Οι φοιτητές μαθαίνουν όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές διδασκαλίας ενός μαθήματος αεροβικής στην αίθουσα ομαδικών προγραμμάτων. Η εμβάθυνση στη μουσικοκινητική αγωγή, στην καθοδήγηση των ασκούμενων, στις μεθόδους διδασκαλίας και στη χορογραφία, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τη διδασκαλία του μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην επαφή και γνωριμία των φοιτητών/τριών με το άθλημα της αντισφαίρισης (τένις), την εκμάθηση της τεχνικής των βασικών κτυπημάτων και των ειδικών κανονισμών του αθλήματος, ώστε αυτοί/ες να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και είναι σε θέση να διεξάγουν οι ίδιοι έναν αγώνα δίχως την παρουσία διαιτητή. Εκμάθηση τρόπων διδασκαλίας για την μετάδοση των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε άλλους ενδιαφερόμενους για το άθλημα (αθλητές ή μαθητές) που βρίσκονται σε αρχικό-αρχάριο επίπεδο. Περιεχόμενα:- Θεωρητική ανάλυση και πρακτική εφαρμογή του tie - break set - Εισαγωγή στο forehand Volley και backhand Volley, - Οι μετακινήσεις των παικτών στο γήπεδο και ανάλυση του ειδικού footwork - Εισαγωγή στο overhead σέρβις σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο διδασκαλίας μέχρι την ολοκληρωμένη εκτέλεση της τεχνικής του - Εμπέδωση της τεχνικής των κτυπημάτων με εξάσκηση σε ολιγομελείς ομάδες με συνεχή τροφοδοσία - "καλαθάκι", Παιγνιώδεις μορφές προπόνησης - Εισαγωγή στους απλούς και διπλούς αγώνες, - Εισαγωγή στη διαιτησία.

Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους/ες ενδιαφερόμενους/ες χορευτές/τριες. Στοχεύει στην εκμάθηση της τεχνικής βασικών βημάτων και φιγούρων των Κοινωνικών χορών Salsa Cubana, Bachata και ορισμένων άλλων λιγότερο γνωστών, αλλά πολύ επίκαιρων και παγκόσμια διαδεδομένων χορών με ρίζες στην κουβανική παράδοση, με παράλληλη εξοικείωση με τη μουσική και τους ιδιάζοντες ρυθμούς τους.
Με την απόκτηση εμπειριών και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
• να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν μουσικά μοτίβα της Salsa Cubana, της Bachata και άλλων συναφών χορών,
• να μπορούν αυτόνομα να χορέψουν τους χορούς που διδάχθηκαν είτε ατομικά, είτε σε ζευγάρι ή σε ομαδική κυκλική διάταξη,
• να μεταδώσουν τις γνώσεις  και τις ικανότητες που απόκτησαν σε άλλους ενδιαφερόμενους για το ίδιο είδος χορού, που βρίσκονται σε αρχάριο επίπεδο.

Περιεχόμενα:

- Βασικές έννοιες, ιστορικά στοιχεία, Orishas, μουσικά όργανα και εξέλιξη του παραδοσιακού Κοινωνικού χορού της Κουβανέζικης Σάλσα. Αντίστοιχα Φεστιβάλ και χορευτικοί διαγωνισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Σωστή χορευτική συμπεριφορά (Dance Etiquette) και των δύο φύλων στην πίστα, Υγιεινή χορευτών. Αποτροπή κινδύνων τραυματισμού των χορευτών - συγχορευτών.
Μεθοδική διδασκαλία της SALSA CUBANA
- Εξοικείωση με το βασικό βήμα, συνδυασμοί βημάτων με αλλαγές κατεύθυνσης, ανοιχτή και κλειστή θέση στο κράτημα της ντάμας.
- Στροφές ντάμας και καβαλιέρου.
- Απλές φιγούρες (Reversala, Enchufla, Setenda, Paseala κλπ.) στο ζευγάρι με επιτόπια εκτέλεση και με ελεύθερη κίνηση στο χώρο.
- Εισαγωγή και εξάσκηση στη σωστή εκτέλεση του «Dile que no».
- Εκμάθηση Ρυθμού και βήματος Clave, μέτρημα 6 και 8 βημάτων (Timba).
- Βήματα Ρούμπα σε σόλο εκτέλεση, και για τον καβαλιέρο και για τη ντάμα.
- Εισαγωγή στον ομαδικό κυκλικό χορό Rueda (de Casino), απλές φιγούρες και κίνηση "arriba - abajo". Ο «Cantante» και οι εντολές του προς τους συγχορευτές του.
Μεθοδική διδασκαλία της BACHATA
- Βασικό βήμα, συνδυασμοί βημάτων με αλλαγές κατεύθυνσης.
- Ανοιχτή θέση, κλειστή θέση σε χαλαρό Frame και κλειστή θέση με συγκεκριμένα σημεία επαφής στο κράτημα της ντάμας.
- Μέτρημα «μονού», «διπλού» και «τετραπλού» ρυθμού - λικνίσματα.
- Στροφές ντάμας και καβαλιέρου, μεμονωμένα και συγχρονισμένα.
- Απλές φιγούρες στο ζευγάρι με κίνηση «σταυρού» και κατόπιν κίνηση με ανάπτυξη στο χώρο.
Στοιχεία μεθοδικής διδασκαλίας άλλων ομαδικών χορών με ρίζες στην Salsa Cubana. Merengue, Cuban Cha-cha, Pilon.

