Ψυχοκινητική αγωγή σε άτομα με αναπηρίες

Η διπλωματική εργασία κατοχυρώνεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (6 ECTS). Η διπλωματική εργασία είναι ατομική (δεν μπορεί να έχει περισσότερους από ένα συγγραφείς). Ελάχιστος χρόνος αποπεράτωσής της είναι οι 6 μήνες. Η εργασία πρέπει να έχει τη μορφή επιστημονικής μελέτης και, όταν ολοκληρωθεί, παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η βιβλιοθήκη παρέχει βεβαίωση κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τη βιβλιοθηκονόμο σε δύο αντίγραφα. Από αυτά, το ένα παραμένει στη βιβλιοθήκη, ενώ το άλλο κατατίθεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία μαζί με τη βαθμολογία. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα της ομάδας 4 «Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής». Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να εμβαθύνουν επιστημονικά σε κάποιο πρακτικό ή θεωρητικό αντικείμενο και να συγγράφουν επιστημονικό κείμενο.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠΟ256/7

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0163 & ΕΠΟ 226

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Η μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης στις αναπτυξιακές ηλικίες (6 - 18 ετών με εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Η μεθοδική διδασκαλία της τακτικής του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης στις αναπτυξιακές ηλικίες (6 - 18 ετών με εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Η «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής I» του 3ου εξαμήνου είναι μάθημα εφαρμογής, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Β' έτους σπουδών του Τμήματος.

Η «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής II» του 4ου εξαμήνου είναι μάθημα εφαρμογής, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Β' έτους σπουδών του Τμήματος.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κωδικός μαθήματος: 382

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 126

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1

Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής της στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητικό συναγωνισμό των αρχαίων λαών και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Επιδιώκεται επίσης η κατανόηση της βαρύτητας που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις αθλητικές τους γιορτές και ιδιαίτερα στους πανελλήνιους αγώνες. Επίσης επιδιώκεται να γνωρίσουν οι φοιτητές-ιες τις αρχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τις φιλοσοφικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί σώματος, ψυχής, φυσικής αγωγής και αθλητικού συναγωνισμού. Επίσης σχολιάζονται τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τους σύγχρονους αθλητές-ιες.

Κωδικός μαθήματος: 17

Υπεύθυνος: Ε. Ιωαννίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 11

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 4ο/7ο

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0227/160. Υπεύθυνος: A. Ροδαφηνός. Ώρες/ εβδομάδα: 2. Πιστωτικές μονάδες: 2. Εξάμηνα: 1-8

Το μάθημα αυτό θα σας φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις συνεχείς εξελίξεις των νέων τεχνολογιών (ΝΤ) και του ψηφιακού υλικού και να εξοικειωθείτε με μια ποικιλία εργαλείων, ώστε να μπορείτε να τα αξιοποιείτε αποτελεσματικά στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, στους τομείς της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της διαχείρισης, της επικοινωνίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Εβδ. Θεματολογία
Μέρος I Εισαγωγή
1 H τεχνολογία στη ΦΑA
Μέρος II Τεχνολογίες για τη διαχείριση τάξεων και ομάδων και επικοινωνία
2 Τεχνολογίες για τη διαχείριση τάξεων και ομάδων
3 Τεχνολογίες επικοινωνίας
Μέρος III Τεχνολογίες για την εκπαίδευση
4 Τεχνολογίες για την εκπαίδευση στην διδασκαλία και την αγωγή υγείας
5 Τεχνολογίες για υποκίνηση
6 Τεχνολογίες για τη διά βίου υγεία και τη φυσική κατάσταση
7 Κάλυψη ειδικών αναγκών και ικανοτήτων μέσω της τεχνολογίας
8 Online instruction και απομακρυσμένη εποπτεία
Μέρος IV Τεχνολογίες για αξιολόγηση
9 Wearables και άλλες μορφές τεχνολογίας για αξιολόγηση
10 Τεχνολογίες αναμετάδοσης, ψηφιακή εγγραφή και επεξεργασία βίντεο
Μέρος V Τεχνολογία για την επαγγελματική εξέλιξη
11 Τεχνολογία για την επαγγελματική εξέλιξη
12 Ανασκόπηση-Παρουσίαση εργασιών

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.