Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0145

Υπεύθυνος: Ιωάννης Τερζίδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: 088Κ

Υπεύθυνος: Χατζητάκη Βασιλεία

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες:

Εξάμηνο:

 

Κωδικός μαθήματος: 02ΑΚ

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: 58

Υπεύθυνος: Θ. Νικοδέλης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5

Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πώς οι βιοχημικές μετρήσεις στο αίμα αθλητών/-ριών ή, γενικότερα, αθλουμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας, την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της απόδοσής τους, καθώς και τη διαπίστωση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του προγράμματος προπόνησης που ακολουθούν. Το μάθημα είναι κατά βάση θεωρητικό, αλλά περιλαμβάνει κι ένα πρακτικό μέρος.

Κωδικός μαθήματος:ΕΠ0220Κ

Υπεύθυνος: M. Ανυφαντή 

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΟ 128)

 Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου της κατεύθυνσης «Αγωνιστικός Αθλητισμός».

Σκοπός είναι να βοηθήσει τον φοιτητή,

να κατανοεί τις βασικές αρχές που διέπουν την σύνθεση και την παραγωγή της κίνησης

να σκέφτεται κριτικά και να διακρίνει τα φυσιολογικά συστήματα που υποστηρίζουν την παραγωγή της κίνησης

να εξηγεί τους μηχανισμούς παραγωγής και εκτέλεσης σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων

να εφαρμόζει τις γνώσεις του με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης σύνθετων κινητικών/αθλητικών δεξιοτήτων

να συνθέτει τις γνώσεις του για την καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με κινητικά προβλήματα ή αθλητών

να χρησιμοποιεί τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας για την διερεύνηση και την αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης/συμπεριφοράς

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της κινητικής συμπεριφοράς, του κινητικού ελέγχου της κινητικής μάθησης και της κινητικής ανάπτυξης. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης και ανάπτυξης. Τέλος να μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρίες στην πράξη προκειμένου να καθοδηγήσουν και να διδάξουν με στόχο τη βελτίωση και τη μάθηση της ανθρώπινης απόδοσης.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0146Κ

Υπεύθυνος: Αθανάσιος Μανδρούκας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Κωδικός μαθήματος: 064Κ

Υπεύθυνος: Μανδρούκας Αθανάσιος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα έχει ως σκοπό την παρουσίαση και την κατανόηση των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης της μυϊκής προσπάθειας αθλητών και αθλουμένων, μέσω της εφαρμογής εργαστηριακών δοκιμασιών και δοκιμασιών πεδίου. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, των διαφόρων εργοφυσιολογικών αξιολογήσεων, την αξιοπιστία και εγκυρότητα αυτών, καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μετρήσεων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης των προσαρμοστικών δυνατοτήτων του οργανισμού σε διάφορα αθλήματα.

Μάθημα επιλογής: Ετήσιος σχεδιασμός αθλητικής προπόνησης

Κωδ. Μαθήματος: 087Κ  

Πιστωτικές μονάδες: 4    

Υπεύθυνος του μαθήματος: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προπονητικής

Διδάσκοντες: Μάνου Βασιλική, e mail: vmanou@phed.auth.gr

Εξάμηνο: 5ο

 

Σκοπός μαθήματος: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές τις γνώσεις τους στη θεωρία της αρχής της περιοδικότητας και να αποκτήσουν την ευχέρεια σχεδιασμού ετήσιων προγραμμάτων προπόνησης τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά αθλήματα.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0159Κ

Υπεύθυνος: Χ. Tζορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 6, 8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0149Κ

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας Καθηγητής

Μάθημα επιλογής: Προπονητική Παιδικής & Εφηβικής Ηλικίας

Κωδ. Μαθήματος: ΕΠ0231Κ      

Υπεύθυνος του μαθήματος: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προπονητικής, e mail: vmanou@phed.auth.gr

Διδάσκοντες: Δαλαμήτρος Α., Κουτλιάνος Ν., Λόλα Α., Μάνου Β., Μπάσσα Ε., Ούρδα Δ., Πετρίδου Α.

Πιστωτικές μονάδες: 4

Εξάμηνο: 5ο

 

Σκοπός μαθήματος: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές τις γνώσεις τους στις ιδιαιτερότητες των αναπτυξιακών ηλικιών σε θέματα ανάπτυξης, μεταβολισμού, μάθησης και πως αυτές οι ιδιαιτερότητες επηρεάζουν την προπονητική διαδικασία.

Κωδικός μαθήματος:076Κ

Υπεύθυνος: Χ.Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα:

Πιστωτικές μονάδες

Εξάμηνο: