Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Το παρόν μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με όλα τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει στο σύνολο των ΜΜΕ, παραδοσιακών και νέων αλλά και στα ειδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε είδος δημοσιογραφικού κειμένου (ρεπορτάζ, επιφυλλίδα, είδηση, ραδιοφωνικό σχόλιο, τηλεοπτική συνέντευξη κοκ). Ο δημοσιογραφικός λόγος εξετάζεται και αναλύεται σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη των μέσων και δίνεται έμφαση σε μια σειρά επίκαιρων θεματικών όπως: τα στερεότυπα, οι ξενόφερτες λέξεις, οι έννοιες της ακρίβειας και τη σύνοψης που είναι σύμφυτες με τον δημοσιογραφικό λόγο κοκ. Το μάθημα αφουγκράζεται τις παθογένειες του δημοσιογραφικού λόγου αλλά και ενθαρρύνει τους φοιτητές - μέσα από εστιασμένες εργαστηριακές ασκήσεις - να σκεφτούν διαφορετικούς τρόπους γραπτής έκφρασης ανάλογα με το μέσο και το είδος του δημοσιογραφικού κειμένου που γράφουν. 

Η στρατηγική μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου. Η διαχείριση της πληροφορίας για τη στήριξη αποφάσεων μάρκετινγκ. Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:

  • (α) το εννοιολογικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού και κινητού μάρκετινγκ, τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και διαδικτύου στο μάρκετινγκ,
  • (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων
  • (γ) την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν / μάρκετινγκ σε επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ και
  • (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω εφαρμογών.
Πληροφορίες.docΠληροφορίες.doc

Το μάθημα εξετάζει τη διαμόρφωση και τη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων στο διαδίκτυο. Εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της δημιουργίας της διαπροσωπικής σχέσης (φιλικής, ερωτικής, συγγενικής κ.α.), στην πρόκληση της διαπροσωπικής έλξης και την πορεία μιας διαπροσωπικής σχέσης (διατήρηση, σύγκρουση, διάλυση). Το κύριο μέρος του μαθήματος θα αφορά στην επίδραση του διαδικτύου (κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) στην διαμόρφωση και διατήρηση των σχέσεων. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην παρουσίαση του εαυτού και των σχέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και ζητήματα αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων και εξαπάτησης στο διαδίκτυο.

Αγαπητοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω στο μάθημα "Η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ"!

Το παρόν μάθημα χωρίζεται σε δεκατρείς (13) διδακτικές ενότητες, στις οποίες θα παρουσιασθεί η ιστορική, θεωρητική, τεχνική κι αισθητική διάσταση των ταινιών ντοκιμαντέρ. Θα εστιάσει σε ζητήματα ειδολογικού προσδιορισμού και διαφοροποιήσεών του, σε θέματα που σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις που παράγονται, ειδικότερα τη σχέση τους με την αντικειμενική καταγραφή της πραγματικότητας και τη ρεαλιστική κατασκευή και τις συμβάσεις της. Περαιτέρω, θα περιστραφεί γύρω από την παραγωγή και την πρόσληψη του ντοκιμαντέρ, την ιδεολογική, κοινωνική ή πολιτική στράτευσή τους, καθώς και νεότερες υποκατηγορίες του είδους. Τέλος, το μάθημα δεν θα περιοριστεί αυστηρά στην αμερικανική, ευρωπαϊκή ή ασιατική  εμπειρία, αλλά θα εξερευνήσει το ασιατικό και το ελληνικό ντοκιμαντέρ και την ιστορία του. 

Καλή παρακολούθηση,

Δρ. Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για μια πιθανή σταδιοδρομία στο χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα διαφορετικά είδη έντυπης δημοσιογραφίας, τα κριτήρια επιλογής των ειδήσεων, τα διαφορετικά είδη ρεπορτάζ, ενώ αναπτύσσονται δεξιότητες στη γραφή των ειδήσεων για τα έντυπα μέσα.

Η σημασία του μη μυθοπλαστικού περιεχομένου στη βιομηχανία της εικόνας είναι αδιαμφισβήτητη. Τα ντοκιμαντέρ ενημερώνουν, προβληματίζουν και ευαισθητοποιούν το κοινό για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων με έναν ψυχαγωγικό τρόπο. Στην εποχή της ψηφιακής δημιουργικότητας, τα ντοκιμαντέρ έχουν επεκτείνει την εμβέλειά τους σε πλατφόρμες προβολής που περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο, την τηλεόραση και τα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ο στόχος του μαθήματος «Παραγωγή ντοκιμαντέρ» είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην τέχνη της δημιουργίας ντοκιμαντέρ και να αναπτύξει τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στο πεδίο. Το μάθημα, δομημένο σε πρακτικές ασκήσεις, διερευνά όλες τις φάσεις της παραγωγής ντοκιμαντέρ: τη σύλληψη μιας ιδέας, την προπαραγωγή, την παραγωγή και την μεταπαραγωγή. 

