Παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και οι σχετικές έρευνες, οι ιδιαιτερότητες των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν και θέτουν σε κυκλοφορία οι κλάδοι αυτοί, οι κοινωνικές κατηγορίες που εμπλέκονται στην παραγωγή συμβολικών αγαθών και οι θεσμικές, αλλά και πολιτικές διαστάσεις του σύγχρονου συστήματος για την παραγωγή πολιτισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/ήτριες με το τοπίο των αγγλόφωνων έντυπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Μέσω της ανάλυσης κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από είδη του έντυπου και ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου (ειδήσεις, σχολιογραφία, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, συνέντευξη) αναπτύσσονται δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου. Έμφαση δίνεται στη δομή των κειμένων, στην ανάπτυξη ειδικού, γενικού και ακαδημαϊκού λεξιλογίου, στις λειτουργικές ποικιλίες και στα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημοσιογραφικό λόγο. Οι φοιτητές και φοιτήτριες ασκούνται στη συγγραφή βασικών δημοσιογραφικών κειμένων. 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/ήτριες με τις δεξιότητες και στρατηγικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική μάθηση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων επικοινωνίας. Μέσω της εξέτασης κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από είδη του έντυπου και ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου (ειδήσεις, σχολιογραφία, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, συνέντευξη) αναπτύσσονται δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου. Έμφαση δίνεται στη δομή, στην ανάπτυξη ειδικού, γενικού και ακαδημαϊκού λεξιλογίου, στις λειτουργικές ποικιλίες και στα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημοσιογραφικό λόγο.

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση του μαθήματος "Αθλητική Δημοσιογραφία" του χειμερινού εξαμήνου καθώς και ν΄ αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και σε βάθος κάλυψη των αθλητικών γεγονότων στα διάφορα ΜΜΕ. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις διαδικασίες της καθημερινής αθλητικής ειδησεογραφίας, στην κάλυψη αθλητικών γεγονότων μέσω της παρακολούθησης αθλητικών συναντήσεων και της συγγραφής αθλητικών ρεπορτάζ, σχολίων και άρθρων. Το υλικό αυτό θα αναρτάται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Επιπλέον, θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν το απαραίτητο υλικό για την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και πώς να τις παρουσιάζουν σε πραγματικές συνθήκες. Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη τόσο ομαδικών όσο και ατομικών αθλημάτων, διαδεδομένων και μη. Σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών για ερευνητική δημοσιογραφία στο χώρο του αθλητισμού. Η πρακτική σε συνθήκες εργασίας, είναι βασική επιδίωξη του μαθήματος. 

Το παρόν μάθημα θα παρουσιάσει το πεδίο της ανάκτησης και ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) υπό το πρίσμα των επιπτώσεων και της αξίας που έχει για τη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία. Αρχικά, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές τεχνολογικές αρχές και μέθοδοι ανάκτησης και ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων, και στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν μια σειρά από επιμέρους εφαρμογές στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της ευρείας εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  • Ανάλυση και Ανάκτηση Πολυμεσικών Δεδομένων
  • Κοινωνικά Δίκτυα: Αναπαράσταση & Ανάλυση
  • Δομημένη Γνώση Μεγάλης Κλίμακας: Wikipedia
  • Τεχνικές Ανάλυσης ΜΔ / Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Οπτικοποίηση Δεδομένων
  • Ανίχνευση Τάσεων και Γεγονότων
  • Μελέτη και Πρόβλεψη Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Παραπληροφόρηση και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα από εργασίες.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Α.Π.Θ.)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 [ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΓΕ 0800)

 

1. Στο βιβλίο του «Ο δημοσιογράφος» (1982), ο Α. Φιλιππόπουλος, που υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής της εφημερίδας «Έθνος» –πρωτοκυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1981– αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην τεχνική του γραψίματος της εν λόγω εφημερίδας.

Οι προτάσεις του μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μικρό εγχειρίδιο δημοσιογραφικού ύφους. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές:

 

α. Να αποφεύγεται ο στόμφος.

 

β. Το νόημα της είδησης ή του ρεπορτάζ να μην καλύπτεται από αφηρημένες εκφράσεις ή ιδέες.

 

γ.  Ν’ αποφεύγονται οι ευφημισμοί που κρύβουν τη γυμνή αλήθεια. Οι πολλές λέξεις, ο βερμπαλισμός, βαραίνει τον ευθύ λόγο, την καθαρότητα της εικόνας.

