Εξειδίκευση στην άσκηση σε κλειστούς χώρους και συγκεκριμένα στην αίθουσα ομαδικών προγραμμάτων ή στην αίθουσα με αντιστάσεις μηχανήματα και βάρη ενός Δημοτικού ή ιδιωτικού γυμναστηρίου. Οι φοιτητές διδάσκονται όλες εκείνες τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα και με σωστή καθοδήγηση την σωματική άσκηση μίας ομάδας ασκούμενων ή μίας ατομικής περίπτωσης με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την γενικότερη προαγωγή της υγείας των ατόμων.