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών εκδόσεων και ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • (Α) Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις: Έκδοση ηλεκτρονικών κειμένων, Οργάνωση περιεχομένου για ευέλικτη και επαναλαμβανόμενη χρήση, Ηλεκτρονική διανομή κειμένων, Σχεδίαση ηλεκτρονικών κειμένων για εγγυημένη ευχρηστία, Προοπτικές για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις στο μέλλον.
  • (Β) Σχεδίαση Ιστοσελίδων και Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων: Εισαγωγή, Η γλώσσα επισήμανσης HTML και η δομή της ιστοσελίδας, Λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, Η τεχνολογία CSS και η εμφάνιση της ιστοσελίδας, Δημιουργία γραφικών για τον παγκόσμιο ιστό, Η γλώσσα σεναρίων JavaScript και η αλληλεπίδραση, Η διαδικασία ανάπτυξης δικτυακού τόπου.
  • (Γ) Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Βιβλίων: Το πρότυπο Portable Document Format (PDF), Ανάγνωση αρχείων PDF, Δημιουργία αρχείων PDF, Δομή αρχείων PDF, Επεξεργασία αρχείων PDF, Αρχεία PDF και ο παγκόσμιος ιστός. 

The course aims to provide a general introduction to the historical development and contemporary features of news sources and international news organizations. In this context we examine, the global system of collecting, processing and distribution of news media ( at local, national and global level ) the concept of a changing communications environment and issues such as the management and access to information , the flow of information as well as information overload . The purpose of this course is to help students understand the nature of news in the age of new media and globalization and to highlight key issues that have to do with the promotion, management and distribution of news globally and locally. The topics examined: political and cultural importance of news sources, role, organization and functioning of international news organizations, structures of national and international communication systems, processes and characteristics of information and cultural content of the media. This course examines international news Organisations. The course aims to introduce the students to the techniques of journalism in reporting News Sources and offer the necessary conceptual and practical tool to understand the rapid changes in the field. 

Ο καταιγισμός των πληροφοριών που δέχεται ο δημοσιογράφος απαιτεί την ανάπτυξη νέων εργαλείων και προσεγγίσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί ειδικά με την έκρηξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της έρευνας και επαλήθευσης δημοσιογραφικού υλικού στο διαδίκτυο. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στην εξεύρεση δημοσιογραφικού υλικού, στα είδη αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις στη δημοσιογραφία και ειδικά στον τρόπο που επηρεάζεται και αλλάζει με την έλευση του διαδικτύου. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή πάνω σε προηγμένες δεξιότητες έρευνας, την αποτελεσματική χρήση βάσεων δεδομένων, ειδησεογραφικών πηγών καθώς και άλλων σύνθετων πληροφοριών. Σημαντικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνουν οι τεχνικές επαλήθευσης του περιεχομένου της είδησης που είναι και ένα από τα κύρια ζητούμενα σήμερα.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία, τη θεωρία και τη σκηνοθεσία του Ντοκιμαντέρ, ενός ασαφούς κινηματογραφικού είδους του οποίου η μορφή και ο τρόπος παραγωγής και διάχυσης μετασχηματίζεται διαρκώς από την αρχή του κινηματογράφου κάτω από ποικίλες τεχνολογικές, αισθητικές, ιδεολογικές και πολιτικές αλληλεπιδράσεις. Θα διατρέξουμε μέσα από μια μορφολογική ανάλυση τις κυριότερες τάσεις της ντοκιμενταρίστικης κινηματογραφίας: της εποχής του βωβού κινηματογράφου, τον κινηματογράφο-αλήθεια, τον άμεσο! και εθνογραφικό κινηματογράφο, τα ντοκιμαντέρ προπαγάνδας, τα τηλεοπτικά ψευδό-ντοκιμαντέρ (mockumentary, docudrama, docufiction), τις ακτιβιστικές ταινίες και τις οπτικοακουστικές αυτοβιογραφίες. Ωστόσο, στη θέση μιας χρονολογικής και γραμμικής περιοδολόγησης της παραγωγής του προηγούμενου αιώνα, θα οργανώσουμε τα κείμενα μας μέσα από διάφορες κρίσιμες θεματικές. Επιχειρούμε να υπερβούμε μια φορμαλιστική προσέγγιση της κινηματογραφικής εικόνας και να συνδέσουμε ενδογενή χαρακτηριστικά της (αφήγηση, λήψη, πλάνο, κάδρο, μοντάζ, ήχος) με εξωγενή, τα οπο! ία σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο. Στόχος μας είναι η εισαγωγή στην κριτική προσέγγιση του ντοκιμαντέρ μέσα από την εξοικείωση με τη φιλμική γλώσσα και ορολογία. Τα βασικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: πως κατασκευάζεται το πραγματικό, η αλήθεια, το τεκμήριο και η άποψη, ποια είναι η σχέση τέχνης, δημιουργικότητας και της παραγωγής και κατανάλωσης ντοκιμαντέρ, ποια είναι τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα της οπτικοακουστικής αναπαράστασης όταν κάποιος μιλάει και δείχνει για κάποιον άλλον, οι ταινίες ντοκιμαντέρ αποκαλύπτουν ή συγκαλύπτουν, σε τι συνίσταται η αντικειμενικότητα στην κινηματογραφική καταγραφή.

Το μάθημα αυτό εξετάζει τα ΜΜΕ ως ένα προνομιακό πεδίο διερεύνησης των διεργασιών που διαμορφώνονται στο χώρο της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων. Μετά από μια επισκόπηση των εννοιών ιδεολογία/ταυτότητα μέσα από την κοινωνική θεωρία (από τις μετα-μαρξιστικές προσεγγίσεις μέχρι τις πιο σύγχρονες θεωρήσεις της υποκειμενικότητας) θα μελετηθεί ο ρόλος των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων κοινωνικών αναπαραστάσεων, προτύπων και υποκουλτούρων. Η διερεύνηση της σημασίας του στυλ, της πολιτισμικής διάκρισης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς στα ‘πρότυπα’ που προβάλουν τα ΜΜΕ αποτελεί κεντρικό άξονα του μαθήματος.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/ήτριες με το τοπίο των αγγλόφωνων έντυπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Μέσω της ανάλυσης κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από είδη του έντυπου και ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου (ειδήσεις, σχολιογραφία, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, συνέντευξη) αναπτύσσονται δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου. Έμφαση δίνεται στη δομή των κειμένων, στην ανάπτυξη ειδικού, γενικού και ακαδημαϊκού λεξιλογίου, στις λειτουργικές ποικιλίες και στα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημοσιογραφικό λόγο. Οι φοιτητές και φοιτήτριες ασκούνται στη συγγραφή βασικών δημοσιογραφικών κειμένων. 

This advanced English course focuses on news story script writing for television and radio news programmes. By combining theory and practice students are introduced to news values/criteria, story structure, characteristics of broadcast news, and to journalistic guidelines, conventions and techniques related to copy writing style. The course also focuses on the development of interviewing techniques for interview and discussion shows. 

Course on Electronic Media Technology for Erasmus students 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των γαλλικών/γαλλόφωνων ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος), τους εξοικειώνει με τη σχετική ορολογία και σταδιακά διερευνά επιμέρους πτυχές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική (το δημοσιογραφικό επάγγελμα στη Γαλλία, ειδησεογραφικά πρακτορεία, θεματικές ενότητες της εφημερίδας, είδη άρθρων, διαφήμιση και Τύπος κλπ.). Παράλληλα, μελετά τις δημοσιογραφικές χρήσεις της γαλλικής γλώσσας μέσα από αυθεντικά κείμενα, που προέρχονται από έγκυρα γαλλόφωνα έντυπα, με έμφαση σε δύο, κυρίως, είδη κειμένων: α) dépêches d’agence και b) faits divers. 

Παράλληλη διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής και αντιπαραβολή τους. Συγγένειες και διαφορές. Επικοινωνιακή λειτουργία, κώδικες, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Δημοσιογράφοι και λογοτέχνες, δημοσιογράφοι-λογοτέχνες, πρόσληψη και αναγνώστης. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στη λογοτεχνία. 

Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών και ευφυών πόλεων και περιλαμβάνει (1) την παρουσίαση παραδειγμάτων πόλεων που έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους, (2) την περιγραφή της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών/ ευφυών πόλεων μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας , και (3) την παρουσίαση βασικών τεχνολογιών web που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών για πόλεις.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()