Σελίδα: 1 2 ()

Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών. Το μάθημα πραγματεύεται σύγχρονα θέματα Νέων Τεχνολογιών που υποβοηθούν στην διδασκαλία/εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας/πολιτισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής, να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής. 

Εισαγωγή σε βασικές αρχές θεωρίας της Λογοτεχνίας, προσέγγιση λογοτεχνικών θεωριών και εφαρμογή τους σε αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων 

Σελίδα: 1 2 ()