Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου και το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) - Διδάσκουν καθηγητές και εκπαιδευτές και από τους 3 παραπάνω φορείς - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου και το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) - Διδάσκουν καθηγητές και εκπαιδευτές και από τους 3 παραπάνω φορείς - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου και το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) - Διδάσκουν καθηγητές και εκπαιδευτές και από τους 3 παραπάνω φορείς - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021