς ή τους οδοντιάτρους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια κλινικού ενδιαφέροντος στα οποία διδάσκονται: 1) τις βασικές αρχές της κλινικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών, 2) τις βασικές αρχές της ακτινολογικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών ( με ακτινογραφίες ενδοστοματικές, πανοραμικές, άκρας χειρός, τομογραφικές, οπισθοπρόσθιες και πλάγιες κεφαλομετρικές), 3) τη θεραπεία των οδοντοφατνιακών συγκλεισιακών προβλημάτων, 4) τη θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ κατά Angle και 5) την αντιμετώπιση των εγκλείστων κυνοδόντων. Ο φοιτητής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διάφορα στάδια της θεραπείας συγκλεισιακών ανωμαλιών ασθενών της κλινικής.

Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια κλινικού ενδιαφέροντος στα οποία διδάσκονται: 1) τις βασικές αρχές της κλινικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών, 2) τις βασικές αρχές της ακτινολογικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών ( με ακτινογραφίες ενδοστοματικές, πανοραμικές, άκρας χειρός, τομογραφικές, οπισθοπρόσθιες και πλάγιες κεφαλομετρικές), 3) τη θεραπεία των οδοντοφατνιακών συγκλεισιακών προβλημάτων, 4) τη θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ κατά Angle και 5) την αντιμετώπιση των εγκλείστων κυνοδόντων. Ο φοιτητής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διάφορα στάδια της θεραπείας συγκλεισιακών ανωμαλιών ασθενών της κλινικής.

Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια κλινικού ενδιαφέροντος στα οποία διδάσκονται: 1) τις βασικές αρχές της κλινικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών, 2) τις βασικές αρχές της ακτινολογικής διάγνωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών ( με ακτινογραφίες ενδοστοματικές, πανοραμικές, άκρας χειρός, τομογραφικές, οπισθοπρόσθιες και πλάγιες κεφαλομετρικές), 3) τη θεραπεία των οδοντοφατνιακών συγκλεισιακών προβλημάτων, 4) τη θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ κατά Angle και 5) την αντιμετώπιση των εγκλείστων κυνοδόντων. Ο φοιτητής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διάφορα στάδια της θεραπείας συγκλεισιακών ανωμαλιών ασθενών της κλινικής.

Η ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ,ΤΟΣΟ Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ,ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΦΟΣΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ & ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Περιγραφή της αιμόστασης και των διαταραχών της. Αιμορραγίες και αντιμετώπιση τους. Σύντομη περιγραφή νόσων της αιμόστασης

Στο πλαίσιο της θεωρητικής διδασκαλίας παρέχονται οι βασικές γνώσεις Παθολογίας και Θεραπευτικής των νόσων καθώς και άλλων παθολογικών καταστάσεων του περιοδοντίου με έμφαση στη εξέταση, διάγνωση, την πρόγνωση και το σχέδιο θεραπείας. H κλινική άσκηση του 7ου εξαμήνου έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον φοιτητή όσον αφορά στην ορθή εξέταση, διάγνωση και την μή χειρουργική θεραπεία της χρόνιας περιοδοντίτιδας.

mucognglect 7o.pptmucognglect 7o.pptNew classif sxedio 11_2019.pptNew classif sxedio 11_2019.ppt

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο φοιτητής: (α) να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές για διάγνωση προβλημάτων που αφορούν την στοματική υγεία παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρίες και (β) να μπορεί να παρέχει οδοντιατρική φροντίδα σε συνεργάσιμα παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Τα δικαιώματα του παιδιού. Σωματική και πνευματική ανάπτυξη. Σχέση γενικής και στοματικής υγείας. Συνολική αντιμετώπιση παιδιού. Μέθοδοι διαμόρφωσης συνεργάσιμης συμπεριφοράς. Οδοντιατρική φοβία. Απευαισθητοποίηση. Αποδοχή της τοπικής αναισθησίας από τα παιδιά. Σχετική αναλγησία,ενσυνείδητη χαλάρωση, γενική αναισθησία. Κατάρτιση και πραγματοποίηση του σχεδίου θεραπείας. Τεκμηρίωση και μέθοδοι τήρησης προληπτικού προγράμματος. Αποτριβή, διάβρωση δοντιών. Οδοντικές ανωμαλίες. Αποκαταστάσεις νεογιλών και νεαρών μονίμων δοντιών. Διατήρηση χώρου. Η ένταξη επειγόντων αναγκών στα πλαίσια οδοντιατρικής τεταρτημορίου. Οδοντιατρική σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τραυματισμοί νεογιλών δοντιών. Κακοποίηση παιδιού. Νόσοι του περιοδοντίου σε παιδιά και νέους εφήβους. Στοματικές εκδηλώσεις σε χρόνια νοσήματα στα παιδιά.

Περιοδοντική θεραπεία ασθενών στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισής τους