 

δ. Το νόημα δεν πρέπει μόνο να είναι αλάθητο, αλλά και σαφές, χωρίς επαναλήψεις και κοσμητικά επίθετα.

 

ε. Ν’ αποφεύγονται οι μακριές περίοδοι· ν’ αποφεύγονται υποθετικοί λόγοι (οι πιθανότητες και τα ίσως)· ν’ αποκλειστούν από τα ειδησεογραφικά κείμενα τα θαυμαστικά, οι παρενθέσεις, οι σχοινοτενείς φράσεις.

 

στ. Η ενεργητική φωνή στη διατύπωση του κειμένου μας δίνει ζωή στην είδηση ή στο ρεπορτάζ. Η παθητική φωνή κάνει ψυχρό το κείμενο. (…) πρέπει να αποφεύγουμε τη διατύπωση στο πρώτο πρόσωπο.

 

ζ. Κάθε λέξη που δεν προσθέτει νόημα στην πρόταση πρέπει να σβήνεται.

 

η. Να εξουδετερώσουμε τις αφηρημένες έννοιες.

 

θ. Οι υπερθετικοί βαθμοί πρέπει να περνούν από δεύτερο κόσκινο.

 

ι. Χυδαίες λέξεις ή εκφράσεις πρέπει να αποφεύγονται.

 

α. Ποιες από τις υποδείξεις αυτές πιστεύετε ότι δεν τηρούνται στη σύγχρονη  

     ειδησεογραφία και γιατί;

β. Ποιες από τις υποδείξεις αυτές θεωρείτε ως τις πιο καθοριστικές για τη διαμόρφωση

     «γεγονοτικού ύφους» (factual style) και τη διασφάλιση της δημοσιογραφικής

     αντικειμενικότητας  / αξιοπιστίας;

 

 

2α. Γιατί είναι απαραίτητες οι «ειδησεογραφικές αξίες» (news values) στη

       δημοσιογραφία;

β. Ποιες ειδησεογραφικές αξίες εφαρμόζονται στις δύο ειδήσεις που ακολουθούν (Δεν    αρκεί να τις αναφέρετε. Χρειάζεται να εξηγήσετε πώς ανιχνεύονται μέσα στις δύο ειδήσεις. )

1 Neu Zürcher Zeitung: Έλληνες, οι νέοι ήρωες της Ευρώπης

[Lead] «Ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν ο ασθενής της Ευρώπης, σήμερα οι Έλληνες έχουν γίνει ασπίδα άμυνας κατά του Ερντογάν», γράφει ο αρθρογράφος.

 

Σε δημοσίευμα της έγκυρης αυστριακής Neu Zürcher Zeitung με τον τίτλο «Οι νέοι ήρωες της Ευρώπης» ο αρθρογράφος αναφέρεται στην Ελλάδα και τα πολλά μέτωπα που καλείται να αντιμετωπίσει παράλληλα, τις στρατιωτικές απειλές από τον Ερντογάν, το προσφυγικό μέχρι την πανδημία.

«Κανείς δεν θα το πίστευε για την Ελλάδα. Ελέγχει αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο όλες αυτές τις κρίσεις», παρατηρεί η αρθρογράφος. «Είναι η Ελλάδα εκείνη που αποκρούει τις στρατιωτικές επιθέσεις της Τουρκίας, οι οποίες βασικά απευθύνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η Αθήνα εκείνη που αντιστάθηκε στις προσπάθειες εκβιασμού του Τούρκου προέδρου, που επιχείρησε να κατευθύνει προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη (…) Ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν ο ασθενής της Ευρώπης, σήμερα οι Έλληνες έχουν γίνει ασπίδα άμυνας κατά του Ερντογάν και των προσφύγων (που έστειλε). Τα υποτιμητικά πρωτοσέλιδα της Bild στο απόγειο της δημοσιονομικής κρίσης «Δεν θα πάρετε ψίχουλο από μας» ή «Πουλήστε τα νησιά σας χρεοκοπημένοι Έλληνες» διαβάζονται σήμερα σαν από μια άλλη, μακρινή εποχή».

