Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Πρόκειται για μάθημα εισαγωγής στο χώρο της Ψυχογλωσσολογίας. Αν και ο χώρος αυτός είναι πολύ ευρύς, το μάθημα επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες εξέτασης της ψυχογλωσσολογίας και πώς αυτοί σχετίζονται με τη γλωσσολογική θεωρία. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν: τη μελέτη της γλωσσικής ικανότητας, δηλ. της γνωσιακής κατάστασης που αποδίδεται σε κάθε φυσικό ομιλητή μιας γλώσσας, τη μελέτη της ανάπτυξης αυτής της γλωσσικής ικανότητας σε παιδιά μονόγλωσσα και δίγλωσσα αλλά και σε ενήλικες, τη μελέτη της χρήσης της γλώσσας όσον αφορά στην κατανόηση και στην παραγωγή, και τη μελέτη κάποιων γλωσσικών διαταραχών. Η εξοικείωση των φοιτητών με τα πεδία έρευνας της ψυχογλωσσολογίας αποτελεί τον κύριο μαθησιακό στόχο του μαθήματος αυτού.

The aim of the course is to provide a comprehensive account of major qualitative and quantitative changes during the construction of children's phonological system. The course will initially address influential theoretical frameworks which have informed the study of phonological development including the behaviourist, structuralist, generative, cognitive and biological models. It will proceed to a description of the perceptual capacities of the infant and early vocal production. Important methodological issues concerning the experimental procedures adopted in perception and production research for phonological development will be presented. Stages in the development of intentional communication will be examined together with issues concerning the interaction between perception of running speech and production. The course will proceed to a review of studies on later development presenting issues regarding the emergence of the segment, vocabulary growth and prosodic development. Finally, the course will present selected characteristics of phonological disorders and some of the most influential frameworks and experimental studies regarding the acquisition of second language phonology. 

ABOUT LANGUAGE MASTERY II The aim of this course is to build on the skills and strategies acquired in Language Mastery I. Using their skills of critical thinking and analysis, participants will be required to investigate the techniques used in advertising and other forms of discourse to persuade an audience. Structure, lexis and stylistic features will be looked at, as appropriate, through the examination of texts and by means of analysis and production of spoken and written discourse. Summary writing and argumentative essay-writing will both be practised in class and at home. The main goal of the course is to help students become fully-independent learners of the English language. Learning outcomes: By the end of the course students should be able to: • use the skills and strategies required for effective study and learning (with more demanding texts) • understand text organisation and subtext • work autonomously on areas of weaknesses • use their analytic and synthetic skills and to formulate arguments, by means of analysis and production of spoken and written discourse • write an argumentative essay on quite complex and controversial issues by providing supportive evidence • summarise newspaper articles • analyse advertisements 

This course aims to instruct students in basic research and computer literacy skills. Students are required to attend workshop-style classes as well as lessons in the computer lab. Attendance for all components of the course is mandatory. Students are also required to meet with their instructors to discuss their final assignments.
More specifically, the course aims to instruct students in the following:
• Computer literacy (word processing, using library catalogues, electronic databases and the Internet)
• Library resources (familiarity with the university library system and the sources available through the library’s electronic databases) •Research skills (locating relevant print and electronic sources)
• Using sources (avoiding plagiarism, referencing, quoting and paraphrasing sources, evaluating sources, citing references and bibliography)
• Research writing (developing an argument, integrating sources, treating sources critically, acknowledging and referencing sources, formatting a paper, respecting deadlines).

By the end of the course students should be able to:
• Research a topic using the university library, electronic databases and the Internet
• Produce a typed, properly formatted academic paper that uses sources •Integrate, reference and evaluate sources effectively using the required referencing system
• Write their own bibliography page

This course aims to instruct students in basic computer literacy and research skills. Students are required to attend workshop-style classes, as well as lessons in the computer lab and compulsory tutorials on word processing. Attendance for all components of the course is mandatory. Students are also required to meet with their instructors to discuss their final assignments.
The course aims to instruct students in the following:

 •   •      Computer literacy (word processing, using library catalogues, electronic     databases and the Internet)
 •    Library resources (familiarity with the university library system and the sources available through the library’s electronic databases)
 •    Research skills (locating relevant print and electronic sources)
 •    Using sources (avoiding plagiarism, referencing, quoting and paraphrasing sources, evaluating sources, citing references and bibliography)
 •    Research writing (developing an argument, summarizing, integrating sources, treating sources critically, acknowledging and referencing sources, formatting a paper, respecting deadlines)
 •    Essay writing (formulating a thesis statement, topic sentences and obtaining an argumentative/critical/evaluative stance)

By the end of the course students should be able to:

 •   Research a topic using the university library, electronic databases and the Internet
 •   Produce a typed, properly formatted academic paper that uses sources
 •   Integrate, reference and evaluate sources effectively using the required referencing system
 •   Write their own bibliography page

This course introduces students to the literary genre of fiction and to the critical concepts used to interpret narrative texts. It also teaches students how to construct a written interpretation of fictional works. Sample analyses of a range of short stories will be made in class with emphasis on the way meaning is constructed for each individual reader. Critical concepts such as point of view, plot, theme, allegory and symbolism, and realism versus fantasy, will be discussed within the context of individual readings of stories. In addition, students will be instructed and tested on how to construct a valid written interpretation of a work of fiction.

The course explores the development of contemporary cinema by visiting specific landmark periods in which technologies, historical circumstances and theories contributed to an understanding of moviemaking as we know it today. It aims at familiarizing students with important milestones in the history and theory of cinematography; these milestones are selected based on their overall impact to the lineage of cinema. After exploring the early origins of the cinematic medium, the course passes through pillar theories of the 20th century, reaching all the way to contemporary digital cinematography. Although some of the theories partially overlap with one another historically, the course material is arranged in a chronological order so that those theories are contextualised within the era in which they were formed. This way, being more than a linear account of the cinematic medium, the course provides students with a comprehensive mural of the most important chapters in the history of cinematography, as well as the opportunity to visit them critically. During the course a number of thematically appropriate visual clips and other examples will be employed for a better consolidation of the material presented in the lectures.

This workshop adopts a profession-oriented approach to translator training whereby students will be working with authentic projects in order to pave their way toward professionalization. The first part of the course will include an introduction on the basic principles behind collaboration and (translation) project management and will focus on the corresponding skill set required. The second part of the course will focus on two multimodal collaborative projects and efforts will be made to ensure the simulation of a real-life workplace. The course includes visit(s) by industry experts and “clients”. Students will work in small groups with original material. By the end of this module, students will be expected to: -have improved their translation skills; -demonstrate an excellent awareness of the impact of cultural/linguistic differences on the process of translation; -work collaboratively at an advanced level, while exposed to different roles; -consolidate and extend their negotiation skills. Prerequisites: TIS2-214 or TIS1-118. Attendance is mandatory. Assessment: project-based assignments. 

Course Description

This module surveys English literature and culture from the nineteenth to the twenty-first century. Its aim is to acquaint students with the issues and debates which have informed literary and cultural production in Britain in the last two centuries by examining closely selected literary, theoretical and cultural texts of Romanticism, Victorianism, Modernism and Postmodernism. The study of these texts will be organized around specific sets of concerns (for example, revolution, nation, gender, race, empire, etc.). Through contextual and interactive readings students will be able to follow through transformations in literary representation as these take place in the context of changing historical, cultural, social and political circumstances. Students need to do the required amount of reading within the limits set by the course outline and always before its discussion in class. This will facilitate their contribution to class discussions which will be an essential requirement of this module.

The aim of this course is to build on the skills and strategies acquired in Language Mastery I. Using their skills of critical thinking and analysis, participants will be required to investigate the techniques used in advertising and other forms of discourse to persuade an audience. Structure, lexis and stylistic features will be looked at, as appropriate, through the examination of texts and by means of analysis and production of spoken and written discourse. Summary writing and argumentative essay-writing will both be practised in class and at home. The main goal of the course is to help students become fully-independent learners of the English language.
Learning outcomes:
By the end of the course students should be able to:

 • use the skills and strategies required for effective study and learning (with more demanding texts)
 • understand text organisation and subtext
 • work autonomously on areas of weaknesses
 • use their analytic and synthetic skills and to formulate arguments, by means of analysis and production of spoken and written discourse
 • write an argumentative essay on quite complex and controversial issues by providing supportive evidence
 • summarise newspaper articles
 • analyse advertisements

This year, the Theatre Workshop will train students in the active and experiential methodology of Drama in Education. Aiming to cover subjects that graduates of the School of English will be called to teach it will focus on both EFL and Literature, which is a subject for English teachers all over the world. In addition, the workshop will also deal with drama in relation to Social and Emotional Learning (SEL) skills.
Students interested in enrolling should bear in mind that class attendance in the workshop is mandatory and they cannot miss more than two classes. This will be a highly participatory workshop, in which they will be actively engaged in every class. During the final weeks the students in groups will devise and implement their own lesson plans to their co-students (microteaching).
The course will be assessed as follows:

 • Participation: 20%
 • Microteaching: 30%
 • Written report on the lesson plan and microteaching: 50%

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εργαστούν μαζί με Αμερικανούς/νίδες συγγραφείς ή καλλιτέχνες/νιδες και να διαβάσουν καθώς και να αναλύσουν μαζί τους ποικιλία λογοτεχνικών κειμένων με σκοπό: Να καλλιεργήσουν τη δική τους δημιουργική σκέψη και συγγραφική ικανότητα Να συνθέσουν τα δικά τους πρωτότυπα ποιήματα, αφηγήματα ή θεατρικούς μονολόγους.  Να εξασκηθούν στην επιμέλεια κειμένων και στη διαδικασία δημοσίευσης των κειμένων αυτών στο διαδικτυακό περιοδικό δημιουργικής γραφής Echoes του Τομέα το οποίο διατίθεται μέσω του American Studies Resource Portal (http://www.asrp.gr

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()