Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική. 

Μαθήματα υποψήφιων διδακτόρων