 

Πρώτο Θέμα 21.9.2020

 

 

2 Προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, εξαπατούσαν πολίτες για να πάρουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών

 

[Lead] Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για το εντοπισμό των ατόμων, που προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, εξαπάτησαν ή προσπάθησαν να εξαπατήσουν πολίτες σε περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος των δραστών είναι να πάρουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να αφαιρέσουν χρήματα. Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες της Αστυνομίας, σχετικά με τον τρόπο δράσης των αγνώστων ατόμων, αυτοί τηλεφωνούν σε πολίτες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, από αριθμούς κλήσης του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι εντοπίστηκε κακόβουλο λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή στο κινητό τηλέφωνό τους. Στην συνέχεια, ζητούν από τους πολίτες την εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε να καταφέρουν με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν από μακριά πρόσβαση στη συσκευή τους. Υποτίθεται, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο λόγος που επικαλούνται είναι να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά αυτό που θέλουν είναι να αποκτήσουν, αρχικά, πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να πάρουν όποιο προσωπικό δεδομένο βρουν και κυρίως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, από τους οποίους ταυτόχρονα αφαιρούν χρήματα. Μάλιστα, η γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση Πελοποννήσου ζητά με ανακοίνωσή της από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που τους τηλεφωνούν και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία, ενώ να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

real.gr 21.9.2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θέματα ΑΔΛ Σεπτέμβριος 2020.pdfΘέματα ΑΔΛ Σεπτέμβριος 2020.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και εφαρμογές της ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν από το χώρο της δημοσιογραφίας και της μαζικής επικοινωνίας. 

Με συγκεκριμένα παραδείγματα και ασκήσεις, και αξιοποιώντας υλικό από πραγματικές έρευνες, οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικά εργαλεία για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από εμπειρικές έρευνες, με τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στις επιστημονικές εργασίες. 

Παράλληλα, παρέχει εφόδια απαραίτητα για την κατανόηση ερευνών οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στο δημόσιο λόγο, όπως οι δημοσκοπήσεις και άλλου τύπου ποσοτικές έρευνες, ενισχύοντας την ικανότητα της κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας τους. 

Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση στατιστικού λογισμικού και επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν ή στηρίζονται σε ποσοτικές έρευνες.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των γαλλικών/γαλλόφωνων ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος), τους εξοικειώνει με τη σχετική ορολογία και σταδιακά διερευνά επιμέρους πτυχές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική (το δημοσιογραφικό επάγγελμα στη Γαλλία, ειδησεογραφικά πρακτορεία, θεματικές ενότητες της εφημερίδας, είδη άρθρων, διαφήμιση και Τύπος κλπ.). Παράλληλα, μελετά τις δημοσιογραφικές χρήσεις της γαλλικής γλώσσας μέσα από αυθεντικά κείμενα, που προέρχονται από έγκυρα γαλλόφωνα έντυπα, με έμφαση σε δύο, κυρίως, είδη κειμένων: α) dépêches d’agence και b) faits divers. 

Γραφή της Είδησης και του Ρεπορτάζ. Α΄ Εξάμηνο σπουδών, Θεωρητικό μέρος (διαλέξεις) και πρακτική εφαρμογή (εργαστήριακό μάθημα).

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής με αντικείμενο: non fiction narrative, non fiction novel, βιογραφία, χρονικό, μαρτυρία. Αναζήτηση και επιλογή του θέματος, έρευνα του υλικού, πώς γίνεται η αρχή, οι βασικές συγγραφικές επιλογές που αφορούν την πρώτη σελίδα ή την εναρκτήρια παράγραφο, το «συμβόλαιο με τον αναγνώστη», “show don’t tell”, αφηγηματικός ρυθμός, πλοκή, ψυχολογία χαρακτήρων.

Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημοσιογραφίας δεδομένων. Η μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων σε ψηφιακή μορφή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της δημοσιογραφίας δεδομένων. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει, να προσαρμόζει, να οπτικοποιεί και να ερμηνεύει τα δεδομένα. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει τις θεωρητικές βάσεις χρήσης δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων δεδομένων που θα ενσωματώνονται στα άρθρα του.

Παράλληλη διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής και αντιπαραβολή τους. Συγγένειες και διαφορές. Επικοινωνιακή λειτουργία, κώδικες, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Δημοσιογράφοι και λογοτέχνες, δημοσιογράφοι-λογοτέχνες, πρόσληψη και αναγνώστης. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στη λογοτεχνία.