Εισαγωγή στις κυριότερες ανθρωπολογικές θεωρίες και ερευνητικές προσεγίσεις της συγγένειας, του κοινωνικού φύλου και του προσώπου.