Διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (2ο εξάμηνο)στα ΜΔΕ6:Χημεία Περιβάλλοντος και ΜΔΕ8:Χημική Τεχνολογία. Δίνονται στοιχεία για την ταξινόμηση, το χαρακτηρισμό και τις πρακτικές διαχείρισης των στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (1ο εξάμηνο) "Χημεία και Διαχείριση Περιβάλλοντος" . Δίνονται στοιχεία για σύγχρονες μεθόδους δειγματοληψίας, προκατεργασίας και ανάλυσης για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

Εφαρμογές GC-MS. GC-MS/MS, LC-MS,LC-MS/MS για ορισμένες κατηγορίες ρύπων προτεραιότητας και αναδυόμενους ρύπους σε περιβαλλοντικά δείγματα

Ανάπτυξη αρώματος κατά α) τη διάρρηξη των ιστών στις φυτικής προέλευσης νωπές ή επεξεργασμένες πρώτες ύλες που αξιοποιούνται ως τρόφιμα, β) την παραγωγή θερμικά επεξεργασμένων τροφίμων ή κατά το μαγείρεμα νωπών ή επεξεργασμένων πρώτων υλών που αξιοποιούνται ως τρόφιμα, γ) την παραγωγή τροφίμων μετά από γαλακτική ζύμωση των υδατανθράκων ζωικής και φυτικής προέλευσης πρώτων υλών και δ) την παραγωγή αλκοολούχων ποτών μετά από αλκοολική ζύμωση των υδατανθράκων φυτικής προέλευσης πρώτων υλών. Ανάπτυξη δυσοσμίας ή ανεπιθύμητης οσμής στα τρόφιμα κατά την παραγωγή και τη διατήρησή τους σε αποθήκευση. Μεταβολές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αρώματος και την έντασή τους κατά τη διατήρηση των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων σε αποθήκευση. Αξιολόγηση της ποιότητας του αρώματος των τροφίμων με χρησιμοποίηση τεχνικών προχωρημένης ενόργανης χημικής ανάλυσης και συσκευών που λειτουργούν με αρχή ανάλογη αυτής του αισθητηρίου της όσφρησης. Σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες-επαγγελματίες, επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες-χημικά εργαστήρια