Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

Κωδικός μαθήματος: 193

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 143

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 228

Υπεύθυνος: Κ. Αλεξανδρής

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0160

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 49

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 12

Υπεύθυνος: Ν. Βαβρίτσας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0136

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2-8

Κωδικός μαθήματος: Ε27

Υπεύθυνος: Σ. Αλεξίου

Κωδικός μαθήματος: 53

Υπεύθυνος: Γ. Θώμογλου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0161

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0169

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5, 7

Κωδικός μαθήματος: 127

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: Ε10

Υπεύθυνος: Σ. Παπαδοπούλου

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0125

Υπεύθυνος: Β. Τσιμάρας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5,7

Κωδικός μαθήματος: 35

Υπεύθυνος: Γ. Πάχτας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 34

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 328

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: Ε09

Υπεύθυνος: Γ. Πάχτας

Κωδικός μαθήματος: 13

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()