Ο εφοδιασμός των φοιτητών με τις απαραίτητες πρόσφατες απόψεις σε σύγχρονα θέματα της Αθλητιατρικής και ειδικότερα στην επίδραση της άσκησης ,της γύμνασης και της άθλησης στην σωματική υγεία ατόμων με ή χωρίς χρόνιες παθήσεις στις διάφορες ηλικίες, καθώς και στις αρνητικές επιδράσεις της υποκινητικότητας.Επιπλέον, περιγράφονται οι πλέον σοβαρές διαταραχές υγείας κατά την άθληση,η άμεση αντιμετώπιση στους αγωνιστικούς χώρους ορισμένων από αυτές,καθώς και ο κίνδυνος για την υγεία από τη χρήση εργογόνων βοηθημάτων.

Να ενημερωθούν οι φοιτητές σχετικά με τις κακώσεις που παρουσιάζονται κατά την άθληση, να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία της κάκωσης καθώς και τις δυνατότητες πρόληψης και αποκατάστασης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις περιοχές με τις οποίες ασχολείται η αθλητική ψυχολογία καθώς και η ψυχολογία της άσκησης και της φυσικής αγωγής. Να αποκτήσουν τη βασική γνώση των σύγχρονων θεωριών, των ερευνητικών μεθόδων και των δεδομένων. Να μπορούν να διεξάγουν έρευνα σε ψυχολογικά θέματα και ζητήματα.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις σχέσεις μεταξύ της διατροφής, της υγείας και των επιδόσεων στον αθλητισμό και στην άσκηση. Θα γνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής και την επιλογή, καθώς και τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης διατροφικών πληροφοριών για την αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών ενός ατόμου.

Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση της σχέση της δίαιτας και των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων με την άσκηση και την ευζωία σε όλα τα στάδια της ζωής αλλά και σε ειδικές καταστάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdfΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdf

Το μάθημα έχει σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει ερευνητικά δεδομένα που έχουν σχέση με:

 • Τις αντιδράσεις του οργανισμού σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Τις δυνατότητες εγκλιματισμού του ανθρώπου σε ιδιαίτερες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Την επίδραση του περιβάλλοντος στην αθλητική απόδοση.
 • Τις εκούσιες αντιδράσεις του ανθρώπου και τις στρατηγικές αντιμετώπισης ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • Τις εκούσιες αντιδράσεις του ανθρώπου και τις στρατηγικές αντιμετώπισης ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • Τη διαχρονική σχέση του περιβάλλοντος με την άσκηση, τη Φυσική Αγωγή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μελέτη της κίνηση του σώματος στο χώρο και στο χρόνο όπου εξελίσσεται, από την άποψη της εφαρμογής των φυσικών νόμων επάνω σ' αυτήν. Η ύλη περιλαμβάνει την μελέτη του ανθρώπινου κινητικού μηχανισμού σε στάση ή κίνηση όπως εξελίσσετε και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ερευνητικά όργανα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, ενώ έμφαση δίδεται στην μελέτη του σώματος με ή χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση ή μηχανισμό (μεταφορά βάρους, ποδήλατο κλπ) σε κατάσταση ισορροπίας, κατά τη βάδιση, κατά το τρέξιμο, τη ρίψη αντικειμένου και κατά την κίνηση στο νερό. 

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Βθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα αποσκοπεί:

 • α) να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής,
 • β) να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, και γ) να κατευθύνει τους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας 

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης Προσαρμοσμένης - Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου κινητικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μορφολογία και στις νευρομηχανικές ιδιότητες της μυοτενόντιας ενότητας και στο πώς μεταβάλλονται αυτές. Επίσης η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του μυοσκελετικού συστήματος και του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την εκτέλεση της κίνησης. Η αποσαφήνιση αυτής της αλληλεπίδρασης ανοίγει καινοτόμους τρόπους τόσο για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους ή σε άτομα με βραχυπρόθεσμους ή χρόνιους περιορισμούς στην κίνηση.

Στα πλαίσια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη Φυσική Αγωγή, προσεγγίζεται η φυσική αγωγή διαχρονικά δια των πηγών και των φιλοσοφικών σχολών της αρχαιότητας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ V.pdfΕΙΣΗΓΗΣΗ V.pdf
 • Σκοπός του μαθήματος είναι:
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές την εξειδίκευση της γενικής Προπονητικής σε ειδικά θέματα της ανθρώπινης απόδοσης. Να εμπεδώσουν τις τεχνικές και μεθόδους των μετρήσεων, της προπόνησης και των περιεχομένων της, για την αποτελεσματικότητα της άσκησης κάτω από ειδικές συνθήκες. Να αποκτήσουν τη βασική γνώση και το ενδιαφέρον στη διερεύνηση των διεθνών τάσεων, που επικρατούν στο χώρο της επιστημονικής έρευνας, όπως προκύπτει από τη θεματολογία επιστημονικών συνεδρίων και της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, και τέλος να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές στην ερευνητική συνεργασία και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, δίνοντας έμφαση στην έρευνα που περιέχει εφαρμόσιμες λύσεις για τους αθλητές με σκοπό τη βελτίωση της  αθλητικής τους απόδοσης.

Υπεύθυνος μαθήματος: Νικολαΐδης Μιχάλης

Συνδιδάσκων: Κουτλιάνος Νικόλαος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από (α) τη δυνατότητα των εργογόνων βοηθημάτων και των συμπληρωμάτων διατροφής να αυξάνουν την αθλητική απόδοση και (β) τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους ντόπινγκ και την επίδρασή τους στη υγεία και την ανθρώπινη απόδοση. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος:

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να διακρίνουν τα εργογόνα βοηθήματα και τα διατροφικά συμπληρώματα:

 • στα αποτελεσματικά από τα αναποτελεσματικά 
 • στα ασφαλή από τα επιβλαβή και 
 • στα νόμιμα από τα παράνομα.

Περίγραμμα μαθήματος

 1. Γνωριμία. Περιεχόμενο και απαιτήσεις του μαθήματος
 2. Συμπληρώματα υδατανθράκων
 3. Συμπληρώματα λιπών
 4. Συμπληρώματα πρωτεϊνών
 5. Συμπληρώματα βιταμινών και ανόργανων συστατικών
 6. Συμπληρώματα αντιοξειδωτικών
 7. Επίδραση της χρήσης νομίμων εργογόνων βοηθημάτων στην απόδοση
 8. Ντόπινγκ
 9. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην απόδοση
 10. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία
 11. Παρουσίαση εργασιών
 12. Παρουσίαση εργασιών
 13. Ανασκόπηση μαθήματος

Η Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής της στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και του περιβάλλοντος εργασίας. Η εργονομία της επιβάρυνσης αφορά την φυσική συνιστώσα της ανθρώπινης εργασίας. Συγκεκριμένα ασχολείται με τα ανατομικά, ανθρωπομετρικά, φυσιολογικά και εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σε σχέση με μια φυσική δραστηριότητα.