Η αλόγιστη χρήση των αντιπαρασιτικών φαρμάκων, στα πλαίσια των προγραμμάτων αποπαρασιτισμού, συντελεί στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παρασίτων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία φυσικής επιλογής επιταχύνεται, οδηγώντας στην επικράτηση των παρασίτων εκείνων, τα οποία είναι πλέον σε θέση να επιζούν έναντι των αντιπαρασιτικών φαρμάκων. Εντούτοις, η μείωση του παρασιτικού φορτίου των αγροτικών ζώων είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα τους, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιε! ίται στις ενδεδειγμένες περιόδους. Παράλληλα, η σύγχρονη απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από κατάλοιπα φαρμάκων οδήγησε στην υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων καταπολέμησης των παρασίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται (α) η διαχείριση των βοσκοτόπων, (β) η χρήση νηματωδοφάγων μυκήτων, (γ) η χρήση εμβολίων έναντι των παρασίτων, (δ) η αραίωση του ανθεκτικού γενοτύπου των παρασίτων, (ε) η μείωση του παρασιτικού φορτίου μέσω διατροφικών παρεμβάσεων, (στ) η χρήση φυτών με αντιπαρασιτικές ιδιότητες, (ζ) η απομόνωση των νεοεισερχόμενων ζώων και (η) η επιλεκτική αναπαραγωγή ζώων ανθεκτικών στις παρασιτώσεις. 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει στους φοιτητές κτηνιατρικής τις πρώτες γνώσεις που αφορούν τη φυσιολογία, την αναπαραγωγή, την εκτροφή και τη νομοθεσία των ζώων εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο διεθνώς και ιδιαιτέρως στη χώρα μας. Επιπλέον, έχει ως στόχο να δείξει τις διαφορές στη φυσιολογία που έχουν τα είδη αυτά (μυς, επίμυς, κουνέλι) μεταξύ τους και να αναδείξει με αυτό τον τρόπο τις διαφορές με τα είδη των ζώων που έχουν διδαχθεί ήδη οι φοιτητές, σε προηγούμενα εξάμηνα της φοίτησής τους. Πρόκειται να δοθούν οι πρώτες γνώσεις που θα προετοιμάσουν τους φοιτητές στη μελλοντική ενασχόλησή τους, ως κτηνίατροι, με τη βιοϊατρική έρευνα και τη διεξαγωγή πειραματικών πρωτοκόλλων.

Η Κτηνιατρική Κλινική φαρμακολογία ασχολείται με τη μελέτη της κλινικής δράσης των φαρμάκων στα ασθενή ζώα με σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος των δοσολογικών σχημάτων των φαρμάκων 

Φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού των κατοικιδίων θηλαστικών - αναπαραγωγικά συστήματα αρσενικού και θηλυκού
Ανατομική, Ιστολογία και Εμβρυολογία του Κυκλοφορικού και του Αναπνευστικού Συστήματος των Ζώων
1. Αίσθηση της όρασης 2. Αίσθηση της ακοής 3. Αίσθηση της ισορροπίας 4. Θερμορρύθμιση

Επίπεδα και ειδικοί όροι περιγραφής των οργάνων. Οι κυριότερες
χώρες του σώματος. Οστεογένεση. Αύξηση και τελείωση των οστών. Οστεολογία. Σκελετός. Αρθρολογία. Κινήσεις του σώματος. Ακτινογραφική απεικόνιση του σκελετού. Μυολογία. Ιστολογικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης. Ανατομική του Κινητικού Συστήματος σε ζωντανό ζώο. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα. Ανατομική και Ιστολογία Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Δέρματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα.

Συγκριτική Ανατομική του Κινητικού Συστήματος των κατοικίδιων Θηλαστικών με στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογένεσης. Εισαγωγή στην ανατομική ορολογία, Ανάπτυξη του κινητικού συστήματος, Οστεολογία, Αρθρολογία, Μυολογία.

Ενδοκρινείς Αδένες των Κατοικίδιων Θηλαστικών. Μακροσκοπική, Μικροσκοπική Ανατομική και Στοιχεία Οργανογένεσης, Υπόφυση, Επίφυση, Θυρεοειδής Αδένας, Παραθυρεοειδείς αδένες, Επινεφρίδια, Παγκρεατικά νησίδια.

Μορφολογία, θέση και σχέσεις των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος στα κατοικίδια θηλαστικά. Λεπτή κατασκευή των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος.

Βασικές αρχές ακτινοτεχνολογίας και ακτινοπροστασίας καθώς και απεικονιστική διαγνωστική του αναπνευστικού, κυκλοφορικού και ουροποιογεννητικού συστήματος των ζώων με την χρήση της ακτινολογίας υπερηχοτομογραφίας, αξονική τομογραφίας και τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού.