Συναντήσεις Φοιτητών Ιατρικής με θέμα την αγωγή και την προαγωγή της υγείας. 

Δίμηνη Εκπαίδευση Ειδικευομένων "Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας - Κοινοτικής Νοσηλευτικής" σε θέματα Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Υγείας, Υπηρεσιών Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η Νοσηλευτική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 2020 με την Υπουργική Απόφαση Γ6α/ΓΠ39226 (ΦΕΚ Β' 2656/30.06.2020). Στα πλαίσια της ειδικότητας οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές ασκούνται για διάστημα δύο μηνών σε δομές δημόσιας υγείας.

Το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ σε συνεργασία με τη 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια ανέλαβε την δίμηνη άσκηση των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε θέματα δημόσιας υγείας - πολιτικής υγείας.

Το δίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δύο φορές ετησίως από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου και από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Ομάδα στήριξης εμβολιαστικών κέντρων COVID-19

Θεωρητική Εκπαίδευση Ειδικευόμενων στην Ιατρική της Εργασίας στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, ετήσιας διάρκειας 

Σεμινάριο Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής στο πλαίσιο της ειδικότητας με θέματα την επιδημιολογία, τη βιοστατιστική και τη μεθοδολογία έρευνας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η έκθεση των νέων ειδικευόμενων Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στις αρχές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδικότητα.

Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική.