Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

  • 1. να εξοικειωθούν με συγγραφείς και με κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας (τέλη 19ου και αρχές του 20ου αιώνα)
  • 2. να γνωρίσουν τις κυριότερες ιστορικές εξελίξεις της Ρωσίας της περιόδου αυτής, καθώς και την αλληλοεπίδραση τους με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές εξελίξεις και
  • 3. να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η Ρωσική Λογοτεχνία του εικοστού αιώνα και του εικοστού πρώτου αιώνα. Το μάθημα εισάγει στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρας αλλά και στις τύχες και στα στιγμιότυπα από τη ζωή των Ρώσων ποιητών και συγγραφέων (λογοκρισία, Γκουλάγκ,, αντιφρονούντες, όττεπελ, ζαστόϊ, περεστρόικα, γκλάσνοστ, κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος και η διάλυση της ΕΣΣΣΔ κ.α.) Παράλληλα γίνεται μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία επιλεγμένων λογοτεχνικών έργων που μεταφράζουν κοινωνικές και πολιτισμικές εμπειρίες.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν κείμενα ρωσικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, όπως κείμενα των λογοτεχνών, των λεγόμενων σεστιντεσιάτνικι» της δεκαετίας του 1960.

Εξετάζεται επίσης ο χώρος της μουσικής της περιόδου αυτής, του μπαλέτου και της επιστήμης

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επίσης τα πολιτικό-κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής όπως η θέση και ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης στον παγκόσμιο χάρτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο πολυεθνικός χαρακτήρας της, η δομή και η λειτουργία της και τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα. Παράλληλα, στη διάρκεια του μαθήματος γίνεται μελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και έργων μουσικής, στα οποία απεικονίζονται κάποια από τα σημαντικά ιστορικά αυτά γεγονότα.

Το μάθημα εισάγει στα κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας των αρχών του 20ου αιώνα. Δεύτερο σκέλος του μαθήματος αποτελεί η ιστορία της Ρωσίας της περιόδου αυτής, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο σταλινισμός κ.α. και πως αυτά σημάδεψαν τις κυριότερες ιστορικές εξελίξεις της Ρωσίας της περιόδου αυτής, καθώς και την αλληλοεπίδραση τους με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές εξελίξεις.

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι" ανταποκρίνεται στο α΄ επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε στοιχειώδες επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας.

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α1-ΙΙ" ανταποκρίνεται στο Α' επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε στοιχειώδες επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας.

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α2-Ι" ανταποκρίνεται στο βασικό επίπεδο γλωσσομάθειας (Α2). Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε βασικό επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Β1-Ι" ανταποκρίνεται στο μέτριο επίπεδο γλωσσομάθειας (Β1). Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε μέτριο επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, όπως τα ρήματα κίνησης, μετοχές, συγκριτικός βαθμός κ.α.  και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας. 

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Β1-ΙΙ" ανταποκρίνεται στο Β' επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Επίσης γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη επικοινωνίας. Τέλος γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Β2-Ι" ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου σε προχωρημένο επόπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Επίσης γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη επικοινωνίας.

Το μάθημα ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε καλό επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ευρύτερο λεξιλόγιο. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.