Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα μιας εβδομάδος (2 ΠΜ). Είναι το πρώτο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία αποτελείται από διαλέξεις και εργαστήρια. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι η πολιτισμική
παγκοσμοιοποίηση, οι μιντιακές αφηγήσεις και η συμμετοχική μάθηση στο πλαίσιο των Αμερικανικών Σπουδών. Το πρόγραμμα αποτελείται από θεματικές ενότητες οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύγχρονη Αμερικανική λογοτεχνία και πολιτισμό αλλά και στη σύνδεσή τους με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του σχεδιασμού διαφόρων δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα όπως χρήση νέων τεχνολογιών, μετανάστευση, εθνοτική ταυτότητα, οπτικός πολιτισμός, κ.ά

The 2016 Summer School aims at responding to current crises by investigating the impact similar tensions have had on cross-cultural understanding gradually building up to recent debates about politics and ethics, pedagogy and sensitive social issues, personal narratives and mobility challenges. The Summer School program is open to everyone who wishes to deepen their understanding of current scholarly debates and research within the context of: global geography; diasporic narratives; immigration; international relations; civic engagement and education.