Αφορά επιλεγόμενο μάθημα του ΠΜΣ Νανοεπιστήμες - Νανοτεχνολογία. Το περιεχόμενο αφορά σε σύγχρονες μεθοδολογίες και εφαρμογές νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού. Έμφαση δίνεται σε θέματα μελέτης εγκεφάλου (νευροπληροφορικής), νευρο-απεικόνισης, θεωρίας γράφων και δικτύων συνδεσιμότητας, αλλά και σε θέματα διασύνδεσής του με βιοηλεκτρονικά συστήματα κά. Τέλος, ένα κομμάτι περιεχομένου αφορά σε θέματα πρωτεομικής και γονιδιωματικής ανάλυσης με νέες τεχνολογίες πληροφορικής.

Νανομαγνητικά υλικά, βιο-ιατρικές εφαρμογές μαγνητικών νανοσωματιδίων.