Σελίδα: 1 2 3 ()

Βασικές αρχές οργάνωσης Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής Βασικές αρχές ασφάλειας στην υπαίθρια αναψυχή Δραστηριότητες Υπαίθριας Αναψυχής (σχεδιασμός υπηρεσιών) Ορεινή Πεζοπορία Ορεινή ποδηλασία Bασικές αρχές καταρρίχησης, προσανατολισμού, ράφτινγκ, εναερίων περασμάτων με χρήση σχοινιών κλπ. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να κατανοούντα βασικά είδη των υπαίθριων δραστηριοτήτων, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αναπτύσσουν προγράμματα υπαίθριας αναψυχής, όπως και να γνωρίζουν θέματα που αφορούν στην τήρηση της ασφαλείας στο χώρο αυτό. 

Σκοπός του μαθήματος ειναι να παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στο φοιτητή/τρια σχετικά με το πεδίο της ψυχολογίας των ασκουμένων για υγεία στα γυμναστήρια, τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των ασκουμένων και το βαθμό συμμετοχής τους στην άσκηση, όπως και πρακτικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των ασκουμένων από το πρόγραμμα άσκησης.

ΣΚΟΠΟΣ: Να εμβαθύνουν οι φοιτητές στις αρχές της κινησιολογίας. ΥΛΗ: • Εισαγωγή στη κινησιολογία • Αρχές της κίνησιολογίας • Βασικές αρχές γωνιομέτρησης • Βασικές αρχές κλινικής αξιολόγησης της δύναμης – σύσπασης • Κινησιολογία του άνω άκρου: μύες • Κινησιολογία του άνω άκρου: Αρθρώσεις • Κινησιολογία του κάτω άκρου: μύες • Κινησιολογία του κάτω άκρου: Αρθρώσεις • Κινησιολογία της σπονδυλικής στήλης
ΣΚΟΠΟΣ: Να εισάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες τεχνικές κινησιολογικής αξιολόγησης. ΥΛΗ: • Σχεδιασμός εργαστηριακής αξιολόγησης ενός ασκούμενου • Δημιουργία ατομικής καρτέλας εξέτασης – μηχανογράφηση • Αξιολόγηση της μυικής δύναμης – Ισομετρία • Ηλεκτρομυογραφικός έλεγχος • Αξιολόγηση μυϊκής αρχιτεκτονικής • Ανάλυση βάδισης • Πελματογράφημα • Αξιολόγηση ισορροπίας • Πρωτόκολλα ανάλυσης της κίνησης - Ερμηνεία εργαστηριακών μετρήσεων

Eκμάθηση των βασικών μεθόδων ανάλυσης της βάδισης.

Παρουσίαση μεθόδων ανάλυσης ισορροπίας και εφαρμογών προγραμμάτων άσκησης ισορροπίας

Εξοικείωση με θέματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως ηλικωμένοι, υπέρβαροι και γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Σύνταξη και υλοποίηση (πρακτική εφαρμογή) προγραμμάτων άσκησης με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτών των πληθυσμών.

Εξοικείωση με βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης (αντιληπτικά μοντέλα της ανθρώπινης απόδοσης, γνωστικές στρατηγικές, ανατροφοδότηση) κατά τη διδασκαλία και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων. Σεμινάρια στα οποία ενισχύεται η ομαδική εργασία και εξετάζονται και αναλύονται ερευνητικά θέματα κινητικής μάθησης.

Εξοικείωση με βασικές έννοιες που αφορούν τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της αθλητικής συμμετοχής, ψυχοκοινωνιολογικό, ιστορικό και βιολογικό τομέα, καθώς και με θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων άσκησης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Σεμινάρια στα οποία ενισχύεται η ομαδική εργασία και εξετάζονται και αναλύονται ερευνητικά θέματα που αφορούν στην άσκηση και γυναίκα και στην πρακτική άσκηση (σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης).

Πρόλογος TELIKO.docΠρόλογος TELIKO.doc

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση στο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για άτομα με νευρομυϊκά προβλήματα.

Σελίδα: 1 2 3 ()