Πυοθώρακας, πνευμοθώρακας, πλευριτική συλλογή, παθήσεις του πνευμονικού ιστού. Καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης. Shock, SIRS, σήψη, DIC.

Μαιευτική και Παθολογία της Αναπαραγωγής σκύλου και γάτας.

Στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται με θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική άσκηση σε αντικείμενα της οδοντιατρικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής των ζώων συντροφιάς