Ειδικές Ενοχικές Σχέσεις (κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός)

Το οικογενειακό δίκαιο και η προσαρμοστικότητά του στις κοινωνικές αλλαγές

- Οι σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις- Η έννοια της οικογένειας - Η ιδιωτική αυτονομία των συζύγων και η ισότητα των φύλων στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις (γονική μέριμνα, διατροφή, οικογενειακή στέγη, αποκτήματα) - Ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής– Η ενδοοικογενειακή βία - Το σύμφωνο συμβίωσης

Η πτώχευση ως συλλογική εκτέλεση Εξωδικαστικός μηχανισμός Προπτωχευτικές συμφωνίες εξυγίανσης Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο (πτωχευτική ικανότητα, λόγοι πτώχευσης, διαδικασία, πτωχευτική απαλλοτρίωση, έννομη θέση πιστωτών, τύχη συμβάσεων, αποχωρισμός/πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση) Αναγγελία, επαλήθευση και κατάταξη των απαιτήσεων Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου Πρόνοιες για την πρώτη κατοικία

Γενική θεωρία αξιογράφων Έκταξη Συναλλαγματική Γραμμάτιον εις διαταγήν Επιταγή

γενικό εμπορικό δίκαιο στα γερμανικά, με έμφαση σε συγκριτική προσέγγιση και σε θέματα με ενωσιακή διάσταση

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Τετάρτη: ώρες 18:30-20:00 στην αίθουσα 312

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Δευτέρα 13:00-14:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr

Η συνταγματική κατοχύρωση και η προστασία των συνταγματικών ελευθεριών. Έννοια, κατηγορίες και περιορισμοί των ελευθεριών και δικαιωμάτων. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου. Η αρχή της ισότητας. Η προσωπική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η προσωπική ασφάλεια. Οι σύγχρονες διαστάσεις της ιδιωικότητας. Ελευθερία της έκφρασης και της δημόσιας επικοινωνίας. Θρησκευτική ελευθερία. Ελευθερίες της συλλογικής δράσης. Κοινωνικά δικαιώματα (στην υγεία, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, στην οικογένεια και στο γάμο)