Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο KNIME: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων χωρίς Προγραμματισμό, διάρκειας 27 διδακτικών ωρών, το οποίο έχει διάρκεια περίπου 2 μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του elearning.auth.gr και της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και παρέχει 2 ECTS. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων με το KNIME στους ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της υγείας. Η ανάγκη για κατάρτιση στην ανάλυση δεδομένων με την χρήση εργαλείων που δεν απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού είναι επιτακτική, καθώς οι οργανισμοί αναζητούν εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων. Το KNIME αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την οπτικοποίηση δεδομένων, παρέχοντας (α) γρήγορη αφομοίωση από τους χρήστες μέσω παραθυρικού περιβάλλοντος, (β) ευελιξία, (γ) επεκτασιμότητα και (δ) δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης που εκδίδεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Καΐσας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, με εξειδίκευση στην Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική και διδακτορική διατριβή στην επεξεργασία εικόνων γ-κάμερας με κωδικοποιημένα διαφράγματα. Ο κος Καΐσας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων από τομείς της Πυρηνικής Τεχνολογίας, της Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και της Ιατρικής Φυσικής.

Οι διπλωματικές εργασίες και ερευνητικές εργασίες με επιβλέποντα των Γ. Γριτζά

Στο μάθημα αυτό εξετάζουμε εφαρμογές των μαθηματικών (κυρίως στην μοντελοποίση φυσικών και κοινωνικών φαινομένων) καθώς και κάποια στοιχεία της απαιτούμενης μαθηματικής θεωρίας. Το μάθημα είναι προαιρετικό και δεν αποδίδει βαθμό.