Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην επιστήμη της Διοίκησης Αθλητισμού. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης του Αθλητισμού. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους, όπως επίσης και στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στο χώρο αυτό. Θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ και των εφαρμογών τους στον αθλητισμό και στην αναψυχή. Τέλος, θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στο αθλητικό μάρκετινγκ, τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και τον αθλητικό τουρισμό.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η προετοιμασία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των φοιτητών/ιών, ώστε να γνωρίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να γίνουν ικανοί/ές να εργασθούν ως στελέχη όλων των διοικητικών επιπέδων στο χώρο των κατασκηνώσεων.

Εξειδίκευση στην άσκηση σε κλειστούς χώρους και συγκεκριμένα στην αίθουσα ομαδικών προγραμμάτων ή στην αίθουσα με αντιστάσεις μηχανήματα και βάρη ενός Δημοτικού ή ιδιωτικού γυμναστηρίου. Οι φοιτητές διδάσκονται όλες εκείνες τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα και με σωστή καθοδήγηση την σωματική άσκηση μίας ομάδας ασκούμενων ή μίας ατομικής περίπτωσης με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την γενικότερη προαγωγή της υγείας των ατόμων.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Θεωρητικό μάθημα επιλογής που λαμβάνεται στο 7ο εξάμηνο σπουδών

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής/τρια τη φυσική αγωγή σπουδαίων πολιτισμών της αρχαιότητας, όπως επίσης τη θέση που κατείχε η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός γενικότερα κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Δίνεται έμφαση στη διάδοση των αρχαίων γιορτών που συνδυάζονταν με αθλητικούς αγώνες. Μελετούνται οι σπουδαιότερες αθλητικές γιορτές, τα αγωνίσματα και τα προβλήματα των αρχαίων αγώνων, καθώς και οι αγώνες και τα θεάματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής περιόδου. Τέλος, εξετάζονται σύγχρονα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς και Παρα-ολυμπιακούς αγώνες, καθώς επίσης και την εξέλιξη της σχολικής Φ.Α. στη σύγχρονη Ελλάδα τον 19ο αιώνα.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της αιτιολογίας κάθε πάθησης και η μάθηση τρόπων λειτουργικής βελτίωσης της κίνησης στα πλαίσια της άσκησης. Λόγω της φύσης των παθολογιών, ο φοιτητής μαθαίνει να συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες (νευρολόγους, ορθοπεδικούς, φυσικοθεραπευτές) με σκοπό τη δημιουργία και εφαρμογή ασφαλών και ωφέλιμων προγραμμάτων άσκησης. Επίσης, η παρουσίαση σύγχρονων και μη τετριμμένων μεθόδων άσκησης δίνει την προοπτική στον σπουδαστή να εφαρμόσει πρωτοποριακά προγράμματα σε άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.
Το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο συνδέεται με την πράξη παρουσιάζοντας συγκεκριμένα προγράμματα, και δίνοντας όλα τα στοιχεία στον σπουδαστή ώστε να είναι ικανός να δημιουργήσει τα δικά του.

Παρουσίαση μεθόδων ανάλυσης ισορροπίας και εφαρμογών προγραμμάτων άσκησης ισορροπίας για άτομα της τρίτης ηλικίας

Στο μάθημα αυτό δίνονται οι βασικές γνώσεις τόσο για την κατανόηση της λειτουργίας του νευρομυϊκού συστήματος κατά την ανθρώπινη κίνηση όσο και για την κατανόηση, ανάλυση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της ανθρώπινης κίνησης. 

Οι φοιτητές μαθαίνουν όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές διδασκαλίας ενός μαθήματος αεροβικής στην αίθουσα ομαδικών προγραμμάτων. Η εμβάθυνση στη μουσικοκινητική αγωγή, στην καθοδήγηση των ασκούμενων, στις μεθόδους διδασκαλίας και στη χορογραφία, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τη διδασκαλία του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις σε γενικά και ειδικά θέματα της επίδρασης της άσκησης, της προπόνησης και της άθλησης στη διατήρηση, στη βελτίωση και στην αποκατάσταση της υγείας και την επίδραση της υποκινητικότητας στην εν γένει υγεία, με σκοπό όχι μόνο βέβαια την ατομική του προφύλαξη κατά τις αθλητικές του δραστηριότητες ως αθλουμένου, αλλά και κυρίως ως εκπαιδευτού - καθηγητού της Φυσικής Αγωγής με όλες τις ακαδημαικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανόησουν βασικούς ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του προπονητή/τριας όσον αφορά στη συμπεριφορά και την ποιότητα συμμετοχής των αθλουμένων οπως και τους βασικούς ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. 

Η γνώση της ανατομίας, ιδιαίτερα του μυοσκελετικού συστήματος (οστά, μύες,σύνδεσμοι,αρθρώσεις), είναι απαραίτητη για το φοιτητή φυσικής αγωγής, γιατί θα τον βοηθήσει στην κατανόηση της κίνησης του ανθρωπίνου σώματος και της σύνθεσης των κινήσεων που ειναι άλωστε και το επστημονικώς ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο του Καθηγητού Φυσικής Αγωγής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Η επαφή και γνωριμία των φοιτητών-τριών με το άθλημα της αντιπτέρισης (μπάντμιντον), η εκμάθηση της τεχνικής των βασικών κτυπημάτων και των ειδικών κανονισμών του αθλήματος, ώστε αυτοί να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και να είναι σε θέση να διεξάγουν οι ίδιοι έναν αγώνα δίχως την παρουσία διαιτητή. Εκμάθηση τρόπων διδασκαλίας για την μετάδοση των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε άλλους ενδιαφερόμενους για το άθλημα (αθλητές ή μαθητές) που βρίσκονται σε αρχικό-αρχάριο επίπεδο. Περιεχόμενα μαθήματος: - Ασκήσεις εξοικείωσης με τον εξοπλισμό των παικτών (φτερό και ρακέτα). - Γηπεδικές εγκαταστάσεις. Προσανατολισμός στο χώρο του γηπέδου. - Μεθοδική διδασκαλία των βασικών κτυπημάτων Clear, Smash, Drop, Lift στο forehand και backhand, ανάλυση κινηματικών χαρακτηριστικών τους, συνήθη και πιθανά λάθη σε κάθε κτύπημα, διόρθωση λαθών. - Εισαγωγή στο ψηλό και χαμηλό σέρβις. Σφάλματα στο σέρβις. - Έναρξη αγώνα με κλήρωση και δυνατότητες επιλογής των παικτών. - Κανονισμοί του αθλήματος. Πως κερδίζεται ή χάνεται ο πόντος. - Το μέτρημα και η διαμόρφωση του σκορ σε έναν αγώνα. - Οι μετακινήσεις των παικτών στο γήπεδο και ανάλυση του ειδικού footwork. - Εισαγωγή και εμπέδωση στους απλούς και διπλούς αγώνες.