Συναντήσεις Φοιτητών Ιατρικής με θέμα την αγωγή και την προαγωγή της υγείας. 

Θεωρητική Εκπαίδευση Ειδικευόμενων στην Ιατρική της Εργασίας στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, ετήσιας διάρκειας 

Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική. 

Μαθήματα υποψήφιων διδακτόρων