ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Ναυτικό Δίκαιο στα αγγλικά για φοιτητές Erasmus

Αναλύονται και συζητούνται βασικά στρατιωτικά εγκλήματα που απασχολούν την πράξη, όπως η ανυποταξία, λιποταξία, ανυπακοή, πρόκληση ανικανότητας κ.λπ. Παράλληλα επισημαίνονται και συζητούνται σύγχρονα ζητήματα, όπως είναι: οι αντιρρησίες συνείδησης, η δεσμευτικότητα των παράνομων διαταγών, ο ρόλος του στρατευμένου στο πλαίσιο των συμμαχικών συμπράξεων, καθώς και η εμπλοκή του στρατιωτικού στα «εγκλήματα πολέμου». Τέλος, διερευνώνται οι δικονομικές ιδιαιτερότητες του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Ενασχόληση με την απειλή, την επιβολή και την έκτιση των ποινών (ανά είδος), τη συρροή, τους λόγους εξάλειψης του αξιοποίνου.

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών]

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

Το συνταγματικό πλαίσιο της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία

Το Ειδικό Μέρος του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου ασχολείται με τη θεματική της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρουσιάζεται η γενική θεωρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξετάζεται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σημείο αφετηρίας τα Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και η συμβολή των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο αποτελούν το βασικό πεδίο αναφοράς του μαθήματος. Τέλος, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, κανόνες και θεσμοί αναλύονται διεξοδικά προκειμένου να προσφερθεί σφαιρική γνώση γύρω από τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Δίκαιο των ΜΜΕ είναι ένας ανερχόμενος και διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος του δικαίου. Παρακολουθεί, στη διαχρονική τους εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας, καλύπτοντας, από παραδοσιακές μορφές, όπως ο Τύπος, μέχρι τις πλέον σύγχρονες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελείται από τους κανόνες εκείνους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των παραγωγών και χρηστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και από εκείνους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση των διοικητικών οργάνων, που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία.

Διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του ιδιωτικού δικαίου από τα πολιτικά δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ και διαφορές από την εκδίκαση των διαφορών ιδιωτικού δικαίου κατά την "αμφισβητούμενη δικαιοδοσία" των πολιτικών δικαστηρίων.

Εφαρμογές ΚΠολΔ στη διαγνωστική δίκη και στην αναγκαστική εκτέλεση σε διαφορές ιδιωτικού δικαίου και για την ικανοποίηση αξιώσεων ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου.