Κωδικός μαθήματος: 193

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0160

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 49

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 35

Υπεύθυνος: Γ. Πάχτας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 328

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 01Α

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: Ε06-449

Υπεύθυνος: Πλούταρχος Σαρασλανίδης

Κωδικός μαθήματος: 11

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 17

Υπεύθυνος: Ε. Ιωαννίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0132

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0164

Υπεύθυνος: Ν. Βαβρίτσας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 33

Υπεύθυνος: Σ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 7

Υπεύθυνος: Α. Γιαννακός

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0130

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0111

Υπεύθυνος: Ε. Συκαράς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 3, 5, 7

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0113

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Κωδικός μαθήματος: 76

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: 45

Υπεύθυνος: Δ. Λούπος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2-8

Κωδικός μαθήματος: Ε12

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης