Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. προσφέρεται Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής», στο διάστημα Νοέμβριος – Ιανουάριος 2016. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής:

  • (α) στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό με γλώσσα Python και τη βιβλιοθήκη Pygame,
  • (β) στη διδακτική μέθοδο «Μάθηση με Παιχνίδια» (Game-based learning) για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. 

Εκμάθηση της γλώσσας Python