Το Ειδικό Μέρος του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου ασχολείται με τη θεματική της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρουσιάζεται η γενική θεωρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξετάζεται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σημείο αφετηρίας τα Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και η συμβολή των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο αποτελούν το βασικό πεδίο αναφοράς του μαθήματος. Τέλος, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, κανόνες και θεσμοί αναλύονται διεξοδικά προκειμένου να προσφερθεί σφαιρική γνώση γύρω από τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητήματα από την Ι.Κ.Ε., συνεταιρισμούς (αστικούς και αγροτικούς), λογιστικής των εμπορικών εταιριών, όπως επίσης και άλλες ειδικές μορφές εταιριών. 

PROTYPA_KATASTATIKA.pdfPROTYPA_KATASTATIKA.pdf

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση και ανάλυση των ειδικών ποινικών διαδικασιών που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Πρόκειται για τις εξής ειδικές διαδικασίες:

(α) Συνοπτική διαδικασία (και εν γένει διαδικασία επί αυτόφωρων εγκλημάτων από τη σύλληψη του δράστη μέχρι το ακροατήριο).

(β) Διαδικασία κατ' απόντων και φυγοδίκων (συμπεριλαμβανομένων των ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης ακύρωσης διαδικασίας και αίτησης ακύρωσης απόφασης). (γ) Δικαστική συνδρομή (έκδοση / λοιπές περιπτώσεις). 

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών]