Οι διπλωματικές εργασίες και ερευνητικές εργασίες με επιβλέποντα των Γ. Γριτζά

Στο μάθημα αυτό εξετάζουμε εφαρμογές των μαθηματικών (κυρίως στην μοντελοποίση φυσικών και κοινωνικών φαινομένων) καθώς και κάποια στοιχεία της απαιτούμενης μαθηματικής θεωρίας. Το μάθημα είναι προαιρετικό και δεν αποδίδει βαθμό.