Ισορροπία. Μετατοπίσεις, θέσεις, στάσεις. Τρέξιμο, αλλαγή κατεύθυνσης. Τεχνική και τρόποι διδασκαλίας. Γλίστρημα, σταμάτημα, σταμάτημα-βηματισμός. Στάση ετοιμότητας, στροφές (μετωπιαία, ραχιαία). Ατομική τεχνική στην επίθεση. Η πάσα. Το πιάσιμο της μπάλας. Η εξοικείωση με την μπάλα. Υποδοχή μπάλας. - Είδη πάσας. Πάσες με 1 και 2 χέρια. Πάσα στήθους. Σκαστή πάσα. Πάσα πάνω από το κεφάλι. Μακρινή πάσα με 1 χέρι ή πάσα αιφνιδιασμού. Γυριστή πάσα. Πάσα χέρι-χέρι. Μεθοδολογία πάσας. Ασκήσεις εξοικείωσης με την μπάλα. Ασκήσεις πάσας. - Η ντρίπλα. Τεχνική ανάλυση της ντρίπλας. Αρμονική αντίθεση χεριού και ποδιού. Συνεργασία καρπού και δακτύλων. Είδη ντρίπλας (χαμηλή - κοντρόλ και ψηλή - προωθητική). Παραλλαγές της ντρίπλας (σταυρωτή, αντίστροφη, ραχιαία). Μεθοδολογία ασκήσεων για την εκμάθησή της. Ο ρόλος της περιφερειακής όρασης. Συνασκήσεις και ομαδικές ασκήσεις. - Το σουτ. Γενικά στοιχεία. Η εξέλιξη του σουτ. Σουτ από στάση. Βασική θέση για σουτ. Προκαταρκτικές κινήσεις για σουτ. Λάθη που γίνονται και τρόποι διδασκαλίας. Ελεύθερη βολή, εκτέλεση και ασκήσεις για ελεύθερες βολές. Σουτ με άλμα. Τεχνική, λάθη που παρατηρούνται, τρόποι διδασκαλίας, ασκήσεις. -Μπάσιμο, τεχνική και άλμα - σουτ στο μπάσιμο. Διδακτικές αρχές για την εκμάθηση του μπασίματος. Ασκησιολόγιο και οργάνωση χώρου. Ραβερσέ σουτ, λάθη κατά την εκτέλεση και ασκήσεις για το ραβερσέ, Μισό ραβερσέ σουτ. Άλλα είδη (αντίστροφο μπάσιμο, ραβερσέ με μπάσιμο, σουτ με άλμα και γύρισμα στον αέρα, σουτ με κάρφωμα) σουτ. -Ατομική τεχνική στην άμυνα. Βήμα, γλίστρημα. Κατευθυνόμενες αμυντικές κινήσεις. Σπριντ και άμυνα. Ένας - ένας σε όλο το γήπεδο. Ένας - ένας στην αδύνατη πλευρά. Βοήθεια και ανάκαμψη. Αλλαγές στην άμυνα. - Αμυντική ισορροπία. Κλέψιμο της μπάλας και επίθεση. Επιστροφή στην άμυνα - κλέψιμο - αιφνιδιασμός. Γρήγορη επιστροφή στην άμυνα. Κανονικό παιχνίδι...

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την ορολογία της κινησιολογίας και τη σχέση των θεωρητικών ανατομικών γνώσεων με την πρακτική και Β) να εχουν ενημερωθεί οι φοιτητές σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές και τις μεθόδους αξιολόγησης των κινητικών προβλημάτων που οφείλονται σε μυοσκελετικές διαταραχές και για τρόπους παρέμβασης στοχεύοντας στον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων άσκησης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας στους πάσχοντες, στους ασκούμενους και τους αθλητές με σκοπό τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και την άσκηση και την μεγιστοποίηση της αθλητικής τους απόδοσης.

ΜΕΛΕΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Αθλητικές δραστηριότητες και οι γιορτές στην αρχαία Ελλάδα. Αντικείμενα άθλησης και η εξέλιξή τους. Αξιολόγηση των γραπτών πηγών και των επιγραφών. Ανασκαφικά δεδομένα και αρχαία ελληνική πλαστική. Εξέλιξη των Κούρων. Αγαλματικοί τύποι της κλασικής και ύστερης κλασική περιόδου. Έργα του Πολύκλειτου και του Λυσίππου. Παραστάσεις με αθλητική θεματογραφία. Αγγειοπλαστική και αγγειογραφία, σχήματα και χρήση αγγείων. Μελανόμορφος, ερυθρόμορφος ρυθμός αγγεία. Έργα σπουδαίων αγγειοπλαστών και αγγειογράφων από τον 5ο ως και τον 3ο π.Χ. αιώνα. Αρχιτεκτονική των χώρων άθλησης. Επίσκεψη σε μουσεία και χώρους όπου παρατηρήθηκε αθλητική δραστηριότητα κατά τους αρχαίους χρόνους.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΆ ΤΟΥΣ

Δίδεται έμφαση στη διάδοση των αρχαίων γιορτών που συνδυάζονταν με αθλητικούς αγώνες. Μελετούνται οι σπουδαιότερες αθλητικές γιορτές, τα αγωνίσματα και τα προβλήματα των αρχαίων αγώνων. Τέλος, μελετούνται οι αγώνες και τα θεάματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής περιόδου.