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής/τρια τη φυσική αγωγή σπουδαίων πολιτισμών της αρχαιότητας, όπως επίσης τη θέση που κατείχε η φυσική αγωγή και αθλητισμός γενικότερα κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Δίδεται έμφαση στη διάδοση των αρχαίων γιορτών που συνδυάζονταν με αθλητικούς αγώνες. Μελετούνται οι σπουδαιότερες αθλητικές γιορτές, τα αγωνίσματα και τα προβλήματα των αρχαίων αγώνων. Τέλος, μελετούνται οι αγώνες και τα θεάματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής περιόδου.

Σχεδιασμός και εκτέλεση εργομετρικών εργαστηριακών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων πεδίου για την αξιολόγηση της αερόβιας/αναερόβιας ικανότητας σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων. Ερμηνεία και αξιολόγηση των εργομετρικών μετρήσεων της αερόβιας/αναερόβιας ικανότητας, καθώς και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων στα ομαδικά αθλήματα.

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών-τριών στο άθλημα της Αντισφαίρισης (Τένις), με την εκμάθηση της τεχνικής των βασικών κτυπημάτων και των ειδικών κανονισμών του, την εφαρμογή απλών μορφών τακτικής, καθώς και την επεξήγηση της ειδικής αγγλικής ορολογίας του. Ταυτόχρονα αναλύονται μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας για την μετάδοση των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε άλλους ενδιαφερόμενους για το άθλημα (μαθητές ή αθλητές), που βρίσκονται σε αρχικό-αρχάριο επίπεδο. Με την απόκτηση εμπειριών και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • διεξάγουν οι ίδιοι ως παίκτες έναν απλό ή διπλό αγώνα δίχως την παρουσία διαιτητή, • διαιτητεύσουν εφαρμόζοντας βασικούς κανονισμούς του αθλήματος, • διδάξουν όσα στοιχεία έχουν μάθει σε αρχάριους ενδιαφερόμενους.

Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με το άθλημα της αντισφαίρισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση στην Ειδική Διδακτική του αθλήματος και την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών, ώστε να είναι σε θέση αργότερα να εξασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή του τένις ειδικότερα στις αναπτυξιακές ηλικίες, ή να ασχοληθούν με αυτό στον ερευνητικό ή επιχειρηματικό τομέα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που υπηρετούνται ανταποκρίνονται στα νεότερα πρότυπα που θέσπισε η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ITF για τα διάφορα στάδια δυσκολίας, τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές ηλικίες των αθλητών – μαθητών του τένις στο «κόκκινο», το «πορτοκαλί» και το «πράσινο» επίπεδο. Με την απόκτηση εμπειριών και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • εκτελούν τα στοιχεία τεχνικής και τακτικής που διδάχθηκαν, σε συνθήκες προπόνησης ή αγώνα, • διδάξουν όσα στοιχεία έχουν μάθει, σε παιδιά στις πρώιμες αναπτυξιακές τους ηλικίες, αλλά και σε αρχάριους ενδιαφερόμενους.

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις σε γενικά και ειδικά θέματα της επίδρασης της άσκησης, της προπόνησης και της άθλησης στη διατήρηση, στη βελτίωση και στην αποκατάσταση της υγείας και την επίδραση της υποκινητικότητας στην εν γένει υγεία, με σκοπό όχι μόνο βέβαια την ατομική του προφύλαξη κατά τις αθλητικές του δραστηριότητες ως αθλουμένου, αλλά και κυρίως ως εκπαιδευτού - καθηγητού της Φυσικής Αγωγής με όλες τις ακαδημαικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Η γνώση της ανατομίας, ιδιαίτερα του μυοσκελετικού συστήματος (οστά, μύες,σύνδεσμοι,αρθρώσεις), είναι απαραίτητη για το φοιτητή φυσικής αγωγής, γιατί θα τον βοηθήσει στην κατανόηση της κίνησης του ανθρωπίνου σώματος και της σύνθεσης των κινήσεων που ειναι άλωστε και το επστημονικώς ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο του Καθηγητού Φυσικής Αγωγής.