Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ με σύγχρονες διαλέξεις τις οποίες θα πραγματοποιήσουν καταξιωμένοι ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα. Επίσης προβλέπεται στο τέλος του Προγράμματος η διά ζώσης παρουσία των επιμορφούμενων στη Θεσσαλονίκη και η ξενάγησή τους σε ορισμένα από τα πιο αρχαία και ενδιαφέροντα μνημεία της πόλης στην προοπτική του Προγράμματος. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού θα παρουσιαστεί η πολύπλευρη και πολύπτυχη σχέση της Θεολογίας της Ορθόδοξης Ανατολής, όπως διαμορφώθηκε κυρίως κατά τη βυζαντινή εποχή, με διάφορες εκφράσεις της Τέχνης, ξεκινώντας από την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας και φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη Ελλάδα Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί η σχέση της Ορθόδοξης Θεολογίας με την εικονογραφία και τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία και την ποίηση, τη μουσική και τον κινηματογράφο. Η παρουσίαση της σχέσης της Ορθόδοξης Θεολογίας με την Τέχνη θα ξεκινήσει από εκφράσεις Τέχνης που έχουν ενσωματωθεί στην εκκλησιαστική ζωή αλλά θα επεκταθεί σε νεότερες και σύγχρονες μορφές της που καλλιεργούνται πέρα από τα όρια της εκκλησιαστικής ζωής.

Σεμινάριο Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τη σημασία της Ανακουφιστικής Φροντίδας

Στο μάθημα παρουσιάζεται η διαχρονία και η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, όπως έχουν αποτυπωθεί στα ελληνόφωνα κείμενα της λατρείας της ορθοδόξου εκκλησίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη μιας ιδιαίτερης και πολύ ενδιαφέρουσας πτυχής της ιστορίας και της θεολογίας της βυζαντινής Εκκλησίας που αφορά την αντιμετώπιση του "άλλου", του ξένου. Όπως είναι γνωστό η Εκκλησία κινήθηκε εξαρχής έξω και πέρα από κάθε πλαίσιο διαχωρισμού των ανθρώπων. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η θεμελιώδης ρήση του Απ. Πάυλου «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Σε αυτή την προοπτική η Εκκλησία στο Βυζάντιο αντιμετώπισε κάθε ξένο, δηλαδή κάθε άνθρωπο διαφορετικής καταγωγής, θρησκευτικής ή πολιτισμικής ταυτότητας αποδεικνύοντας ότι για την Εκκλησία ο ξένος αποτελεί ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας και όχι πρόβλημα. Κατά τη μακραίωνη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας πολλοί ξένοι λαοί έκαναν την εμφάνισή τους και ενίοτε εγκαταστάθηκαν εντός της δίνοντας την ευκαιρία στην Εκκλησία να ασχοληθεί μαζί τους εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεολογία της.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να δώσει στους επιμορφούμενους όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία και τη γνώση που θα τους επιτρέψουν να καταστούν ικανοί να αναζητήσουν, συντάξουν, υποβάλουν και υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για σχολικές μονάδες στο πλαίσιο του Erasmus+.

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους των πανεπιστημιακών τμημάτων και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εργαλεία και τα μέσα της σύγχρονης έρευνας ιδιαίτερα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά επίσης και να εξοικειωθούν με με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν τις προσωπικές και τις επαγγελματικές τους ανάγκες ή να ενταχθούν σε κάποιο ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα ή σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών περιπτώσεων που αποδεικνύουν ότι στη μακραίωνη ιστορία των Βαλκανίων η συνύπαρξη, η κατανόηση και η επικοινωνία των λαών, των πολιτισμών και των θρησκειών ήταν ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Η προβολή αυτών των ενδεικτικών περιπτώσεων πιστεύουμε ότι αρκούν για να ανατρέψουν την προσέγγιση των Βαλκανίων ως πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης και εστίας εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων. Η ανατροπή αυτής της εικόνας των Βαλκανίων και η προβολή τους ως παράδειγμα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαθρησκειακής συνύπαρξης είναι ιδιαίτερα αναγκαία στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία καλείται να καλλιεργήσει αυτά τα ιδεώδη και να αναδείξει αυτήν την εν πολλοίς άγνωστη ιστορία των Βαλκανίων, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει ευρύτερα γνωστή μια ιδιαίτερη πτυχή της διπλωματικής ιστορίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας που αφορά την αξιοποίηση της Εκκλησίας, των ανθρώπων της, καθώς και της Παράδοσής της. Από τη μελέτη της βυζαντινής διπλωματίας προκύπτει ότι δεν περιορίστηκε στα καθιερωμένα για την εποχή εκείνη μέσα αλλά ακολουθώντας μια υψηλού επιπέδου εξελιγμένη, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα, στρατηγική αξιοποίησε όλα τα πλεονεκτήματα της αυτοκρατορίας ανάμεσα στα οποία πρωτεύουσα θέση κατείχε ο πολιτισμός της και η Εκκλησία της. Η αξιοποίηση της Εκκλησίας, των ανθρώπων της αλλά και της Παράδοσής της από τη βυζαντινή διπλωματία διαπιστώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της από τον εκχριστιανισμό της μέχρι και το τέλος της. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αναδείξουμε αυτή την πτυχή της βυζαντινής διπλωματίας, και θα παρουσιάσουμε ορισμένες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις, τους διπλωματικούς και πολιτικούς στόχους αυτής της στρατηγικής, τα οφέλη που αποκόμισε και τους στόχους της.