Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση αρχαίων ιστορικών και ρητορικών κειμένων.

Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση αρχαίων ρητορικών κειμένων και συγγενών λογοτεχνικών ειδών.

Ερμηνευτική προσέγγιση του Σοφοκλή (επιλογές) υπό το πρίσμα του ηρωικού ιδεώδους. 

Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.