Επίπεδα και ειδικοί όροι περιγραφής των οργάνων. Οι κυριότερες
χώρες του σώματος. Οστεογένεση. Αύξηση και τελείωση των οστών. Οστεολογία. Σκελετός. Αρθρολογία. Κινήσεις του σώματος. Ακτινογραφική απεικόνιση του σκελετού. Μυολογία. Ιστολογικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης. Ανατομική του Κινητικού Συστήματος σε ζωντανό ζώο. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα. Ανατομική και Ιστολογία Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Δέρματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Ανατομή και μελέτη Κινητικού Συστήματος σε πτώμα.

Συγκριτική Ανατομική του Κινητικού Συστήματος των κατοικίδιων Θηλαστικών με στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογένεσης. Εισαγωγή στην ανατομική ορολογία, Ανάπτυξη του κινητικού συστήματος, Οστεολογία, Αρθρολογία, Μυολογία.

Ενδοκρινείς Αδένες των Κατοικίδιων Θηλαστικών. Μακροσκοπική, Μικροσκοπική Ανατομική και Στοιχεία Οργανογένεσης, Υπόφυση, Επίφυση, Θυρεοειδής Αδένας, Παραθυρεοειδείς αδένες, Επινεφρίδια, Παγκρεατικά νησίδια.

Μορφολογία, θέση και σχέσεις των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος στα κατοικίδια θηλαστικά. Λεπτή κατασκευή των οργάνων του Ουροποιητικού Συστήματος.

Βασικές αρχές ακτινοτεχνολογίας και ακτινοπροστασίας καθώς και απεικονιστική διαγνωστική του αναπνευστικού, κυκλοφορικού και ουροποιογεννητικού συστήματος των ζώων με την χρήση της ακτινολογίας υπερηχοτομογραφίας, αξονική τομογραφίας και τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού.

Απεικονιστική διαγνωστική του πεπτικού συστήματος, του ήπατος, του σπλήνα, του παγκρέατος, των ενδοκοιλιακών μαζών, των οστών και αρθρώσεων, του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης των ζώων με την χρήση της ακτινολογίας, υπερηχοτομογραφίας, αξονικής τομογραφίας και τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού.

Αρθρόποδα παράσιτα των κατοικίδιων ζώων.
Περιγράφονται τα συχνότερα παρασιτικά νοσήματα των κατοικίδιων ζώων που οφείλονται σε αρθρόποδα παράσιτα, με έμφαση στην επιζωοτιολογία, διάγνωση και πρόληψη.

Εργαστηριακές αναλύσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας και της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Φυσικοχημικές αναλύσεις σε προϊόντα με βάση το κρέας. Προσδιορισμός ολικού βασικού πτητικού αζώτου και βαθμού οξείδωσης με τη μέθοδο των υπεροξειδίων. Βιοτεχνολογία και παραγωγή τροφίμων και συστατικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή βιολογικών μεθόδων συντήρησης των τροφίμων. Μελέτη και παρουσίαση επιλεγμένων δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στην Υγιεινή και Τεχνολογία τροφίμων από φοιτητές ανά ομάδες.

Φλετούρης Διάλεξη (10ο εξάμηνο 2022).pdfΦλετούρης Διάλεξη (10ο εξάμηνο 2022).pdfΦλετούρης Σημειώσεις (10ο εξάμηνο 2022).pdfΦλετούρης Σημειώσεις (10ο εξάμηνο 2022).pdf

Άσκηση στην Υγιεινή τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 18 ώρες Πρακτική άσκηση των φοιτητών στα σφαγεία. 3 ώρες Άσκηση σε πτηνοσφαγεία. 2 ώρες Επίδειξη - Επιθεώρηση αυγών. 3 ώρες Αναγνώριση αλιευμάτων. 2 ώρες Έλεγχος αλιευμάτων σε επίπεδο αγοράς. Άσκηση στην Τεχνολογία τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 4 ώρες Σχεδιασμός συστήματος HACCP σε μονάδες παραγωγής προϊόντων αλιευμάτων. 5 ώρες Πρακτικές ασκήσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP σε διάφορες βιομηχανίες τροφίμων. Αναγνώριση κινδύνων και εντοπισμός των ΚΣΕ. 5 ώρες Πρακτικές ασκήσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής σε μονάδες παραγωγής τροφίμων. Ανάπτυξη εντύπων ελέγχου.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να συγκεντρώνουν, να παρουσιάζουν και να αναλύουν δεδομένα βιολογικών πειραματισμών και πλθυσμιακών μελετών. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ [Εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής, Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, Στατιστικά μέτρα, Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων, Τυχαίες μεταβλητές, Θεωρητικές κατανομές, Δειγματοληψία (μέθοδοι, κατανομές δειγματοληψίας), Εκτιμητική, Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων, Ανάλυση συχνοτήτων, Γενικές αρχές ανάλυσης διακύμανσης, Απλή παλινδρόμηση και συσχέτιση]

Περιλαμβάνονται οι διαλέξεις που γίνονται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα : Γενική ζωοτεχνία