Πρόληψη μέσω διαχείρισης νοσηροτήτων (υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία) και διαστρωμάτωση κινδύνου των καρδιαγγειακών παθήσεων, επιδημιολογία, μοντέλα πολλαπλών παραγόντων κινδύνου.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ενδελεχής μελέτη όλων αυτών των απειλητικών για τη ζωή διαταραχών, με στόχο τη σωστή θεραπεία και προφύλαξη σύμφωνα με τις γνώσεις που συνεχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία.
Φάρμακα-Περιβάλλον-Διατροφή. Ανάλυση των νεωτέρων δεδομένων επι της επίδρασης των φαρμάκων, του περιβάλλοντος και της διατροφής διαμέσου των συστημάτων φυτοπροστασίας και χημικής ρύπανσης του περιβάλλοντος. Εφαρμογή προληπτικής ενίσχυσης του οργανισμού προγεννητικά.