Συνοδευτικές ασκήσεις και υλικό που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των σεμιναρίων που πραγματοποιεί η υπηρεσία εκπαίδευση χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