Να γνωρίσει ο φοιτητής/τρια τη φυσική αγωγή σπουδαίων πολιτισμών της αρχαιότητας, όπως επίσης τη θέση που κατείχε η φυσική αγωγή και αθλητισμός γενικότερα κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Η μελέτη της Φυσικής Αγωγής της περιόδου αυτής θα συμβάλει ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το γενικότερο αγωγικό πλαίσιο αφού η Φυσική Αγωγή αποτέλεσε τη βάση της αρχαίας Ελληνικής αγωγής.

Διδακτική του ποδοσφαίρου: Κανονισμοί, Βασικά στοιχεία της τεχνικής και βασικά στοιχεία τακτικής

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: αναγάγουν θέματα φιλοσοφίας διατυπωμένα από τους αρχαίους φιλοσόφους στις απαιτήσεις του σύγχρονου καθημερινού βίου να αναγνωρίσουν την αξία της φυσικής αγωγής στη φιλοσοφία των προσωκρατικών φιλοσόφων. Πέραν των προαναφερθέντων παρουσιάζονται θέματα που έχουν επιλεγεί και θεωρούνται ως τα πλέον επίκαιρα της φιλοσοφίας της φυσικής αγωγής. Γίνονται τοποθετήσεις και δίνονται ερμηνείες, εκφράζονται απορίες και δημιουργούνται ερωτηματικά, κάτι σύμφωνο με τις αρχές της φιλοσοφίας.

Τα θέματα που τονίζονται έχουν επιλεγεί και θεωρούνται ως τα πλέον επίκαιρα της Ολυμπιακής αγωγής. Γίνονται τοποθετήσεις και δίνονται ερμηνείες, εκφράζονται απορίες και δημιουργούνται ερωτηματικά, κάτι σύμφωνο με τις αρχές της Ολυμπιακής εκπαίδευσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ .

Η Πλατωνική φιλοσοφία περί ψυχής και σώματος, Η θέση της Φυσικής Αγωγής στην Πλατωνική φιλοσοφία, Η Αριστοτελική φιλοσοφία περί ψυχής και σώματος, Η θέση της Φυσικής Αγωγής στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η κίνηση και ο αθλητισμός σαν μέσο προαγωγής της υγείας στην αρχαία Ελλάδα, Η φιλοσοφία της σχολικής φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το πρόβλημα της χρήσης απαγορευμένων χημικών ουσιών από τους αθλητές. Γυναίκα και αθλητισμός-Ανασκόπηση και τοποθετήσεις. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και η μόνιμη τέλεσή τους στην Ελλάδα, Άλλες αλλαγές στο θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Η προαγωγή της συμφιλίωσης δια μέσου των αγώνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Διδασκαλία των βασικών ασκήσεων ελεύθερου σώματος καθώς και χειρισμό των οργάνων της ρυθμικής.

Συνθετική ανάλυση και διεπιστημονική προσέγγιση της βιολογίας των ασκούμενων ανθρώπων και ζώων. Ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των βιολογικών επιστημών της άσκησης (μοριακή βιολογία, βιοχημεία, βιοφυσική, φυσιολογία, στατιστική) με ερευνητική προσέγγιση. Ο φοιτητής/-ήτρια, μέσα από τη μελέτη, παρουσίαση, κριτική ανάλυση και συζήτηση επιστημονικών άρθρων σε ειδικά θέματα Βιολογίας της Άσκησης, θα αποκτήσει κριτική στάση απέναντι στους σύγχρονους προβληματισμούς που θέτει η Βιολογία της Άσκησης.

Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με το άθλημα της αντισφαίρισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση στην Ειδική Διδακτική του αθλήματος και την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών, ώστε να είναι σε θέση αργότερα να εξασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή του τένις ειδικότερα στις αναπτυξιακές ηλικίες, ή να ασχοληθούν με αυτό στον ερευνητικό ή επιχειρηματικό τομέα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που υπηρετούνται ανταποκρίνονται στα νεότερα πρότυπα που θέσπισε η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ITF για τα διάφορα στάδια δυσκολίας, τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές ηλικίες των αθλητών – μαθητών του τένις στο «κόκκινο», το «πορτοκαλί» και το «πράσινο» επίπεδο. Με την απόκτηση εμπειριών και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • εκτελούν τα στοιχεία τεχνικής και τακτικής που διδάχθηκαν, σε συνθήκες προπόνησης ή αγώνα, • διδάξουν όσα στοιχεία έχουν μάθει, σε παιδιά στις πρώιμες αναπτυξιακές τους ηλικίες, αλλά και σε αρχάριους ενδιαφερόμενους.