Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την πληθώρα των παθήσεων που αφορούν την περιοχή του στόματος, των γνάθων αλλά και του προσώπου και οι οποίες συνοδεύονται από πόνο, η περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε νοσολογικής οντότητας, οι διαγνωστικές τεχνικές που εφαρμόζονται καθώς και η διαφορική διάγνωση που εφαρμόζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί η αιτία του πόνου μέσα από παθήσεις που εμφανίζουν παρόμοια κλινική εικόνα. Επίσης συζητούνται και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται, ενώ παρουσιάζονται και επιδράσεις της ψυχικής κατάστασης και του άγχους  σε σχέση με τις παθήσεις που εκδηλώνονται στη Στοματική και Γναθοπροσωπική περιοχή.

4ο εξάμ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Νόσος τερηδόνα και η αιτιοπαθογένειά της (διαταραχή της ιοντικής ισορροπίας στο υγρό περιβάλλον του δοντιού). Ο ρόλος της οδοντικής πλάκας, της διατροφής και του σάλιου. Μέσα πρόληψης της νόσου τερηδόνας δηλ. στοματική υγιεινή, δίαιτα, υποκατάστατα της ζάχαρης,  προληπτικές καλύψεις και Φθόριο (κατανομή, απέκκριση, τοξικότητα, αντιτερηδονική δράση). Άλλες καταστάσεις απώλειας οδοντικού ιστού (διάβρωση, αποτριβή, φθορά). Μικροβιαιμία, υποσιαλία, κάπνισμα και γενική υγεία.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση, τον προεγχειρητικό έλεγχο και σχεδιασμό, τα πρωτόκολλα εργασίας για την κατασκευή των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

Στοματολογία (χωρισμένη σε 4 εξάμηνα): Περιγραφή αιτιολογίας, διάγνωσης και αντιμετώπισης νοσημάτων του στόματος, των γνάθων, των σιελογόνων αδένων και της περιστοματικής περιοχής

Στοματολογία (χωρισμένη σε 4 εξάμηνα). Περιγραφή της αιτιολογίας, διάγνωσης και αντιμετώπισης των νοσημάτων του στόματος των γνάθων και της περιστοματικής χώρας

Θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές που διέπουν την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων ακινήτων και κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Επιλεγόμενο, διατομεακό φροντιστηριακό μάθημα. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη συγγραφή ιατρικών συνταγών και τη φαρμακοθεραπεία με βάση τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής.

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με: 1. τη νόσο τερηδόνα (αιτιοπαθογένεια, ιστοπαθολογία, διάγνωση, σχέδιο θεραπείας, πρόληψη), 2. τις μη τερηδονικές οδοντικές βλάβες, δυσπλασίες και δυσχρωμίες, 3. την χρήση, τον χειρισμό και την ονοματολογία των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην Οδοντική Χειρουργική (χειρός-περιστρεφόμενα), 4. τον τρόπο συμπλήρωσης του ιστορικού του ασθενούς, τον προσδιορισμό του τερηδονικού κινδύνου και του δείκτη τερηδόνας και της αξιολόγησης των τερηδονικών βλαβών κατά ICDAS II, 5. τις τεχνικές αφαίρεσης των τερηδονικών βλαβών (πρακτική άσκηση σε φυσικά δοντιά), 6. τις τεχνικές τοποθέτησης καλύψεων οπών και σχισμών και επαναμεταλλικοποίησης των οδοντικών ιστών και 7. τις τεχνικές παρασκευής και έμφραξης μικροσυντηριτικών και τυπικών κοιλοτήτων Ι και V ομάδας κατά Black με σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερή κονία και αμάλγαμα.

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη Φαρμακολογία: Σημασία, Αρχές - Φαρμακοκινητική (Απορρόφηση -Kατανομή - Απέκκριση) – Φαρμακοδυναμική – Υποδοχείς, Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Εισαγωγή – Χολινεργικοί Αγωνιστές – Ανταγωνιστές – Αδρενεργικοί Αγωνιστές – Ανταγωνιστές, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Αντιπαρκινσονικά – Αγχολυτικά – Υπνωτικά – Αντιεπιληπτικά – Διεγερτικά – Αναισθητικά – Αντικαταθλιπτικά – Νευροληπτικά – Οπιοειδή, Καρδιαγγειακό Σύστημα: Καρδιακή ανεπάρκεια – Αντιαρρυθμικά – Αντιστηθαγχικά – Αντιϋπερτασικά – Φάρμακα για το αίμα – Λιπίδια

Ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να γνωρίζει: 1. Την ανατομία, ιστολογία και φυσιολογία των ιστών που αποτελούν το στοματογναθικό σύστημα (ΣΓΣ). 2. Τις ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές στο ΣΓΣ που συνδέονται με την απώλεια των δοντιών. 3. Τις θέσεις και τις κινήσεις της κάτω γνάθου. 4. Τις βασικές αρχές και τους τύπους της σύγκλεισης. 5. Την επίδραση της νωδότητας στις παραμέτρους της σύγκλεισης. Την διαχείριση της κατακόρυφης διάστασης σε νωδούς ασθενείς. 6. Την σύγκλειση και υγεία του περιοδοντίου. 7. Την σύγκλειση και Ορθοδοντική. 8. Την προσαρμογή της σύγκλεισης και αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγκλεισης. 9. Τη σημασία της λειτουργικής διαμόρφωσης των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών και της απόδοσης λειτουργικής σύγκλεισης. 10. Τη σύγκλειση και υγεία. 11. Η σημασία της λειτουργικής διαμόρφωσης των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών στις προσθετικές αποκαταστάσεις.

Το μάθημα έχει μορφή παραδόσεων αμφιθεάτρου, Φροντιστηριακής άσκησης και εργαστηριακής άσκησης. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων ανατομίας, ανάπτυξης και φυσιολογικής λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

Αντιμετώπιση πολυτραυματία, κρανιοπροσωπικές κακώσεις, ισοζύγιο υγρών, οξεοβασική ισορροπία, αιμορραγία, αιμορραγικές διαθέσεις, προεγχειρητικός έλεγχος, μετεγχειρητική φροντίδα, έλεγχος λοιμώξεων, γενική αναισθησία, δυσπλασίες, νεοπλάσματα στόματος, στοματική εγχειρητική, υλικά σύγκλεισης τραυμάτων, αποκατάσταση ελλειμμάτων, οστική μεταμόσχευση, νέες τεχνολογίες.

Φροντιστηριακή ανάλυση και ανάπτυξη της χειρουργικής του περιοδοντίου που στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών συμβατών με την περιοδoντική υγεία. Επιπροσθέτως, ο φοιτητής διδάσκεται βασικές αρχές που διέπουν τη θεραπεία των εμφυτευμάτων όσον αφορά τη βιολογία της επούλωσης - ομοιoστασίας και τη φλεγμονή των περιεμφυτευματικών ιστών.