Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα σαρκοφάγων, ιπποειδών και χοίρου

Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα μηρυκαστικών, πτηνών και κουνελιών.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και δράσης, με τη μετάδοση βασικών γνώσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, την εξοικείωση με την έννοια του «επιχειρείν» και την ανάπτυξη θετικής στάσης/νοοτροπίας στους κτηνιάτρους φοιτητές/τριες που θα τους ενθαρρύνoυν και θα τους στηρίξουν να ιδρύσουν μια δική τους (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) επιχειρηματική κτηνιατρική/κτηνοτροφική μονάδα ή να αναπτύξουν επαγγελματικές δραστηριότητες αυτο-απασχόλησης ή ακόμα ως
εργαζόμενοι να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων απασχόλησής τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχονται βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, σχεδιασμού και μάρκετινγκ, αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, δίνονται στοιχεία εμπορικού και εργατικού δικαίου, στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, καθώς και θέμαμα νομικής μορφής δράσης των επιχειρήσεων.

Διαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση .... [Μπάτζιος, 24  Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση .... [Μπάτζιος, 24 Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ....[Θεοδωρίδης, 24 Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ....[Θεοδωρίδης, 24 Νοεμ. 2017].pdf

Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές αρχές της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου, με τις ισχύουσες νομοθεσίες τόσο για την καλή διαβίωση και ευζωία των ζώων, αλλά και για την αδειοδότηση πειραματισμών. Γίνεται επίσης παρουσίαση βασικών χειρισμών των ζώων καθώς και της μακροσκοπικής τους ανατομικής. 

Κλινική άσκηση στην Ορθοπαιδική ζώων συντροφιάς 

Κλινική άσκηση στην Ορθοπαιδική ζώων συντροφιάς

Ορθοπαιδική των ζώων συντροφιάς