Σελίδα: 1 2 ()

Διδακτική της Τέχνης με έμφαση στην πρακτική άσκηση φοιτητριών/των μέσα από συνεργασία με σχολεία, φορείς και παιδαγωγικά προγράμματα. Θέματα οργάνωσης μαθήματος, παιδαγωγικών στόχων και διδακτικής μεθοδολογίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΟ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΟ.pdf

Η ιστορία της ανάπτυξης και εξέλιξης της πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ο έτσι όπως διαγράφεται μέσα από την ίδρυση πολιτιστικών θεσμών και τη διαχείρισή τους.

Το μάθημα εστιάζει στην εμφάνιση και την εξέλιξη των κινημάτων της ιστορικής πρωτοπορίας στην ευρωπαϊκή τέχνη κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Με αφετηρία τον φουτουρισμό, τον κυβισμό, τον ντανταϊσμό, τα ρεύματα της ρωσικής πρωτοπορίας και τον σουρεαλισμό επιχειρείται η ανάλυση των κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών που γέννησαν τις καλλιτεχνικές εξελίξεις, η ερμηνεία των καινοτομιών στη φόρμα και το περιεχόμενο, καθώς και η διερεύνηση του κοινωνικού ρόλου του καλλιτέχνη.

Ζητήματα ψυχολογίας στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδακτική της τέχνης. 

Ζητήματα κοινωνιολογίας στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδακτική της τέχνης.

Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη μεθοδολογία της διδακτικής της τέχνης. 

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

Ιστορία της αρχιτεκτονικής και θεωρία του χώρου από την προϊστορία ώς το τέλος της αρχαιότητας

Εισαγωγή στα ζητήματα και τον προβληματισμό του Μοντέρνου. Καλλιτεχνικές τάσεις και ανατροπές, τρόποι προσέγγισης του έργου τέχνης. Η έννοια της πρωτοπορίας.

Ιστορία Τέχνης 4

 

Από το 1970 - 2000

 

Η αμφισβήτηση και η σύγκρουση με το Μοντέρνο. Η Μεταμοντέρνα κατάσταση.

Επαναθεωρήσεις της έννοιας της τέχνης και του έργου τέχνης. Προσομοιώσεις του πραγματικού, οικειοποιήσεις, ταυτότητες, η λεγόμενη τέχνη των μέσων.

Η εμπορευματοποίηση της τέχνης.

Καλλιτέχνες, τάσεις, θεσμοί.

 

Η σύγχρονη τέχνη στις δεκαετίες 1980 - 2000. Οι μετα - μοντέρνες αντιλήψεις. Η λεγόμενη νέα πρωτοπορία. Το ζήτημα των ταυτοτήτων και της οικειοποίησης.

Μέθοδοι και τεχνικές συγκρότησης του εικαστικού αντικειμένου.

Τι είναι η ζωγραφική του παιδιού. Το ζήτημα της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού. Μέθοδοι διδακτικής των εικαστικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σελίδα: 1 2 ()