Η Κτηνιατρική Κλινική φαρμακολογία ασχολείται με τη μελέτη της κλινικής δράσης των φαρμάκων στα ασθενή ζώα με σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος των δοσολογικών σχημάτων των φαρμάκων 

Φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού των κατοικιδίων θηλαστικών - αναπαραγωγικά συστήματα αρσενικού και θηλυκού
Ανατομική, Ιστολογία και Εμβρυολογία του Κυκλοφορικού και του Αναπνευστικού Συστήματος των Ζώων
1. Αίσθηση της όρασης 2. Αίσθηση της ακοής 3. Αίσθηση της ισορροπίας 4. Θερμορρύθμιση

Επίπεδα και ειδικοί όροι περιγραφής των οργάνων. Οι κυριότερες
χώρες του σώματος. Οστεογένεση. Αύξηση και τελείωση των οστών. Οστεολογία. Σκελετός. Αρθρολογία. Κινήσεις του σώματος. Ακτινογραφική απεικόνιση του σκελετού. Μυολογία. Ιστολογικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης. Ανατομική του Κινητικού Συστήματος σε ζωντανό ζώο. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα. Ανατομική και Ιστολογία Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Δέρματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα.

Συγκριτική Ανατομική του Κινητικού Συστήματος των κατοικίδιων Θηλαστικών με στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογένεσης. Εισαγωγή στην ανατομική ορολογία, Ανάπτυξη του κινητικού συστήματος, Οστεολογία, Αρθρολογία, Μυολογία.

Ενδοκρινείς Αδένες των Κατοικίδιων Θηλαστικών. Μακροσκοπική, Μικροσκοπική Ανατομική και Στοιχεία Οργανογένεσης, Υπόφυση, Επίφυση, Θυρεοειδής Αδένας, Παραθυρεοειδείς αδένες, Επινεφρίδια, Παγκρεατικά νησίδια.

Μορφολογία, θέση και σχέσεις των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος στα κατοικίδια θηλαστικά. Λεπτή κατασκευή των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος.

Βασικές αρχές ακτινοτεχνολογίας και ακτινοπροστασίας καθώς και απεικονιστική διαγνωστική του αναπνευστικού, κυκλοφορικού και ουροποιογεννητικού συστήματος των ζώων με την χρήση της ακτινολογίας υπερηχοτομογραφίας, αξονική τομογραφίας και τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού.

Απεικονιστική διαγνωστική του πεπτικού συστήματος, του ήπατος, του σπλήνα, του παγκρέατος, των ενδοκοιλιακών μαζών, των οστών και αρθρώσεων, του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης των ζώων με την χρήση της ακτινολογίας, υπερηχοτομογραφίας, αξονικής τομογραφίας και τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού.

Αρθρόποδα παράσιτα των κατοικίδιων ζώων.
Περιγράφονται τα συχνότερα παρασιτικά νοσήματα των κατοικίδιων ζώων που οφείλονται σε αρθρόποδα παράσιτα, με έμφαση στην επιζωοτιολογία, διάγνωση και πρόληψη.