Παρουσίαση των κυριοτέρων ρευμάτων σκέψης στο πεδίο του δικαίου και της ηθικής στην αρχή των νέων χρόνων (Ρουσσώ, Καντ, Χέγκελ, Σαβινύ, Χιούμ, Μπένθαμ). 

Νομική προστασία ψηφιακών αγαθών, ηλεκτρονική εγκληματικότητα, ηλεκτρονικό εμπόριο, προστασία προσωπικών δεδομένων