Σελίδα: 1 2 ()

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

Ιστορία της αρχιτεκτονικής και θεωρία του χώρου από την προϊστορία ώς το τέλος της αρχαιότητας

Εισαγωγή στα ζητήματα και τον προβληματισμό του Μοντέρνου. Καλλιτεχνικές τάσεις και ανατροπές, τρόποι προσέγγισης του έργου τέχνης. Η έννοια της πρωτοπορίας.

Ιστορία Τέχνης 4

 

Από το 1970 - 2000

 

Η αμφισβήτηση και η σύγκρουση με το Μοντέρνο. Η Μεταμοντέρνα κατάσταση.

Επαναθεωρήσεις της έννοιας της τέχνης και του έργου τέχνης. Προσομοιώσεις του πραγματικού, οικειοποιήσεις, ταυτότητες, η λεγόμενη τέχνη των μέσων.

Η εμπορευματοποίηση της τέχνης.

Καλλιτέχνες, τάσεις, θεσμοί.

 

Η σύγχρονη τέχνη στις δεκαετίες 1980 - 2000. Οι μετα - μοντέρνες αντιλήψεις. Η λεγόμενη νέα πρωτοπορία. Το ζήτημα των ταυτοτήτων και της οικειοποίησης.

Μέθοδοι και τεχνικές συγκρότησης του εικαστικού αντικειμένου.

Τι είναι η ζωγραφική του παιδιού. Το ζήτημα της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού. Μέθοδοι διδακτικής των εικαστικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεωρία του Χώρου και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στον χριστιανικό και ισλαμικό κόσμο. Από την παλαιοχριστιανική περίοδο ώς το τέλος του Μεσαίωνα.

Θεωρία του Χώρου και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από το 1900 μέχρι σήμερα

Από την Αναγέννηση μέχρι τον Ιμπρεσιονισμό.

Σελίδα: 1 2 ()